Så mye gir staten til avisene

Her er oppdaterte tall for produksjonstilskuddet til norske aviser. Bla i grafikken og se hvor mye penger din egen og andre aviser mottar i 2015 og hvor mye de har fått sammenlagt gjennom årene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

(Grafikken og tallene i denne artikkelen ble oppdatert 30. oktober 2015 etter at Medietilsynets rettet opp en feil som ble begått i forbindelse med beregningen for produksjonstilskuddet for norske aviser i 2015. Les mer om tabben her)

303,1 millioner kroner er nå fordelt og utbetalt til 144 aviser. Journalisten har innhentet og bearbeidet statistikk fra Medietilsynet tilbake til 1996. I grafikken nederst i saken kan du se hvor mye de enkelte avisene og mediehusene har fått utbetalt i produksjonsstøtte år for år, inkludert tilskuddene for 2015.

PRODUKSJONSTILSKUDD

• Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier skal bidra til et mangfold av aviser over hele landet. Tilskuddet forvaltes av Medietilsynet og er rettet mot økonomisk vanskeligstilte aviser og aviser med små opplag.

• Tilskuddsordningen likestiller papiropplag og digitalt opplag.

• De viktigste er at publikasjonen har et nyhets- og aktualitetspreg, har en ansvarlig redaktør, tar betalt fra leseren og selger mesteparten av opplaget til abonnenter. Videre settes det krav til opplagets størrelse og hvor ofte mediet kommer ut.

• Godkjente opplagstall, antall ukentlige utgivelser og spredning i landets fylker er bestemmende for beregningen av tilskuddet.

Det hører med til historien at den indirekte pressestøtten - det vil si momsfritaket - er betydelig større og viktigere enn produksjonstilskuddet og annen direkte støtte til mediebransjen. Alle utgivere av papiraviser nyter godt av fritaket for merverdiavgift for omsetning av aviser trykket på papir. Dersom aviser hadde betalt 25 prosent moms ville dette tilsvart en støtte på rundt 1,8 milliarder kroner.

Samlet oversikt

Den største økningen i tilskuddet for 2015 er det Klassekampen og Nationen som kan glede seg over, med henholdsvis 4,2 og 2,4 millioner kroner mer enn i fjor. Rogalands Avis kommer dårlig ut i år, med en nedgang på 2,3 millioner kroner. Bergensavisen mister 1,8 millioner kroner, mens Fiskeribladet Fiskaren får 1,3 millioner mindre. De største mottakerne, Vårt Land og Dagsavisen, får redusert sine utbetalinger med 562.000 og 730.000 kroner i forhold til 2014.

I grafikken finner du også oversikt over samlet utbetaling av produksjonstilskudd til hver bedrift gjennom ulike tidsperioder. Det er bare å klikke seg fram og tilbake mellom temaboksene øverst og søylene i selve grafikken.

754,5 millioner totalt

For eksempel kan du enkelt finne at Dagsavisen, den største mottakeren av produksjonstilskudd gjennom de 19 årene, samlet har mottatt 753,8 millioner kroner. Vårt Land, som også er eid av Mentor Medier, er en god nummer to med 635,4 millioner.

Mobil: Se helst grafikken i breddeformat.

Du kan se samleoversikt for de enkelte aviseierne ved å velge i menyen til høyre. 

Hold markøren over/trykk på de horisontale søylene eller tallene til den enkelte avis for å se tilskudd for både 2015 og 2014.

For omvendt eller alfabetisk liste: Trykk på den lille pilen over søylene.

Grafikk: Bjørn Åge Mossin

Ny regel gir tap

I 2014 innførte regjeringen en ny regel for fordelingen av produksjonstilskudd. Regelendringen innebærer at aviser som har hatt en gjennomsnittlig driftsmargin på over ti prosent de siste tre årene, inkludert pressestøtte, blir fratatt en del av tilskuddet. Reduksjonen avhenger av hvor mye avisene har tjent.

Både Røyken og Hurums Avis, Askøyværingen, Jarlsberg Avis, Vestlandsnytt og Åndalsnes Avis har hatt så høye driftsmarginer at de i 2015 mister all støtte på rundt en halv million kroner hver. Til sammen mister 13 aviser tilskudd for rundt 5 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS