Bente Sabel representerer fagstabsklubben i Norsk Journalistlag. Foto: Kathrine Geard

Åpent i NJ – men ikke helt

Ansatte nedstemt i krav om åpenhet omkring lønn og ansettelse av generalsekretær i Norsk Journalistlag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NJ krever til stadighet åpenhet om ansettelse av sentrale ledere i det offentlige, og innsyn og medvirkning for ansatte i redaktøransettelser. Onsdag fattet NJs landsstyre et vedtak som enkelte representanter, samt de ansatte i NJ, frykter kan skape et inntrykk av en mer lukket organisasjon.

Landsstyret, med NJs politiske ledelse i spissen, vedtok blant annet at de ansatte i NJs sekretariat kan utestenges når landsstyret behandler ansettelse av generalsekretær. Det samme gjelder diskusjoner i landsstyret om NJ-ansattes lønns- og arbeidsbetingelser.

– Et dumt og unødvendig signal utad, sier Bente Sabel på vegne av fagstabsklubben i NJ.

Møteoffentlighet

Den interne uenigheten har ikke sammenheng med et snarlig skifte av generalsekretær. Jahn-Arne Olsen fikk fornyet sin åremålstilling med fire nye år i mars 2009. Det de NJ-ansatte reagerer på, er endringer i retningslinjene for møte- og dokumentåpenhet i tilknytning til møter i NJs sentrale organer - arbeidsutvalget og landsstyret. I NJs vedtekter, paragraf 29, heter det om møteoffentlighet:

«Landsstyrets møter er åpne for NJs medlemmer dersom landsstyret ikke med 3/4 flertall beslutter å lukke møtet under behandlingen av konkret angitte saker.»

I de fleste saker som lukkes for pressen, har NJs stab inntil nå fått være til stede under landsstyrets behandling.

Paragrafen ble vedtatt av landsmøtet i 2005, delvis som følge av et ønske fra Journalisten om generelt innsyn i dokumentene som ligger til grunn for de politiske prosessene i NJ.

Preg av åpenhet

NJs kommunikasjonsstrategi slår fast at «NJs kommunikasjonsarbeid skal være preget av åpenhet.» Basert på erfaringer de siste årene ønsket NJs arbeidsutvalg å foreta enkelte endringer i retningslinjene for møteoffentlighet. Endringene klargjør i hvilke tilfeller arbeidsutvalget kan kreve å lukke behandlingen av saker i landstyret, og når saksdokumenter skal unntas fra innsyn.

De fleste endringene er ukontroversielle, selv om enkelte i landsstyret mumlet om at NJ må passe seg for å skape et generelt inntrykk av mindre åpenhet.

Ansatte ble nedstemt

Fagstabsklubben, med tilslutning fra Parat-klubben, valgte naturlig nok å engasjere seg mest i spørsmålet om arbeidsutvalget skulle få utvidet fullmakt til å lukke landsstyremøter for de ansatte. Klubbene lanserte alternative forslag for å hindre utestengelse når landsstyret har generelle diskusjoner om de ansattes lønns- og arbeidsbetingelser, og når landsstyret behandler ansettelse av generalsekretær. Forslagene ble nedstemt med klart flertall i landsstyret.

– Vi mener det er en naturlig ting at det er åpenhet for staben når landsstyret diskuterer ansettelse av generalsekretær. Vi er jo normalt med i hele ansettelsesprosessen. Det er et unødvendig punkt. Landsstyret kunne jo heller lukke møtet hvis det er noe ekstraordinært. Det ville også være klokt av landsstyret å la oss være til stede under generelle diskusjoner om våre lønns- og arbeidsbetingelser. Nå sender NJ ut et feil signal. Vi jobber målrettet for åpenhet i bedrifter. Da hadde det vært greit om NJ framstår som ryddig utad, sier Bente Sabel til Journalisten.no.

- Mer dramatisk

NJ-leder Elin Floberghagen og flere andre i landsstyret mener det ville blitt oppfattet som mer dramatisk dersom landsstyret istedet skulle gjøre ekstraordinære vedtak om kaste ut staben.

Generalsekretær Olsen viste til kravet om tre firedels flertall. Han påpekte at dette innebærer at det er tilstrekkelig at fire landsstyrerepresentanter stemmer for å åpne møter som arbeidsutvalget har lukket.

– Endringene i retningslinjene gir arbeidsutvalget fullmakt til å gjøre en forhåndsvurdering. Dermed slipper vi å ha diskusjon om dette hver eneste gang. NJ er en åpen organisasjon. Her er det snakk om noen innskrenkninger i forhold til den totale åpenhet, poengterte Olsen.

Også tidligere har det vært fokus på åpenheten i NJs landsstyre. Under fjorårets landsmøte la Olsen fram en oversikt som viste at deler av landsstyremøtene var blitt lukket 46 ganger de to foregående årene.

Powered by Labrador CMS