Tapte 18,2 millioner av egenkapitalen

Utgiftene fortsetter å øke mer enn inntektene for Norsk Journalistlag, som i streikeåret 2002 endte med et årsunderskudd på 1,8 millioner kroner. Egenkapitalen er nå 18,2 millioner kroner lavere enn for et år siden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Balansen i 2002-regnskapet viser at samlet egenkapital for NJs drift, konfliktfondet og vederlagsfondet ble redusert fra 86,9 til 68,7 millioner kroner i løpet av året. Hovedårsaken er fjorårets tariffoppgjør, som kostet NJ 13,6 millioner kroner. Av dette er 11,8 millioner kostnadsført på konfliktfondet som følge av avisstreiken, mens NJs drift er belastet med 1,7 millioner knyttet til de ulike forhandlingene tidligere på våren. Innbetalt streikekontingent på 680.000 kroner kommer på inntektssiden.

 

1,8 millioner i minus

 

NJs drift endte med et underskudd på en drøy million kroner i 2002, mens netto finanskostnader bidrar med ytterligere 718.000 kroner på minussiden. Underskuddet er imidlertid langt bedre enn antatt i revidert budsjett, som opererte med et negativt årsresultat på 3,3 millioner kroner.

Til sammenlikning oppnådde NJ et overskudd på 1,9 millioner kroner i 2001, mens årsresultatet endte på pluss 2,9 millioner i 2000. I løpet av de siste seks årene har NJs inntekter økt med 30,1 prosent, mens utgiftene ligger 35,4 prosent høyere.

 

Store finanstap

 

Konfliktfondets finansplasseringer falt hele 5,8 millioner kroner i verdi i 2002. 4,2 millioner skyldes nedskrivninger, mens netto realiserte finanskostnader endte på 1,6 millioner kroner. NJs landsstyre gikk tirsdag inn for at det nye landsstyret som velges på landsmøtet i mai skal foreta en gjennomgang av NJs fondsplasseringer.

Verditapet medfører at konfliktfondet samlet, inkludert streikekostnadene, ble tappet med 17,0 millioner kroner i fjor. Ved siste årsskifte var fondets verdi 48,0 millioner kroner.

 

Bedre for vederlagsfondet

 

NJs vederlagsfond, som består av inntektene fra kopi- og kabelvederlag, har en bokført verdi på 7,7 millioner kroner. Fondet økte med en halv million kroner i 2002. Det skyldtes blant annet at den årlige bevilgningen til Norsk Presseforbund (en million kroner) ble flyttet til NJs drift, samt at NJ fikk tilbakeført «Fond fristup» fra IJ. NJ mottok i alt 7,2 millioner kroner i kopivederlagsmidler i fjor, mot budsjettert 6,8 millioner.

 

Powered by Labrador CMS