Økonomidirektør Andreas Norvik i NRK mener det blir uforutsigbart å måtte vente på revidert nasjonalbudsjett.

NRK-topp ut mot regjeringen: – Mangel på respekt 

Mener NRK er underkompensert med 300 millioner kroner på fire år. 

Publisert Sist oppdatert

Da statsbudsjettet ble vedtatt før jul, bestod NRK-bevilgningene som lå i det opprinnelige budsjettforslaget. 

Det er ikke NRK-ledelsen fornøyd med. 

Da kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen uttalte seg om budsjettforslaget i oktober i fjor, sa hun til Journalisten at NRK ikke fikk regnestykket til å stemme.

Regnet med 55 millioner mer

Bevilgningene innebærer nemlig en økning på 3,6 prosent, mens regjeringen selv opererer med en lønns- og prisvekst på henholdsvis 4,9 og 3,8 prosent. Det skulle ha gitt en kompensasjon som tilsvarer en økning på 4,5 prosent i år, mener NRK selv.

– Og så får vi 3,6 prosent. Det er 0,9 prosentpoeng mindre enn det regjeringen selv mener er lønns- og prisvekst, og som de har sagt vi skal kompenseres med.

Det sier økonomidirektør i NRK, Andreas Norvik, til Journalisten. Differansen mellom hva som tildeles og hva NRK egentlig hadde regnet med, ligger på rundt 55 millioner kroner, sier Norvik. 

I 2024 blir kringkasteren tildelt 6,443 milliarder kroner når momsutgifter er trukket fra.

– Mangel på respekt

Norvik sier til Journalisten at han var mer overrasket enn forbannet da budsjettforslaget kom fra regjeringen.

– Det er litt mangel på respekt for vår virksomhet når de sier og implisitt lover noe ett år, og uten forvarsel kommer med noe annet året etter. I NRK har vi lange planleggingshorisonter da innhold- og rettighetsforpliktelser går langt frem i tid. 

Når NRK pålagt å levere økonomisk resultat i driftsmessig balanse blir det mer krevende enn nødvendig med denne typen «overraskelser», sier Norvik. 

Han mener kuttene i 2023 likevel svir mest, da NRK måtte kutte ned 50 årsverk.

Blandede signaler

Det fireårige styringssignal for NRK ble lagt frem høsten 2022, var regjeringen tydelige på at NRK skulle kompenseres for veksten i pris- og lønnsutgifter i perioden 2024-2026, sier Norvik. 

Samtidig sa regjeringen at i 2023 måtte alle bidra, noe han forteller NRK har forståelse for. 

I  februar i fjor gikk finansminister Trygve Slagsvold Vedum ut og meldte om at offentlig sektor skulle få mer penger som en følge av høyere kostnadsutvikling enn forutsatt bare måneder tidligere. 

NRK fikk 130 millioner kroner ekstra sommeren 2023, og ifølge Norvik har representanter for regjeringen implisitt sagt at det vil komme ytterligere midler også i år, hvis det viser seg at prisveksten blir høyere enn antatt.

– Litt færre ansatte hvert år

Utfordringen er at NRK må agere på rammene slik de er nå, sier Norvik.

– Når vi kjøper rettigheter eller utvikler dramaserier, er det en horisont på tre til fem år. Vi må forankre drift med styre og eier, og det hjelper selvfølgelig å få penger i revidert nasjonalbudsjett i mai, men vi må gjøre grep nå fordi vi ikke vet om vi får penger da.

Ifølge Norvik er NRK underkompensert med rundt 300 millioner kroner i forhold til lønns- og prisveksten de siste fire årene.

– Her vet jeg at man ser litt ulikt på det, men jeg har en oversikt jeg mener vi skal stå godt for.

Og de 55 millionene NRK mener de er underkompensert for i år, får konsekvenser, sier Norvik.

– Vi må ta det inn i våre planer, og det vil handle om å kutte aktivitet. Dessverre påvirker det tilbudet til publikum. Vi har blitt færre ansatte hvert eneste år de siste syv-åtte årene, og det kommer til å fortsette.

Det er imidlertid ingen planer om større grep, forteller han.

– Men vi må jobbe smartere hvert eneste år, og bli litt færre ansatte hvert år.

– I tråd med forutsetningene

Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Erlend Hanstveit (Ap), er enig med Norvik i at de fireårige styringssignalene slår fast at NRKs tilskudd skal justeres i tråd med lønns- og prisvekst i perioden 2023-2026. 

Styringssignalene gir forutsigbarhet for NRK, skriver Hansveit, som mener anslag for pris- og lønnsvekst ligger til grunn for forslaget til tilskudd i 2023 og 2024.  

Hanstveit er uenig i at NRK er underkompensert i årets budsjett: 

– Prisanslagene for 2023, som ble lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettforslaget for 2024, var lavere enn hva som ble lagt til grunn ved den ekstraordinære prisomregningen som NRK fikk i forbindelse med behandlingen av RNB 2023 (revidert nasjonalbudsjett, red.anm.). Så når man ser kompensasjonen for pris- og lønnsvekst i 2023 og 2024 i sammenheng, er bevilgningen til NRK justert for pris- og lønnsvekst i tråd med Stortingets forutsetninger.

Hanstveit svarer ikke på påstanden om at NRK er 300 millioner underkompensert de siste fire årene. 

Rettelse: I den opprinnelige teksten blir Norvik sitert på at styringssignalet sier NRK skal kompenseres for pris- og lønnsutgifter i perioden 2023-2026. Det riktige er 2024-2026. Powered by Labrador CMS