Sarpsborg Arbeiderblad siterte grunneier på at papirfabrikk fikk nei til å kjøpe hans tomt. Men i en oppfølger sa fabrikksjefen at et slikt kjøp ikke var aktuelt

Kommunen klaget avisen inn for PFU for å skape inntrykk av at den ikke gjorde nok for å beholde hjørnestensbedriften.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

«Feil fakta» og «dårlig bruk av kilder». Slik karakteriserer Sarpsborg kommune et forsideoppslag og en artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad (SA).

Det fremkommer av kommunens klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU), som behandles kommende tirsdag.

Det var i mars at SA fortalte at bedriften Peterson Packaging, lokalt kjent som «Pappen», forlater kommunen til fordel for Halden. I dagene som fulgte ble det publisert flere oppfølgingsartikler, og kommunen ble kritisert for ikke å ha funnet ny tomt til bedriften.

Tilbakeviste kritikk

I forsideoppslaget «Fikk ikke flytte Pappen hit» hevdet grunneier Eirik Faukland at kommunen to år tidligere vendte tommelen ned da fabrikken ønsket å kjøpe hans tomt.

– Peterson mente at eiendommen vår var midt i blinken for en ny fabrikk. De henvendte seg til kommunen, men fikk nei. Etterpå henvendte også jeg meg til kommunen, og fikk samme svar, sa Faukland til avisen.

Disse uttalelsene mener kommunen at avisen burde ha sjekket umiddelbart med Peterson selv. Det innrømmer redaktør Bernt Lyngstad i tilsvaret til PFU at de først gjorde etterpå.

Dagen etter oppslaget med grunneieren, tilbakeviste fabrikken kritikken mot kommunen, slik ordføreren også hadde gjort det i en undersak til oppslaget dagen før:

– Vi var ikke inne og realitetsvurderte dette alternativet, sa fabrikksjefen til SA.

– Det er faktisk feil at Sarpsborg har svart nei, for vi har aldri spurt dem.

Det er Vær varsom-plakatens punkter 3.2 om opplysningskontroll og kildekritikk, og 4.4 om tittelbruk som kommunen har klaget inn SA for brudd på.

Saken om at hjørnestensbedriften forlater kommunen vakte stor interesse og oppmerksomhet da nyheten ble kjent. Og kommunen mener oppslaget med grunneieren skapte et feilaktig etterlatt inntrykk hos leserne om at den ikke hadde gjort nok.

Til punkt 3.2 mener kommunen at avisen var for lite kildekritisk til en grunneier som hadde en næringsinteresse i tomten, og at den burde sjekket med fabrikken om det som ble sagt om dem stemte.

I det minste mener kommunen at oppfølgeren der Peterson svarer, burde vært publisert samtidig med utspillet.

– Påstander om at Peterson ønsket å kjøpe eiendommen, at Peterson mente den var midt i blinken for en ny fabrikk og at Peterson var fortvilet over at kommunen sa nei, er alle påstander som Peterson må svare opp. Det kan ikke forventes at ordføreren skal kunne svare på hvilke vurderinger Peterson har gjort seg rundt den aktuelle eiendommen, heter det i klagen.

Ettergåelse

Sarpsborg Arbeiderblad svarer at grunneieren er en kjent, lokal næringslivsaktør, som ikke har for vane å fare med usannheter.

– Det har aldri falt oss inn at han ikke skulle være meningsberettiget i Peterson-saken, heter det i tilsvaret fra avisen.

De viser til at de publiserte det skriftlige svaret fra ordføreren samtidig med det innklagete oppslaget, og at ordføreren på forhånd hadde fått hele saken til gjennomlesing. Ifølge avisen ble det da aldri reist problemstillinger rundt kildens relevans.

Avisen mener også at Fauklands uttalelser om kontakt med Peterson ikke kan avvises, og at det at tomtekjøp ikke ble realitetsbehandlet ikke utelukker at det var uformell kontakt.

– Å strupe ytringene til Eirik Faukland fordi Sarpsborg kommune og Peterson har en felles forståelse av det formelle hendelsesforløpet i denne saken, vil gjøre det umulig for pressen å ettergå hva som har og kan ha skjedd bak kulissene i denne viktige saken for Sarpsborg-samfunnet. Sarpsborg Arbeiderblad kan ikke slå seg til ro med at historieskrivingen alene skal skrives av de to som formelt var partene i prosessen.

Powered by Labrador CMS