NRK:

NRKJ-leder Sidsel Avlund (t.h.) og NJ-klubbleder Annette Hobson advarer NRK-ledelsen mot å kutte i gravejournalistikken. Foto: Helge Øgrim

Kutter og gjør om Brennpunkt

Ansatte frykter konsekvensene for gravejournalistikkens høyborg i NRK.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

NRK er inne en større profilendring som følge av et ønske om å bli friskere og mer ungdommelig. Målet er å tiltrekke seg et yngre publikum. Det har blant annet ført til en beslutning om å kutte ut debattprogrammet Aktuelt fra nyttår. Også i Dagsrevyen arbeides det med å finne formater som skal treffe de yngre seerne.

Nå står Brennpunkt for tur. Onsdag ble det lagt fram et nytt budsjett for redaksjonen. Det innebærer at antall årlige Brennpunkt-programmer reduseres fra 20 til 16. Det blir bare 13 ordinære sendinger i år, pluss tre valgsendinger, mens den opprinnelige planen var 20 programmer.

Andre oppdrag

Budsjettendringen betyr videre at 5 av 19 stillinger i Brennpunkt-redaksjonen, altså nesten hver fjerde medarbeider, fra høsten skal benyttes til å produsere en undersøkende serie som er planlagt publisert høsten 2016. Det samlede undersøkende miljøet er ifølge ledelsen i Dokumentar- og samfunnsavdelingen, som Brennpunkt-redaksjonen er en del av, blir uendret i størrelse.

Denne prosessen har ikke vært god nok

- Dette er en kraftig nedbygging av Norges eneste miljø for gravende tv-dokumentar, lyder imidlertid reaksjonen fra en av journalistene i Brennpunkt.

- Denne prosessen har ikke vært god nok. Den har vært rotete, og de ansatte i Brennpunkt er ikke blitt godt nok informert, lyder budskapet fra lederen av NJ-klubben i Dokumentar- og samfunnsavdelingen, Annette Hobson.

Morten Møller Warmedal er redaksjonssjef i Dokumentar- og samfunnsavdelingen. Han avviser at det er snakk om å redusere satsingen på undersøkende journalistikk:

- Dette er egentlig ganske udramatisk. Det er ikke snakk om kutt i den undersøkende journalistikken, men om endringer innen Dokumentar- og samfunnsavdelingen. Målet er å nå flest mulig seere med vår undersøkende journalistikk.

Det er 11 gravejournalister ansatt i Brennpunkt i dag. Resten av de 19 stillingene er knyttet til produksjon og administrasjon.

Ønsker et yngre preg

Avdelingsledelsen har - i samarbeid med utviklingsgruppe med deltakelse fra redaksjonen - fremmet et forslag om å benytte en del av redaksjonens nåværende ressurser til å lage et nytt og mer ungdommelig programkonsept. Arbeidstittelen er «Folkejuryen». Blant ansatte i Brennpunkt-redaksjonen omtales ideen som et reality-konsept.

Ledelsen har foreslått å etablere en egen redaksjon innenfor dokumentaravdelingen for å produsere de nye programmene. Forslaget som kom fra ledelsen og utviklingsgruppen innebærer blant annet at det hyres inn to advokater som skal belyse en sak eller et tema fra hver sin side. Tre journalister i den nye redaksjonen skal skaffe til veie materiale for advokatenes belysning av sakene. En slags folkejury skal til slutt si hva de synes.

Foreløpig er ingen ting vedtatt

- De ansatte kan ikke gå god for opplegget slik det framstår i dag, sier Hobson.

Blant ansatte i Brennpunkt-redaksjonen oppfattes det nye konseptet som noe ganske annet enn undersøkende journalistikk.

Ny frist 18. mars

Brennpunkt-redaksjonen er samtidig blitt oppfordret til å komme med flere nye ideer og skisser. Fristen er satt til 18. mars, og de endelige beslutningene skal tas før sommeren. Dermed er det startet en prosess der de ansatte er utfordret, noe som gjør at kilder til denne saken ikke ønsker å stå fram. Men de er bekymret for hvordan ressursene blir forvaltet og hva som kommer i stedet.

- Vi har lagt fram et forslag som innebærer at vi gjør justeringer i utbudet ved at en ny undersøkende serie erstatter fire Brennpunkt-dokumentarer. Jeg har forståelse for at noen er skeptiske og at endringer er krevende. Vi aksepterer at det er ulike syn og det er fint med diskusjon om dette.  Men representanter for de ansatte har vært med på å utarbeide det forslaget som foreligger og hele redaksjonen er blitt involvert. Vi forventer mange flere gode forslag. Foreløpig er ingen ting vedtatt, sier Warmedal.

Han bekrefter endringene i Brennpunkts budsjett og forslaget om den nye tv-serien.

Endringene er forankret til topps i NRKs ledelse

- Endringene som nå blir gjennomført har vært varslet lenge og utviklingsarbeidet ble startet i fjor høst. De er forankret til topps i NRKs ledelse. 

Flere hundre tusen seere

Dersom de nye planene settes ut i livet, med 16 Brennpunkt-sendinger i året, vil tilbudet være nesten halvert i antall sendinger sammenliknet med 2008. Da ble det sendt 26 Brennpunkt-programmer pluss fire dokumentarer i serien “Bak Lukkede Dører”. Gjennomsnittlig seertall i 2008 var 397.000, noe som ga en seerandel på 24,14.

Seertall Journalisten har fått tilgang til viser at den mest sette Brennpunkt-sendingen i fjor var “Med tvang skal vondt fordrives” med 620.000 seere. De tre første sendingene i år oppnådde følgende seertall:

• «Love hurts.com»: 559.000 seere og 35 prosent markedsandel

• «Berre ein polakk»: 447.000 seere og 29 prosent markedsandel

• «Den siste reisen»: 535.000 seere og 36 prosent markedsandel

Ifølge interne NRK-tall har seingen på nett og oppslutningen om Brennpunkts sider i sosiale medier økt pent. Programmet passerte i forrige uke 20. 000 følgere på Facebook.

NRKJ advarer

Leder av Norsk Journalistlag i NRK, Sidsel Avlund, advarer ledelsen mot å svekke det redaksjonelle gravemiljøet.

NRK må ta seg råd til et slikt fagmiljø

- Undersøkende journalistikk er en sentral del av NRKs allmennkringkastingsoppdrag. I en tid da kommersielle kringkastere kutter i denne typen journalistikk, er det viktigere enn noen gang at NRK tar seg råd til å opprettholde et fagmiljø med kompetanse innen undersøkende journalistikk.

NRKJ ber ledelsen om at medlemmene får muligheten til å komme med ideer og være involvert i utarbeidelsen av nye konsepter.

- Er blitt skjermet

Redaksjonssjef Warmedal poengterer at NRK har skjermet den undersøkende journalistikken i de kuttrundene som nå pågår i NRK.

- Vår avdeling har fått aksept fra NRKs ledelse for at vi skal fortsette å satse på denne typen journalistikk med uforminsket styrke. Ressursene forsvinner ikke og ingen må slutte i NRK. Men vi ønsker vi å se nærmere på hva Brennpunkt produserer. Gjennomsnittsalderen for dem som ser programmene ligger rundt 62 år. Vi ønsker flere seere i alderssegmentet 30 til 50. Derfor gjennomfører vi en produktutvikling og en vridning fra høsten 2016. Fra da av blir det produsert 16 klassiske Brennpunkt-dokumentarer og fire programmer basert på det nye konseptet vi skal bestemme.

Warmedal mener det at det mest smertefulle er at hans avdeling har mistet 6 av 12 dokumentar-stillinger i det stoffområdet som produserer serier basert på NRKs arkiv.

Powered by Labrador CMS