Montasje av faksimiler over fellessaker fra fredagsutgavene til Østlendingen og Arbeidets Rett.

«Hvordan vi skal samarbeide og konkurrere under samme tak er en gåte for meg»

Lesere og journalister er kritiske til økt samarbeid og stoffutveksling (se montasje) mellom Arbeidets Rett og Østlendingen. På Tynset skal lokalkontorene forenes, men likevel konkurrere.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Observante lesere av Elverums-avisen Østlendingen og Røros-avisen Arbeidets Rett har kanskje oppdaget det over litt tid nå. Flere av sakene i avisene er skrevet av journalister fra konkurrenten, og står på trykk i begge aviser.

Sist fredag var det ikke mindre enn tre saker de to avisene hadde felles. Mandag var det én sak.

Nils Kåre Nevold

Tvinges

– Vi har startet med stoffutveksling i Nord-Østerdal. Styrene i avisene har bestemt at vi skal samarbeide, sier avtroppende sjefredaktør og daglig leder Nils Kåre Nesvold i tredagersavisen Arbeidets Rett, som hadde et opplag på 6.857 eksemplarer i fjor.

– Vi tvinges til et samarbeid, det er det ingen tvil om. Med den bemanningen vi har, er vi nødt til det.

Siden Nesvold ble eneleder i 2011 har han sett nedgangstidene i mediebransjen skrumpe inn staben fra 25 til 14 på fire år. Han sier samarbeidet er fornuftig ut fra en tanke der de to avisene ikke trenger å troppe opp med hver sin journalist på forhåndsomtaler eller pressekonferanser.

– Vi får frigitt ressurser til å drive journalistikk på andre ting.

Nesvold og flere kilder Journalisten har snakket med forteller om negative leserreaksjoner på stoffutvekslingen. Det skal være flere abonnenter i Nord-Østerdal som har begge avisene.

Se interaktivt kart: Dette er Avis-Norge

Vi har konkurrert i 100 år

Bygger ned

Nesvold er opptatt av å fremheve at «avisa for Fjellregionen» skal beholde sin profil og egenart. Og det er fortsatt redaktøren som bestemmer hva som kommer på trykk, og hvor mye plass saken skal få. Sakene fra stoffutvekslingen skal merkes med hvilken avis journalisten jobber i, selv om det slurves noe.

Amedia eier hele Arbeidets Rett, og kontrollerer Østlendingen med mer enn to tredel av aksjekapitalen. Mellom hovedkontorene til de to avisene er det en over tre timers kjøretur. Nesvold sier den hardeste konkurransen har stått på Tynset, der begge avisene har hatt lokalkontor med egen nyhetsleder.

– Vi har konkurrert i 100 år og har forskjellige utgangspunkt og forskjellige kulturer.

Tom Martin Hartviksen

Men kulturene er nå i ferd med å forenes. I hvert fall på Tynset der det er vedtatt samlokalisering av redaksjonene. Hvordan det skal ordnes i praksis er ikke avklart ennå. Om det blir åpent landskap eller cellekontorer skal avgjøres i løpet av prosess som starter over sommeren. Målet er at den nye organisasjonen skal tre i kraft fra nyttår.

– Enn så lenge har vi en avdelingsleder hver på Tynset. Begge avisene skal ned på to årsverk hver på sikt.

Samtidig som kontorene skal samordnes, hevdes det at det fortsatt skal være konkurranse mellom avisene i Tynset kommune. Eneleder Tom Martin Kjelstad Hartviksen i seksdagersavisen Østlendingen sier at stoffutvekslingen er knyttet til bestemte kommuner i Nord-Østerdal. Tynset er ifølge Hartviksen ikke omfattet av stoffutvekslingen.

Det her er veldig betent

– Der skal det fortsatt være konkurranse, sier Hartviksen, som mener kreftene må forenes i andre kommuner:

– Vi kan ikke fortsette å bruke energi på å kjempe mot hverandre. Det viktigste for meg er leserne.

– Hvordan tror du de reagerer på flere saker står på trykk i begge aviser?

– Vi må finne en balansegang. Vi må ikke oppfattes som identiske.

Les mer om Østlendingen.

Vil fordele kommuner

På Røros er redaksjonsklubben sterkt kritisk til det som skjer. Leder Tonje Hovensjø Løkken sier klubben gikk mot styrevedtaket om samarbeid.

Tonje Hovensjø Løkken

– Vi er ikke positive til dette i det hele tatt. Det her er veldig betent, sier Løkken, og legger til at journalistene har fryktet hva som skulle skje siden A-pressen kjøpte Edda Media, som Østlendingen tidligere var eid av.

Hvordan vi skal samarbeide og konkurrere under samme tak er en gåte for meg

Hun sier det er mange ubesvarte spørsmål om det som skal mellom de to avisene. Klubben er positiv til å samarbeide om det hun karakteriserer som «ufarlige saker» som at Landsforeningen for hjerte- og lungesyk (LHL) gir en hjertestarter til det lokale biblioteket. Men hva som skal skje på Tynset er hun undrende til.

– Det er sagt at vi skal konkurrere. Men hvordan vi skal samarbeide og konkurrere under samme tak er en gåte for meg.

Hun er også kritisk til et forslag om at de to avisene skal «dele» kommuner i Nord-Østerdal mellom seg. Altså at hver avis får strenge geografiske områder å lage journalistikk på.

– Vi trenger det dekningsområdet vi har. Vi er en avis for Fjellregionen, som er en politisk enhet gjennom et regionråd.

Les mer om Arbeidets Rett.

Én tittel

Det er kanskje best med én tittel i Nord-Østerdal

Også redaksjonsklubben i Østlendingen var mot styrevedtaket. Klubbledere Cathrine Loraas Møystad sier samarbeidet er brukt som argument som for å kutte i bemanningen.

– Vi var selvsagt mot samarbeidet først fordi det ville medføre nedbemanning

– Klubben har vært tydelig overfor styret og protestert sterkt mot samlokalisering og samarbeid.

– Hvordan tror du leserne reagerer på dager som fredag hvor avisene har tre like saker?

– Det er en fare for at tilliten til oss blir mindre. Og troverdighet er den kapitalen og verdien som vi har.

Møystad frykter at leserne vil miste en kritisk stemme dersom samarbeidet senere øker.

På spørsmål om hva løsningen kan være, tenker hun nytt:

– For å bevare leserne og journalistikken er det kanskje best å ha én tittel i Nord-Østerdal. Det er bedre enn å late som om vi kriger med hverandre. Hvis titlene bare blir skall, blir det hult.

Trolig flytter journalistene fra Arbeidets Rett inn i lokalene til Østlendingen senere i år. Også det var Østlendingens journalister mot.

– Dersom man hadde funnet ut at det var naturlig at konkurrerende journalister satt i samme lokaler, hadde man gjort det for lenge siden. Dette er utelukkende økonomisk motivert.

Hun er bekymret for hvordan kilder og fortrolige samtaler vil forholde seg til ett lokalkontor.

To titler

Ingen av de to avisene mottar pressestøtte, så det er ikke til hinder for en eventuell sammenslåing av avisene. Men det ser Nils Kåre Nesvold på som usannsynlig.

– Det er uaktuelt sånn jeg ser det. Arbeidets Rett skal bestå som tittel.

– Hva med et salg av Arbeidets Rett til Polaris?

– Jeg kjenner ikke til noen slik prosess, sier Nesvold, og viser til styreleder.

Ole-Jacob Mosvold er styreleder i de to avisene gjennom sin stilling som administrerende direktør i Romerikes Blad og direktør for Amedia Innlandet. Heller ikke han vil si noe om det vil skje noe på eiersiden i de to avisene.

– Det er ikke noe på gang som jeg kjenner til, sier Mosvold på spørsmål om det kan være aktuelt å selge Arbeidets Rett til Polaris.

Han vil heller ikke kommentere om en sammenslåing av Østledningen og «Retten»kan være aktuelt.

Vi må vurdere alle muligheter

– Jeg forholder meg til avisene som to titler og to redaksjoner.

Ole-Jacob Mosvold

Samtidig utelukker han ikke at det kan gjøres andre vurderinger senere.

– Alt er mulig i dagens mediehverdag. Vi må vurdere alle muligheter.

Amedia har i år solgt ut flere aviser. Før jul tapte mediekonsernet kampen om Oppdal, og i januar ble Opdalingen solgt sammen med Stjørdalens Blad og Malvikbladet til Polaris. I forrige måned ble Namdalsavisa solgt til Trønder-Avisa.

Les:

Lokalavis på Oppdal blir «folkeaksje»

Amedia kaster kortene på Oppdal

Foruten Arbeidets Rett står Amedia i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal kun igjen med Aura Avis og Tidens Krav. Mellom Trondheim og Bodø står avisen igjen med Helgelendingen og Rana Blad.

Les mer om Amedia.

Vi kommer til å se endringer

Stolleken

Hartviksen i Østlendingen, som i fjor hadde et opplag på 14.511 eksemplarer, utelukker ikke konsolidering av avisene i innlandet.

– Vi kommer helt sikkert til å se en endring av medielandskapet i Hedmark noen år frem i tid, sier Hartviksen, som overtok ansvaret for Østlendingen tidligere i år.

De siste månedene har flere stoler skiftet eier i de to avisene. Nesvold forlater i løpet av høsten Arbeidets Rett til fordel for jobben som digitalredaktør i lokalradioen Nea Radio. Ansvarlig redaktør og daglig leder Nils Kristian Myhre i Østlendingen takket tidligere i år for seg til fordel for en jobb som kommunikasjonssjef i Eidsiva Energi. Erland Vingelsgård forlater jobben som nyhetsleder for Arbeidets Rett på Tynset til fordel for jobben som journalist i nettavisen Alvdal midt i væla.

Det er flukt fra skuta

På konsernnivå er Amedias regiondirektør Pål Eskås nylig erstattet av Ole-Jacob Mosvold, som er blitt administrerende direktør i Romerikes Blad og for Amedia Innlandet.

Klubblederen i Arbeidets Rett har merket seg at flere forlater de etablerte mediene til fordel for nye satsinger på nett.

– Det er en spesiell situasjon med flukt fra skuta. Det popper opp nye aktører rundt oss, sier Løkken.

Det har ikke lyktes Journalisten å få kommentar fra klubblederen i Østlendingen.

Har du tips om saken? Send til tips<a>journalisten.no!

Powered by Labrador CMS