Nils E. Øy er konstituert generalsekretær i Norsk Presseforbund. Foto: Birgit Dannenberg

Presseorganisasjonene protesterer mot hemmelighold i Eirik Jensen-saken

Spesialenheten ønsker lukkede dører når den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen skal forklare seg i Oslo tingrett under rettssaken i januar. Det protesterer presseorganisasjonene på.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I et felles tilsvar til Oslo tingrett fra Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund mener presseorganisasjonene at Spesialenhets krav om at dørene skal lukkes under forklaringene til de to tiltalte med henvisning til beskyttelsesinstruksen ikke holder mål.

I brevet, som er signert generalsekretærene Nils E. Øy i Norsk Presseforbund og Arne Jensen i Norsk Redaktørforening, vises til blant annet til at «Det er vår oppfatning at beskyttelsesinstruksen, som ikke er lovhjemlet, kun gjelder for den tradisjonelle forvaltning og for de offentlige virksomheter som går inn under offentlighetsloven».

Innsyn i begjæringen

Presseorganisasjonene krever også innsyn i begrunnelsen til Spesialenheten for å begjære lukkede dører, ettersom også begrunnelsen er gradert. Spesialenheten har også gradert en rekke av saksdokumentene, en avgjørelse som presseorganisasjonene også reagerer på.

I brevet peker Øy og Jensen på at saken er av stor allmenn interesse ettersom det omhandler en høyt betrodd og svært sentral polititjenestemann. De viser også til at Jensen selv har søkt offentlighetens lys både i pressen og ved å gi ut bok.

«Retten må avvise at gradering ved en ikke lovbestemt instruks skal kunne oppheve et offentlighetsprinsipp som er nedfelt både i domstolsloven § 124 og i to bestemmelser i Grunnloven (§ 95 første ledd andre setning og § 100 femte ledd), og dessuten er et grunnleggende internasjonalt rettssikkerhetsprinsipp», heter det blant annet.

Presseorganisasjonene mener at et referatforbud er et godt alternativ til lukkede dører. Brevet er et tilsvar til et brev fra Oslo tingrett tidligere i høst som informerte om begjæringen til Spesialenheten.

Støtte fra advokatene

Advokatene som forsvarer Eirik Jensen har tidligere motsatt seg Spesialenhetens krav på alle punkter. John Christian Elden bestrider at det er grunnlag for å gradere saksdokumentene.

Han viser også til at ingen dokumenter i straffesaken så langt er merket «fortrolig» eller «strengt fortrolig» og gir aktoratet én ukes frist med å eventuelt endre merkingen av dokumentene.

Rettssaken begynner 9. januar neste år og skal etter planen vare helt til 16. juni. Det er første gang Jensen skal møte Cappelen etter at saken ble rullet opp for tre år siden. Cappelen hevder at han samarbeidet med Jensen om innførsel av mange tonn hasj.

Powered by Labrador CMS