Forfatterne mener at det er behov for sentrale KI-nettverk der også små mediehus får mulighet til å dra nytte av verktøyene de store utvikler.
Forfatterne mener at det er behov for sentrale KI-nettverk der også små mediehus får mulighet til å dra nytte av verktøyene de store utvikler.

DEBATT:

Norske medier må samarbeide om kunstig intelligens

Står overfor helt nye muligheter til automatisk innholdsproduksjon.

Publisert
  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

I fjor høst var første del av kunstig intelligens-revolusjonen endelig her. Vi ble bergtatt av store bildegenereringsmodellene som Midjourney, DALL-E 2 og Stable Diffusion, modeller som kan lage bilder fra enkle tekstbestillinger. Men det var 30. november, da OpenAI lanserte ChatGPT, at KI-forsker Inga Strümke mener den fjerde industrielle revolusjonen startet. 

Da ble ChatGPT sluppet, språkmodellen som «alle» over natta enten hadde dype samtaler med, brukte til skoleoppgaver, akademiske avhandlinger og hovedoppgaver – eller lot seg lure av OpenAIs språkmodell. Ikke bare var AI kommet på scenen, den kunne også produsere overbevisende tekst. Senere, med oppgraderingen GPT-4, har den også lært å utarbeide kode ut fra vage beskrivelser.  

Vi står overfor helt nye muligheter til automatisk innholdsproduksjon. Det er vanskelig å se for seg at en slik revolusjon ikke vil få betydelige konsekvenser for en bransje som, når alt kommer til alt, lever av å skape innhold. 

I en fersk rapport anslår konsulentselskapet McKinsey at generativ KI har et økonomisk potensial på mellom 60 og 110 milliarder dollar for mediebransjen, globalt sett. Tidligere i år konkluderte analytikere i banken Goldman Sachs med at AI vil komplimentere, ikke fortrenge, jobber i bransjer som vår.  

Man skal selvfølgelig ta rapporter fra konsulenter og investeringsbanker med en solid klype salt: de har tjenester å selge og sparepenger å lokke til seg. Samtidig gir de foreløpige analysene gir oss grunn til optimisme. Hvis vi spiller kortene våre riktig, kan rett bruk av AI gjøre oss mer produktive – og frigjøre tid og ressurser til god journalistikk.

Denne utviklingen er bakteppet for at Medier og AI-nettverket (MAI) ble startet i februar i år. Kunnskapsnettverket ble startet av mediebedrifter og forskningsmiljøer i Oslo-regionen for å samle innsikt om kunstig intelligens og for å samarbeide om å utvikle maskinlæringsmodeller til bruk i medieteknologi.  

Det er ikke tvil om at de store norske medieorganisasjonene renner over av gode intensjoner og delingsvilje. Vi mener likevel at det er behov for sentrale KI-nettverk som vårt, der også små mediehus får mulighet til å dra nytte av verktøyene de store utvikler, og til å påvirke retningen teknologiutviklingen i bransjen tar. 

Slike sentrale fora er ikke bare til for å hjelpe små aktører, de kan også hjelpe hele bransjen til å bruke AI på en mer effektiv måte. Teknologien bak har et uant antall bruksområder, og i vår gruppe er det folk som har brukt maskinlæring til å lage anbefalingssystemer, automatisk artikkel-tagging, medieanalyse, automatiske sammendrag, og mye, mye mer. Å samle personer og miljøer med ulike perspektiver på hvordan AI kan brukes, gjør at det blir lettere å oppdage nye bruksområder og kreative tilnærminger. 

Det finnes mange forskjellige typer KI-teknologi, med en rekke bruksområder, fra dataanalyse og anbefalingssystemer til tekst- og bildeproduksjon. Bare et fåtall mediebedrifter, om noen, har kapasitet til å eksperimentere med alle disse bruksområdene samtidig. Ved å samles og dele erfaringer og forsøk i sentrale nettverk, kan vi både lære av hverandres suksesser og feiltrinn – og innovere sammen. 

MediaFutures og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) har vært tidlig ute og vist stor vilje til samarbeid knyttet til Media City i Bergen, mens MAI-nettverket har med seg organisasjoner fra Oslo og Østlandet. Nå er det viktig at vi samler alle disse kreftene. På den måten kan vi bidra til at den norske mediebransjen kan være tidlig ute med å høste fruktene av KI-revolusjonen. 

Norske medier har fersk erfaring med å samarbeide. 24. februar i fjor invaderte Russland Ukraina. En uke senere hadde de store norske mediene samlet sine beste journalister i Faktisk Verifiserbar. Dette samarbeidet var og er unikt i verden. 

Vi som jobber i den norske mediebransjen har nå muligheten til å angripe KI på samme måte: gjennom samarbeid og kunnskapsutveksling. Det vil styrke de små, bidra til å opprettholde mediemangfoldet, og sammen kan vi som bransje forme samtalen om hvordan våre medieorganisasjoner skal påvirke og forme rammeverket rundt maskinlæring og kunstig intelligens. 

Så kan vi heller konkurrere på andre måter. 

Powered by Labrador CMS