Frilans fotojournalist Otto von Münchow mener det bør være helt utenkelig å bruke KI-bilder i reportasjer eller tradisjonelle nyhetsartikler, selv om de er merket.

DEBATT:

KI utfordrer – og skaper muligheter

KI, og kanskje spesielt KI-genererte bilder, har gitt journalistikken en gordisk knute av dimensjoner. Noen ser muligheter i det nye, mens mange er både kritisk og avvisende til bruk av kunstig intelligens i journalistikken.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Før jeg går videre inn på dette, kan det kanskje være verdt å minne om at skepsis til det nye på ingen måte er av ny dato. Da fotografiet så dagens lys i første halvdel av 1800-tallet, ble det oppfattet som en stor trussel spesielt mot kunsten. 

Den fransk dikter, essayist og kunstkritiker Charles Baudelaire var overbevist om at det han kalte den utilstrekkelige utviklingen av fotografiet bidro «til utarmingen av det franske kunstnergeniet, som allerede er liten». Dette skrev han i 1859.

I dag er altså fotografiet selv «truet» av fremskrittet. Nå er det KI som har potensial til å utarme, ikke kunsten, men derimot journalistikkens troverdighet (blant annet).

I et forsøk på å komme den nye tiden i møte, har Norsk Redaktørforening (NR) utarbeidet råd for hvordan redaksjoner bør anvende kunstig intelligens i innholdsproduksjonen. Det skal redaktørene ha honnør for. Rådene, som ble lansert på forsommeren, er gjennomtenkte og er et godt utgangspunkt for videre arbeid med hvordan redaksjonene best skal kunne håndtere den nye virkeligheten.

I et debattinnlegg 8. juni her i Journalisten tok jeg opp tanker om spesielt KI-genererte bilder. Jeg vil gjerne plukke opp igjen tråden og trekke inn det NR skriver om KI-bilder.

For det først er det viktig, som NR påpeker, at alt KI-generert innhold, inkludert, men ikke begrenset til bilder, merkes tydelig og forståelig for publikum. I tillegg viser redaktørene til at en bør være spesielt forsiktige med KI-bilder som kan forveksles med ekte bilder av mennesker, situasjoner og hendelser. Spesifikt trekkes det frem behovet for vern av det dokumentariske fotografiets troverdighet.

Det siste er jeg spesielt glad for. I mitt debattinnlegg konkretiserte jeg ikke noen grenseoppganger mellom KI-genererte bilder og tradisjonell fotografi. Når er det ok å anvende KI-bilder og når er det problematisk? 

Som NR peker på, vil en slik avklaring nødvendigvis både være flytende og en kontinuerlig prosess der ingenting fastspikres for all fremtid. Utviklingen av kunstig intelligens er så forrykende at det vi har sett så langt, bare er forstadiet på det som er på vei.

Ikke desto mindre tror jeg at vi uansett hva KI byr på i fremtiden, skal være ytterst forsiktig med å bruke KI-bilder som har dokumentarisk preg over seg. I mitt før nevnte debattinnlegg trakk jeg frem «90 Miles» som et eksempel på denne type bilder. Selv om opphavsmannen, den amerikanske fotografen Michael Christopher Browns, fra oppstart tydelig opplyste om at dette var KI-genererte bilder, synes jeg prosjektets dokumentariske anstrøk, gjør bildene problematisk i seg selv.

Bildene viser kubanere på flåter og ulike flytende anordninger som forsøker å krysse Floridastredet, ofte under dramatiske omstendigheter. Som Brown selv påpeker, ville det så å si vært umulig faktisk å fotografere denne hendelsen slik den fremstilles i bildene. 

Det er så alt for lett å la seg lure, ikke minst når en tar med i betraktningen at publikum generelt bruker sekunder på å lese bilder.

Det synes jeg bare gjør bildene enda mer problematiske. Fordi bildene ser ut som fotografier, som tilforlatelig viser kubaneres kamp for å flykte til drømmen i nord, gir de – om de er aldri så mye merket som KI-bilder – assosiasjoner til en ekte bildereportasje, som nesten til forveksling kunne bli tatt for nettopp det. Det er nettopp det som gjør at denne type bilder setter dokumentarfotografiets troverdighet på spill – med eller uten merking.

Det er så alt for lett å la seg lure, ikke minst når en tar med i betraktningen at publikum generelt bruker sekunder på å lese bilder. Du skal være svært kildekritisk og innsiktsfull for å kunne avsløre denne typen «dokumentarbilder» – om du i farten ikke får med deg KI-merkingen. 

Det som avsløre bildene, er at de er overstadig perfekte, i en dramaturgi som gjenkjennes fra spillefilmens verden, med maksimert dramatikk, veloverveid komposisjon, sterke farger og en fullendt lyssetting som skulle de være lyssatt av selveste Rembrandt. De er rett og slett for gode til å være sanne.

Dessverre vil jeg ikke anse det som utenkelig at redaksjoner kan finne på å benytte KI-bilder i en reportasje som redaksjonen enten ikke har hatt råd til å sende en fotograf ut for å produsere eller dekke, fordi eventuelle byråbilder blir for dyre, eller fordi, som med «90 Miles», at det faktisk ikke er mulig å fotografere en hendelse. Dette vil imidlertid være en farlig vei å gå.

For å unngå på noe vis å sette troverdigheten på spill, mener jeg at det bør være helt utenkelig å bruke KI-bilder i reportasjer eller tradisjonelle nyhetsartikler. For meg holder det ikke eventuelt å merke slike bilder eller å kalle dem illustrasjoner. Hvis en leser eller et publikum kan misforstå opphavet, er det all grunn til å være forsiktig med bruken.

Det handler om kontekst, om å tilrettelegge for og å forstå kontekst. Hvordan bilder brukes må sees i sammenheng med resten. Som medieforsker Liv Hausken påpeker i et debattinnlegg her i Journalisten (7. juni), har mediene opp gjennom tidene på ingen måte holdt seg for gode til å bruke bilder i feil kontekst når det har passet seg. Med KI-bilder (og KI generelt) blir bevissthet og prinsippfasthet rundt kontekst enda viktigere.

 Det kan kanskje virke som om jeg er imot å anvende KI-bilder. Slett ikke. Jeg ser mange spennende anvendelsesområder, men vi må altså holde tungen rett i munnen. Illustrasjoner er vel nettopp et område der KI kan gi mange nye muligheter. Samtidig må bildets natur i seg selv tydelig være illustrativt. Det må altså ikke likne på et dokumentarfoto eller kunne foregi å være tatt under en faktisk hendelse, og så bare merkes som en illustrasjon.

En annet konkretisering av mulig bruk av KI-bilder kan være for, for eksempel, å gi en idé om hvordan verden vil se ut under et gitt klimasenarium om 50 år. Denne type bilder vil åpenbart ikke kunne bli misforstått å ha et dokumentarisk tilsnitt.

KI-bilder er kommet for å bli. Utviklingen kan ikke stoppes – og jeg synes heller ikke det er et poeng eller på noen måte nødvendig. Tvert imot synes jeg vi skal omfavne den nye muligheten. Det betyr imidlertid ikke at vi skal sove i timen. Vi må gå inn i den nye tiden med åpne øyne og en bevissthet rundt vår tilnærming til KI.

Selv om jeg er urolig for dokumentarfotografiets fremtidig troverdighet, tror jeg på ingen måte at KI vil føre til fotografiets død. Sannsynligvis vil fotografiets iboende forse bli forsterket og KI faktisk fremtvinge et skarpere skille mellom de to bildeformene. 

Som nevnt, da fotografiet kom for over 150 år siden, var det mange som trodde det skulle bli kunstmaleriets endelikt. Som kunstmaleren Paul Delaroche erklærte i 1939 etter at den første anvendelige fotografiske prosessen ble gjort kjent for verden: «Fra denne dagen er maleriet dødt». Det som skjedde var tvert om. Fotografiets tilblivelse tvang maleriet i ny retninger – og aldri har det vært mer levedyktig enn etter det.

Fotodebatten i det nittende århundre likner i form mye dagens debatt om KI. Til å begynne med opplevde fotografiet motstand fra mange hold – akkurat som KI i dag. Illustratøren Joseph Pennell skrev i 1897 innlegget «Is Photography Among the Fine Arts?» Slik beskrev han resultatet den nye vidundermaskinen frembrakte – en beskrivelse som lett kan omskrives til dagens innvendinger mot KI:

 «...nå har han [fotografen] oppdaget en maskin for å lage sitt mesterverk for ham. Ikke rart han ler av den stakkars kunstneren som må ydmykt slite for å skape skjønnhet, som kameraet produserer for ham med én gang. For en farse å tenke på at Titan og Velázquez og Rembrandt faktisk studerer og jobber, bruker hjernen sin til å fundere over finesser i tegning og modellering, eller lys og atmosfære og farger, når den moderne mesteren bare trenger å gå inn i en butikk, kjøpe et kamera, gjøre noen triks for å gi deg et ferdig mesterverk som er mye mer likt den ekte varen, sier han, enn noe håndlaget bilde noen gang kan være.»

Powered by Labrador CMS