Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud.  Foto: Johnny Syversen
Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud. Foto: Johnny Syversen

Krever at statsråden redder journalinnhold

Presse- og forskningsorganisasjoner frykter at millioner av offentlige dokumenter skal bli utilgjengelige for medier, forskere og politi.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I en felles henvendelse til fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud ber Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Forskerforbundet statsråden om å redde dataene som ligger i Elektronisk Postjournal (EPJ).

18. mai ble den 17 år gamle EPJ-tjenesten avløst av Offentlig elektronisk postjournal (OEP), etter en rekke utsettelser og forsinkelser. I motsetning til forløperen er OEP åpen for folk flest, ikke bare for journalister.

Stoppet i 2004

EPJ oppdateres ikke lenger, men skal være tilgjengelig inntil alle departementer, direktorater og andre offentlige virksomheter er kommet med i OEP-systemet. Virksomhetene innfases nå puljevis. Forbruker, administrasjons- og kirkedepartementet, som er ansvarlig for begge tjenestene, har imidlertid ikke tatt stilling til hva som videre skal skje med EPJ-innholdet.

«Vi registrerer med bekymring at departementet ennå ikke har foretatt seg noe for å sikre innholdet i EPJ. Allerede i dag har tjenesten EPJ blitt vesentlig dårligere pga. manglende vedlikehold og brukerstopp siden 2004, en utvikling som vil fortsette om ikke statsråden griper inn», skriver representantene for de fire organisasjonene.

I brevet til Aasrud påpeker de at spørsmålet om videreføring av innholdet i EPJ er blitt tatt opp flere ganger fra ulike hold.

– Stor feilmargin

Organisasjonene påpeker to konkrete forhold som bekymrer dem:

* OEP inneholder kun dokumenter/opplysninger fra perioden etter at OEP trådte i kraft. Dette medfører ifølge brevskriverne at resultater på søk i OEP har stor feilmargin. For saker som inneholder dokumenter fra før OEP trådte i kraft, vil resultatet vise færre dokumenter enn det som er tilfellet.

«Dette medfører at mange brukere av OEP villedes til å tro at de har et fullstendig bilde av en sak. Dette svekker ikke bare troverdigheten til offentlig informasjon, det er en trussel mot gravende journalistikk, forskning og etterforskning. Dermed blir dette et alvorlig samfunnsproblem», heter det i brevet.

8,4 millioner journalposter

* EPJ inneholder per dags dato 8.421.800 journalposter med dokumenter av betydelig historisk, forsknings- og journalistisk verdi.

Organisasjonene anfører at det vil innebære en vesentlig begrensning i tilgangen på offentlig informasjon, dersom EPJ-innholdet stenges. De mener at kostnadene ved å sikre innholdet utvilsomt vil være lavere enn kostnadene ved at de går tapt.

Offentlighetsprinsippet

«I denne forbindelse tillater vi oss å minne om at målet med OEP er en styrking av offentlighetsprinsippet. Dette må gjelde for alle områder, også den informasjonen som ligger lagret i EPJ. Vi mener det er nødvendig at det umiddelbart settes i gang arbeid med å videreføre EPJ. En løsning der EPJ videreføres med passordbegrenset tilgang kombinert med henvisninger i OEP om at det finnes flere dokumenter i saker der det er tilfellet, vil etter vårt syn være tilfredsstillende.», heter det avslutningsvis i brevet fra organisasjonene.

De ber om en snarlig og konkret tilbakemelding.

Misnøye med OEP

Presseorganisasjonene og journalister som var vant til å bruke EPJ er misfornøyd med sentrale endringer i OEP. For eksempel ga EPJ brukerne mulighet til å se hvilke avdelinger, seksjoner og saksbehandlere som sendte og mottok brevene. Dette er fjernet i OEP, og det samme skjer med alle personnavn når dokumentene er ett år gamle.

Powered by Labrador CMS