Polaris:

Per Axel Koch med kutte dypt i bemanningen i Polaris de neste årene.
Per Axel Koch med kutte dypt i bemanningen i Polaris de neste årene.

Setter i gang omfattende kutt

De siste fem årene har medieselskapet redusert bemanningen med 200 årsverk. Nå må enda flere gå.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Gjennom de neste to årene skal mediekonsernet som blant annet omfatter Adresseavisen, Sunnmørsposten og Harstad Tidende kutte opp mot 260 millioner kroner. Det kommer fram av Polaris Medias kvartalsrapport for tredje kvartal.

Inntektene i konsernet falt med 6,9 prosent til 386 millioner kroner, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Akkumulert er inntektssvikten etter ni måneder på 5,1 prosent.

Særlig går annonseinntektene tilbake: 19 prosent på papir til 124 millioner, mens det på digital er en økt annonseomsetning på 14,6 prosent til 49 millioner kroner.

Opplagsinntektene går tilbake 3,4 prosent eller 4 millioner kroner til 120 millioner.  På digitalt står inntektene stabilt på 3 millioner.

Driftskostnadene er i samme periode redusert med 12 millioner kroner for kvartalet isolert, og 27 millioner kroner for året akkumulert.

I kvartalsrapporten skriver konsernet at de digitale inntektene flater ut, men drives likevel opp av mobil. 147 prosent øker annonseomsetningen på mobil i tredje kvartal, sammenlignet med fjoråret. Opp fra 14 til 36 millioner. Digitale plattformer står per tredje kvartal for 26 prosent av annonseinntektene i konsernet.

Saken fortsetter under grafikken.

Sett markøren på søylene for å se detaljerte tall. I boksene øverst i den interaktive grafikken kan du velge mellom kvartalsvise driftinntekter og brutto driftsresultat (EBITDA) for de største mediekonsernene det siste året. Ved hjelp av rullegardinmenyen over konsernnavnene kan du isolere tallene for ett eller flere av konsernene.

Nye kraftige kutt

Selv med reduserte kostnader i Polaris ser ledelsen behov for å kutte ytterligere. Så langt i år er antall årsverk redusert med 26 årsverk som følge av kostnadsprogrammet P15. Siden dette ble igangsatt er 95 årsverk kuttet i de forskjellige medieselskapene i konsernet.

I alt 100 millioner av totalt 135 millioner kroner i kostnadskutt vil være realisert ved utgangen av året. På toppen av dette programmet kommer ytterligere 180 millioner kroner. Siden 2009 har Polaris redusert bemanningen med 200 årsverk fordelt over to kostnadsprogram. Det tredje programmet er ventet å bli like stort eller enda større.

- Det er ganske omfattende ting som skal til for at vi skal klare å opprettholde en resultatutvikling som er tilfredsstillende, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris til Journalisten.

Han forteller at for året som helhet er det ventet at annonseinntektene på papir vil falle med 100 millioner. Samtidig øker den digitale annonseomsetningen med 30 millioner. Det skaper en differanse på 70 millioner kroner som må dekkes inn.

Deri ligger også utfordringen i å satse nok digital samtidig som kostnadene kuttes, forklarer Koch. Han er fornøyd med brukerveksten, men inntektene er langt fra å kunne kompensere for papir.

Nøyaktig hvor stor bemanningsreduksjonen vil bli, er uvisst, men den er ventet å bli større enn de 100 årsverkene som så langt er redusert i P15. Koch sier at han legger til grunn at de skal få til en frivillig bemanningsreduksjon, og at tilbud om AFP, gavepensjoner og sluttpakker er lagt fram for de ansatte.

- Vi prøver i stor grad å beskytte salg og redaksjon. Men det vil ikke være mulig å unngå at det blir færre også her.

Andre tiltak som ses på er trykkestart, frekvens og distribusjon av avisene. Samt at konsernet også ser på trykkeristrukturen, uten at det ifølge Koch vil være snakk om å avvikle trykkerier.

- Jeg føler alt kan diskuteres, men vi har ingen planer om å nedlegge trykkeri.

Polaris rundt

I de tre gruppene i konsernet faller annonseinntektene til Adresseavisen i tredje kvartal med 20,4 prosent på papir. De digitale inntektene øker med 9,2 prosent i samme periode.

Driftsoverskuddet er mer enn halvert til 14 millioner kroner i kvartalet.

Polaris Media Nordvestlandet ser annonseinntektene på papir redusert med 5 millioner, eller 13 prosent i kvartalet, mens de digitale annonseinntektene øker med 2 millioner til 8 millioner..

I Harstad Tidende gruppen er nesten hver fjerde annonsekrone på papir forduftet sammenlignet med samme tid i fjor. I tredje kvartal ble det omsatt for 19 millioner i annonser på papir, på digitale plattformer økte det fra 7 til 8 millioner. Driftsoverskuddet (EBITDA) endte på 1 million kroner mot balanse i fjor.

Men etter av- og nedskrivninger (EBIT) hadde gruppen et driftunderskudd på 60 millioner kroner. En tilbakegang på nesten 4100 prosent. Dette skyldes ifølge investorpresentasjonen til Polaris nedskrivninger av goodwill.

 

Powered by Labrador CMS