Professor Frank Aarebrot presenterte Medieundersøkelsen. Foto: Kathrine Geard

Rørende tiltro til journalister

BERGEN (Journalisten): Men journalister har ikke samme tillit til offiserene.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det går fram av opinionsundersøkelsen som professor Frank Aarebrot presenterte under Nordiske Mediedager. Undersøkelsen, som er den ellevte i rekka, omfatter alltid journalister, vanlige folk og en annen yrkesgruppe. Denne gangen har man spurt norske offiserer om deres forhold til mediene. Og journalistene og publikum om deres forhold til Forsvaret.

– Offiserer har en rørende tiltro til journalister. Undersøkelsen viser at 42 prosent av offiserene har nokså stor eller svært stor tiltro til journalister, mens bare 25 prosent av journalistene har tilsvarende tiltro til offiserer og befal, sier Aarebrot, som peker på et paradoks. Nemlig at 75 prosent av offiserene samtidig mener at mediene først og fremst er motivert av å selge.

– Det er den høyeste svarprosenten på dette spørsmålet av alle yrkesgrupper vi spurt i tidligere undersøkelser.

Tillit

Det er også slik at 64 prosent av offiserene har stor tiltro til pressens dekning av saker i Forsvaret. Samtidig sier 69 prosent av offiserene at saker de selv har gått ut med ikke blir presentert som forventet i halvparten eller mer av tilfellene.

– Man kan si at offiserer har høy generell tillit til journalistikk som yrke, men generelt lav tillit til journalistikk som produkt. Det er et paradoks, men dette er det undersøkelsen viser.

Afghanistan

De tre gruppene er spurt om holdningen til Norges engasjement i Afghanistan. Et overveldende flertall av offiserene stiller seg positivt. Det norske folk er delt i tre nesten like store grupper. Positiv, negativ og vet ikke. Blant journalister er flest negative, få positive.

 – Offiserer og journalister representerer hvert sitt verdistandpunkt. Det er viktig for det forvirrede publikum i midten å vite at journalister har en negativ grunnholdning, mens offiserene har en positiv grunnholdning, mener Aarebrot.

Dekningen

Når det gjelder dekningen av krigen i Afghanistan gir offiserene stort sett mediene god karakter. Publikum derimot forventer mer kritisk dekning av Afghanistan. Journalistenes oppfatning (61 prosent) er at dekningen er for lite kritisk.

 – Journalistene i ferd med vinne folkesjela ikke offiserene.

Blå offiserer

En del av undersøkelsen handler om gruppenes politiske preferanser. Den viser at journalistene fortsatt er røde, men at Høyre og Venstre har vokst betydelig blant dem. Offiserene derimot er kjempeblå. Hadde de fått bestemme hadde Høyre hatt makta aleine i Stortinget.

– Hvis journalistene er røde, er offiserene faen meg blå, sier Aarebrot.

 Undersøkelsen er gjennomført av Respons. 503 journalister, 500 befal og offiserer og 803 fra publikum har svart på spørsmålene. Alle er tilfeldig trukket ut, og utgjør et representativt utvalg av sine grupper.

Deler av undersøkelsen ble omtalt i Journalisten allerede i april.

Der gikk det fram at 62 prosent av de ledende ansatte i Forsvaret synes journalister generelt er lett å påvirke i saker de blir presentert for. Her skiller offiserene seg klart ut fra andre grupper som er stilt samme spørsmål i tilsvarende undersøkelser tidligere. 32 prosent av stortingspolitikerne, 42 prosent av informatørene og 52 prosent av advokatene har svart det samme.

Powered by Labrador CMS