PFU-frikjent for Bhatti-innslag

Men med dissens mot bruken av skjult kamera.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

TV 2 ble tirsdag frikjent i Pressens faglige utvalg (PFU) for at de i oktober i fjor sendte et nyhetsinnslag der de viste bilder av islamisten Arfhan Bhatti i et fengsel i Pakistan.

Det var Bhatti og advokat John Christian Elden som hadde klaget inn mediehuset. De mente TV 2s innleide reporter utga seg for å være menneskerettsaktivist, og ikke journalist. Det tilbakeviste TV 2.

Samfunnsmessig interesse

PFU slo fast at partene er uenige om nøyaktig hva som skjedde. Utvalget sorterte derfor bort muligheten for brudd på Vær Varsomplakatens (VVP) punkt 3.3, som handler om premissene for intervjusituasjonen.

Også i spørsmålet om bruk av skjult kamera falt utvalget etter en samlet vurdering ned på at TV 2 ikke brøt god presseskikk. 

– Vi legger til grunn den store allmenne interessen og den dokumentariske verdien av å vise dette med bilder, og ikke bare med påstand eller tekst. Og så er det en liten grad av integritetskrenkelse ettersom dette ikke er privat, oppsummerte PFU-leder Hilde Haugsgjerd

Men allmennhetens representant Camilla Serck-Hanssen var ikke enig. Hun tok dissens fordi VVPs punkt 3.10 om bruk av skjult kamera understreker at metoden kun må brukes når det er «eneste» mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.

– 3.10 skal bare brukes der man ikke kan avdekke fakta på annet vis. Det kan være snakk om folks holdninger. Det eneste som kommer frem her at Bhatti ikke vil ha hjelp av de vantro. Men det er ikke det TV 2 vil ha dokumentert. Det er at han er fengslet i Pakistan, begrunnet Serck-Hanssen.

«Allmennhetskollega» Eva Sannum reiste under diskusjonen spørsmål om hvorfor uttalelsen ikke begrunnet nærmere hvorfor punkt 3.3 om premisser ikke var vesentlig. Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund svarte:

– I det man bruker skjult kamera kan man ikke klargjøre premissene. Det er det som ligger i det, sa Stavrum.

Nettavisen frikjent

Under samme møte forlot generalsekretæren behandlingen av en klage mot Nettavisen, som ledes av mannen hennes Gunnar Stavrum. Nettstedet ble frikjent for en klage fra to dyrevernorganisasjoner som ikke hadde fått samtidig imøtegåelse av et blogginnlegg fra Sandra Borch.

Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet var ikke eksplisitt nevnt i innlegget, og det ble avgjørende for konklusjonen.

– Disse to organisasjonene mener beskyldningene er så sterke at det dreier seg om samtidig imøtegåelse. Jeg mener dette er en ytring i en løpende debatt, og påstandene er ikke i en bestemt retning. Min datter er også dyreverner. Hvis de to organsiasjonene skal kunne påberope seg samtidig imøtegåelse skal også min datter kunne det, noe hun ikke har, sa Alf Bjarne Johnsen, som til daglig jobber som journalist i VG.

Grunnen til at klagen ble behandlet er at bloggen er en del av Nettavisens redaksjonelle produkt. 

Bodø Nu felt

I en annen klage ble magasinet og nettstedet Bodø Nu felt for å ha gitt manglende imøtegåelse på nettstedet. Redaksjonen hadde gransket omdømmekampanjen Bodø i Vinden og Extreme City Makover. Fellelsen skjedde fordi deler av det svaret som ble trykket fra den angrepne kampanjeledelsen falt ut på nettet. 

– Det er en kjempebra jobb av en så liten redaksjon. De har gått den digitale markedsføringskampanjen etter i sømmene. Da må vi felle dem på det som er kritikkverdig etter presseetikk og være klar på at det ikke er på det andre, sa Haugsgjerd.

Allmennhetens representant Eva Sannum som er ansatt i Geelmuyden.Kiese, skrøt også av den kritiske journalistikken på omdømmekampanjen.

– Det er ikke mulig å måle alt det kampanjen legger fram. Det er klager selv som har satt seg i posisjon der de er lette å angripe fordi de presenterer resultater som er helt usannsynlige etter ett år. Det er verdt å ha med seg. De går hardt ut med resutlatere etter ett år, sa Sannum.

Powered by Labrador CMS