Mina Ghabel Lunde klaget Medier24 inn for PFU etter at nettstedet avslørte at hun stod bak twitterprofilen @Fruhjorth. Her fra Dagsnytt 18. Foto: NRK

PFU: Medier24 brøt god presseskikk i @fruhjorth-saken

Mener medienettstedet gikk for langt i tittel og ingress ved å hevde at Mina Ghabel Lunde rakket ned på kilder, sjefer og kollegaer i Dagens Næringsliv.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) diskuterte seg fram til en ren fellelse av medienettstedet Medier24 for deres dekning av @fruhjorth-saken. Sekretariatet innstilte også på fellelse i form av den mildere formen «opptrådt kritikkverdig», men utvalget strammet altså inn denne.

Mangler dokumentasjon

Punktet i Vær Varsom-plakaten som Medier24 ble felt for var 3.2 som handler om kontroll av opplysninger. Det er tittelen «Bak en anonym Twitter-konto har DNs mediejournalist rakket ned på kilder, sjefer og kollegaer» og ingressen «Anonym profil med kritikk mot både DNs intervjuobjekter, konkurrenter og andre debattanter. Bak @fruhjorth står Etterbørs-journalist Mina Ghabel Lunde,» som medienettstedet ble felt for brudd på.

Det var vikarierende PFU-leder Alexander Øystå, til daglig redaktør i Vi Menn, som reiste debatten om ikke nettstedet burde felles på 3.2. Han argumenterte for at et sentralt spørsmål er om nettstedet kunne dokumentere at det var Mina Ghabel Lunde som stod bak nettopp Twitter-oppdateringene fra @fruhjort som handlet om kilder, journalister og sjefer i DN.

– Det mest interessante her er punkt 3.2 og om hun var alene eller om det kan ha vært flere som har hatt tilgang til Twitter-kontoen. Flere av de innklagede mediene er kritisk til hennes historie og mener hun ikke er troverdig. Men for PFU er det en farlig vei å gå syns jeg. Har PFU kompetanse til å si at hun lyver når hun sier at flere hadde tilgang til kontoen? Det er sentralt for hva som kom frem i den første saken fra Medier24. En del av ordlyden i tittelen i hvert fall til å begynne med slo klart fast at hun enten direkte var ansvarlig eller at hun stod bak denne kontoen, sa Øystå.

Som kjent erkjente Lunde i juni at hun bidro til Twitter-kontoen @fruhjorth, men hun har hevdet at hun kun var en av flere personer med tilgang til kontoen.

Presisjonsnivå

Øystå viste blant annet til Aftenposten, som har uttalt at de ikke mente det var godt nok dokumentert at Lunde var den som skrev om DN.

– Man skal trå veldig varsomt hvis det er muligheter for at det kan være flere opphavsmenn til en sånn konto. Og særlig når man skal fremsette såpass alvorlige beskyldninger. Det kan man ikke dokumentere her selv om det er en del indisier.

Også allmennhetens representant Eva Sannum var tydelig på at PFU normalt vil felle i slike tilfeller.

– Jeg vil si at tittelen sier at det er denne journalisten som har kritisert det ene og det andre forholdet internt i egen avis. Det er definitivt det etterlatte inntrykket man sitter igjen med. Hvis vi finner at det ikke er godtgjort, er det ikke dekning for det. Da er det et brudd, sa Sannum.

– Det handler ikke om redaksjonen tror på henne eller ikke. Det handler om hva man kan dokumentere. Det må ligge til grunn for hva du offentliggjør. Du kan være sikker på at her har du en kjempeskurk, men du kan ikke publisere det om du ikke kan dokumentere det, la Øystå senere til.

Også redaktørrepresentant Kirsti Husby mente det her forelå et brudd. Hun borret på at presisjonsnivået må være høyt når man velger publisering.

Journalistrepresentant Liv Ekeberg var først i diskusjonen kritisk til Lunde, men sluttet seg etterhvert til en innskjerping av uttalelsen. Hun forsøkte å reise diskusjonen om ikke Lunde hadde begått brudd på punkter om journalisters integritet. Men den diskusjonen ble avsluttet av Presseforbundets generalsekretær Kjersti Løken Stavrum.

– Det er ikke innklaget og behandlet om hun bryter Vær Varsom-plakaten. Det blir mer en refleksjon. Men det er noe mediene legger til grunn: Det var en sak. Det var for mediene noe å sette søkelys på, sa Stavrum.

Ekeberg

Innstilte på kritikkverdig

I sin innstilling skriver sekretariatet at PFU er kritisk til hvordan Medier24 har presentert sin journalistisk metode og selve saken. De mener fremstillingen er tendensiøs.

«Ved kommenterende utsagn forsøker Medier24 å sannsynliggjøre påstandene som formidles og presentere det som om redaksjonen besitter mer dokumentasjon på at klager er @fruhjort, enn det som faktisk er tilfellet. Utvalget kan ikke se at Medier24 har dokumentert at klager faktisk har skrevet meldingene om DN, slik det på konstaterende vis formidles i tittelen. I denne sammenhengen merker utvalget seg også at Medier24 i tilsvarsrunden har erkjent at det trolig ikke hadde vært noen sak om klager ikke selv hadde bekreftet sin involvering i @fruhjort-kontoen. Mangelen på presisjon i videreformidlingen av fakta, er svært rammende for klager.»

I innstillingen heter det at klager, selv om hennes rolle rundt twitter-kontoen, likevel ikke må akseptere tilleggsbelastningen den upresise fremstillingen innebærer.

«Og selv om Medier24 ikke fester lit til klagers forklaring om at @fruhjort var et Twitter-kollektiv, fritar det ikke redaksjonen fra å kontrollere og dokumentere opplysningene som formidles, eller å presentere med forbehold. Kildekritikk og -kontroll er et grunnleggende prinsipp i all journalistikk. Utvalget registrerer at Medier24 ikke undersøkte opplysningen om kollektivet.»

«Medier24 har opptrådt kritikkverdig.»

11 klagepunkter

Den tidligere DN-journalisten Mina Ghabel Lunde har klaget Medier24 inn for brudd på 11 punkter i Vær Varsom-plakaten.

Her kan du lese sakspapirene fra PFU.

VG og Medier24 er begge klaget inn for de samme åtte punktene. I tillegg er Medier24 klaget inn for brudd på punktene 3.3 om premisser for intervjusituasjon, 3.9 om hensynsfull opptreden i den journalistiske prosessen og 4.2 om å skille fakta fra kommentarsjangeren.

Mer om sakskomplekset og de omfattende tilsvarene kan du lese om her.

Powered by Labrador CMS