PFU. Arkivfoto Journalisten

Hamar Arbeiderblad og Opdalingen felt i PFU

Arne Søberg vant fram med sin klage. Opdalingen drev reklame på redaksjonell plass.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Hamar Arbeiderblad (HA) var klaget inn av Arne Søberg og Den norske Frimurerorden for å ha blitt blandet inn i en sak om striden rundt vannselskapet Norsk Kildevann AS lørdag 2. januar 2016. Sistnevnte for å ha blitt nevnt som vitne i en rettssak, og førstnevnte for å ha blitt avbildet på et arkivbilde til saken. Søberg hadde ingenting med saken å gjøre.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte med at Hamar Arbeiderblad ikke burde brukt bilde av Søberg til saken, og så det skjerpende at feilen ikke er rettet i nettutgaven i ettertid.

Rettet ikke på nett

«Slik utvalget ser det, kan ikke det påklagede bildet med bildeteksten rettferdiggjøres, og utvalget mener dette er brudd på god presseskikk. Utvalget merker seg at også HA har forstått dette, og var rask med å trykke en rettelse og beklagelse. Spørsmålet blir om rettelsen/beklagelsen er god nok – presseetisk sett,» uttaler utvalget.

– Det er bestridt av klager og erkjent av Hamar Arbeiderblad at de trekker inn en person som ikke har noe med saken å gjøre. Jeg syns det groveste i den saken her er at man overhodet ikke har korrigert eller gjort noen endringer i nettpubliseringen som jeg formoder er en glipp, sa PFUs leder Alf Bjarne Johnsen, som representerer journalistene, under behandlingen.

De andre utvalgsmedlemmene sluttet seg til konklusjonen. Redaktørenes representant Alexandra Beverfjord fikk imidlertid gjennomslag for å gjøre uttalelsen noe mildere ettersom avisen hadde trykket en beklagelse på papir.

Når det gjaldt omtalen av Frimurerordens vitnemål konkluderte PFU med at det ikke var brudd fordi det ligger innenfor referatprivilegiet å referere fra retten.

Fordelskort

Opdalingen ble felt for brudd på god presseskikk for å ha reklamert for sitt eget fordelskort på redaksjonell plass uten annonsemerking.

– Dette er et krystallklart brudd på alle måter. Det mest fascinerende med denne saken er at man i det hele tatt kan finne på å gjøre det og mene det er innenfor det redaksjonelle, sa journalistrepresentant Øyvind Brigg under behandlingen.

Powered by Labrador CMS