PFUs leder Alf Bjarne Johnsen leser opp hovedkonklusjonene fra behandlingen av den såkalte monsterklagen. Redaktørenes representant i utvalget, Alexander Øystå og generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Presseforbundet til venstre. Journalistenes representant Martin Riber Sparre til høyre. Foto: Glenn Slydal Johansen

TV 2 felt i PFU – to punkter med dissens

Mediehuset brøt fire punkter i Vær Varsom-plakaten ved publisering av saker om hjernekirurgsaken, mener Pressens faglige utvalg (PFU). To av fellelsene skjedde med dissens i utvalget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Monsterklagen

Monsterklagen

• Anders Cappelen har utarbeidet klagen til PFU på vegne av kirurg Per Kristian Eide ved  nevrokirurgisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. I klagen, som er på over 3.500 sider, påberopes godt over 4.000 presseetiske brudd.

• TV 2 er innklaget for 70 nyhetssaker publisert på TV og nett, samt for meldinger på Facebook og Twitter.  Alle som en del av den gravejournalistiske satsingen”Hjerneforskningsskandalen”.  Sakene som er omfattet av PFU-klagen ble publisert i perioden 6. desember 2012 til  24. oktober 2013.

• I klagen heter det at TV 2 har hatt som premiss at Eide har drevet ”butikk i butikken” og hatt privatøkonomiske motiver for sin forskning. Ifølge klagen har TV 2 blant annet bygget sin dekning på en forståelse av at Eide har drevet hjernetrykkmåling og tatt hjernevevsprøver av tilnærmet friske pasienter.

• Hovedanklagene mot TV 2 går på manglende faktakontroll og utelatelse av sentral faktainformasjon, unødige skadevirkninger samt at Eide aldri fikk en fair sjanse til å korrigere TV 2s faktagrunnlag. Cappelen nevner spesielt punktene 3.2 og 4.14  i Vær Varsom-plakaten.

• I tillegg er fire artikler i Aftenposten, seks NTB-meldinger og tre artikler i BT klaget inn. Klagen inkluderte opprinnelig også Dagbladet, men her har partene kommet fram til et forlik.

• Klagen mot TV 2 er på vel 1.500 sider og består av 52 separate klagesaker. Sakene mot de tre øvrige mediene teller til sammen rundt 400 sider.

Halvannet år etter at Anders Cappelen sendte klagen på vegne av kirurg Per Kristian Eide til Pressens Faglige Utvalg (PFU) kunne han mandag følge behandlingen av den fra sidelinjen.

Les også: Monsterklage mot TV 2

Hovedkonklusjonen er at TV 2 ble felt på fire punkter, to av dem med dissens. Det ble kjent på en pressekonferanse i Norsk Presseforbunds lokaler mandag kveld.

Redaktører tok dissens

Et enstemmig utvalg felte TV 2 for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om å kontrollere at opplysninger er korrekte.

Et flertall i utvalget felte TV 2 for brudd på punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse. Årsaken er at TV 2 tok kontakt med kirurgen dagen før publiseringen av saken etter å ha jobbet med den i flere måneder med. Utvalgets konklusjon skjedde imidlertid ikke uten dissens fra redaktørrepresentantene i utvalget, Alexander Øystå og Tone Angell Jensen, dissens. Øystå begrunnet det slik under pressekonferansen: 

– Vi mente dette var godt nok kjent for Eide. Vi mente at han og sykehuset nektet å bidra til saken, og at det også teller inn. Vi kom til at det ikke var riktig å felle TV 2, sa Øystå på spørsmål fra Journalisten.no.

TV 2 ble også felt for brudd på punkt 4.1 om å legge vekt på saklighet og omtake i presentasjonen, men også her var det en dissens i utvalget som bestod av redaktørene, samt allmennhetens representant, Amal Aden.

– Mindretallet fant det vanskelig å si at det var usaklig å omtale en granskning av Dr. Eide som var lagt frem tidligere, sa Øystå.

TV 2 ble også felt for brudd på punkt 4.17 om å fjerne leserkommentarer som bryter med god presseskikk.

– Må ta ansvar

Kirurg Per Kristian Eide var tilstede under behandlingen av PFU-klagen mandag. Han sa til pressekorpset etter at konklusjonene ble kjent, at han er glad for utvalgets behandling og fellelsene. Eide vil ikke avvise at saken kan få et rettslig etterspill.

– Det er viktig at TV 2 nå tar sitt ansvar. Så langt har de ikke vist vilje til å rette opp feilene, selv om de er konfrontert med feilene, sa Eide.

Kirurgen fikk spørsmål om han er enig i det skrytet PFU gir TV 2 for å ha gått inn i saken, og gransket den kritisk.

– Det er jeg helt enig i. Det er greit å drive kritisk journalistikk. Det handler om måten det gjøres på.

Tar til etterretning

TV 2s nyhetssjef Niklas Lysvåg sier til Journalisten.no at det aldri er stas å bli felt i PFU. 

– Vi registrerer at faktagrunnlaget står fast. Så tar vi til etterretning at vi er felt, sier Lysvåg, og sier at han ønsker å lese uttalelsen før han kommenterer den i detalj.

Hele uttalelsen ble ikke offentliggjort mandag, men er varslet senere.

– Hvorfor tok dere ikke kontakt med Eide tidligere?

– Vi mente det var tidsnok den gangen, sier Lysvåg.

Ingen sitatfellelse

Verken NTB, Aftenposten eller Bergens Tidende ble felt for å sitert TV 2. Aftenposten ble felt for ikke å ha fjernet en leserkommentar. NTB ble felt for å ha fremstilt det som at en av pasientene døde som følge av forskningsprosjektet. Bergens Tidende ble frikjent fullt ut.

Journalistrepresentant Martin Riber Sparre var blant flertallet som felte TV 2 på de tre punktene. Han tok ordet under pressekonferansen, og sa at en person har krav på å få sette seg godt inn i en sak når en blir utsatt for kritikk fra et medium.

– Når TV 2 har brukt flere måneder på å forberede saken, og ringer rundt lønsjtider dagen før første publisering og legger fram noen av punktene Eide blir kritisert for uten å gi en definert tidsfrist, er ikke det en reell imøtegåelse, sa Sparre.

Den såkalte monsterklagen som Cappelen har ført på vegne av nevrokirurg Per Kristian Eide er på nesten 4.000 sider. I alt er 72 reportasjer fra TV 2 klaget inn til utvalget. Ytterligere 13 artikler i Aftenposten (4 saker) Bergens Tidende (3) og NTB (6) klaget inn.

Hele mandagen var satt av til klagebehandlingen av Eides klager. 

Utvalget som behandlet klagen bestod av:

• leder Alf Bjarne Johnsen fra journalistene

Kirurg Per Kristian Eide var glad for å vinne fram i PFU med klagen på TV 2. Foto: Glenn Slydal Johansen

• Martin Riber Sparre, journalistene

• Camilla Serck-Hanssen, allmennheten

• Amal Aden, allmennheten

• Alexander Øystå, redaktørene

• Tone Angell Jensen, redaktørene

Les også: PFU i gang med monsterklagen

Les mer om PFU.

Powered by Labrador CMS