Elin Floberghagen er generalsekretær for Norsk Presseforbund, som nå går til det skritt å politianmelde Kautokeino kommune og kommunedirektøren.
Elin Floberghagen er generalsekretær for Norsk Presseforbund, som nå går til det skritt å politianmelde Kautokeino kommune og kommunedirektøren.

Presseforbundet politianmelder kommunedirektør

Har innrømmet brudd på offentlighetsloven.

Publisert Sist oppdatert

Norsk Presseforbund går til det skritt å politianmelde Kautokeino kommune og den konstituerte kommunedirektøren.

Anmeldelsen gjelder «grovt uaktsom tjenestefeil» etter straffelovens paragraf 171.

Det var Kommunal Rapport som tidligere i år meldte at kommunen med vilje holdt tilbake dokumenter og dermed brøt offentlighetsloven, og fikk kraftig påpakning fra Statsforvalteren.

– Eneste muligheten

– Denne saken er så grov at vi har valgt å gå til anmeldelse. Brudd på offentlighetsloven, og også grove brudd, er et stort og gjentakende problem over hele landet. Presseforbundet har derfor i flere år argumentert for at det er behov for sanksjonsmuligheter for grove brudd på loven. Det tror vi vil føre til bedre etterlevelse. Når det ikke finnes noen slike, er straffelovens bestemmelser om brudd på tjenesteplikt den eneste muligheten, sier Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, i en pressemelding om saken.

Det var nettopp Kommunal Rapport som hadde bedt om innsyn i en presentasjon den daværende kommunedirektøren i kommunen hadde holdt for formannskapet i februar 2022. 

Kommunen nektet, med ulike lovhjemler, og da Statsforvalteren kom inn i saken etter klage brukte kommunen fem måneder på å oversende presentasjonen så klagen kunne behandles. Det er denne tilbakeholdelsen som er grunnlag for anmeldelsen.

Innrømmet lovbrudd

Konstituert kommunedirektør Karin Hætta uttalte til Kommunal Rapport:

– Vi var klar over at dette var et brudd på offentlighetsloven, men det var slik vi valgte å gjøre det. Det finnes ingen sanksjoner for å bryte loven, og vi tenkte at vi bare skulle avvente og ta den kjeften vi eventuelt får.

Kommunedirektøren har senere, i en redegjørelse på kommunenes egne hjemmeside, opplyst at de ikke holdt tilbake dokumentene for å bevisst forsinke behandlingen, men fordi de var usikre på hvordan de burde behandle saken og fordi de mener det er behov for et vern av varslingssaker «til de er ferdigbehandlet av arbeidsgiver».

Ikke formildende, mener presseforbundet.

– Hele systemet er avhengig av at kommuner og offentlige organer forholder seg lojalt til klageinstansene og stoler på at de behandler sakene forsvarlig. Kommunene kan ikke sette seg over gjeldende lovgivning fordi de er faglig uenige i et spørsmål, sier Floberghagen i meldingen, og fortsetter:

– Hvis en slik praksis som Kautokeino har lagt seg på her brer seg i det offentlige, vil det ha svært alvorlige konsekvenser for innsynsretten.

Nå har presseforbundet sendt politianmeldelse, og mener overlagt brudd på offentlighetsloven rammes av straffelovens paragraf om grov tjenestefeil innen utøvelsen av offentlig myndighet.

Hætta opplyser til Journalisten at hun hittil ikke er kjent med anmeldelsen, og dermed ikke kan kommentere ennå.

Powered by Labrador CMS