Simona Halle og Rajan Chelliah i Arbeidsretten under runde to av domsforhandlingene på sensommeren. Foto: Kristine Lindebø

Norsk Journalistlag tapte i Arbeidsretten

Enstemmig dom fra Arbeidsretten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det kommer fram av dommen fra Arbeidsretten torsdag.

Norsk Journalistlag (NJ) mener at oppsigelsene av NRK-journalisten Rajan Chelliah og NRK-grafikeren Simona Halle er ugyldig.

Saken i Arbeidsretten dreier seg om det var riktig av allmennkringkasteren å begrense gruppen av aktuelle medarbeidere i fare for å bli sagt opp til Østlandssendingen, og ikke også til å inkludere Marienlyst, slik Journalistlaget mener. Juridisk dreier saken seg om denne prosessen var i strid med en paragraf i hovedtalen mellom partene.

Saklig grunn

Dommen gir NJ rett i at det er ansienniteten i hele bedriften skal benyttes i nedbemanninger. Men retten mener det i denne saken er saklig grunn for å se bort fra dette prinsippet, og at nedbemanningen derfor ikke er i strid med tariffavtalen.

– Arbeidsretten har kommet til at det var saklig grunn til å begrense utvelgelseskretsen til NRK Østlandssendingen, og NRK har ikke anvendt en tariffstridig utvelgelseskrets ved oppsigelsen av Simona Halle og Rajakulasingam Chelliah, heter det i dommen.

Saklige grunner kan være kompetanse- og kvalifikasjonskrav og sosiale hensyn.

– Etter Arbeidsrettens vurdering var det ikke tariffstridig av NRK å anvende kretsen som ble fastlagt i februar 2017 for omorganiseringen og oppsigelsene. Utvelgelseskretsen angir rammen for prosessen, og må vurderes ut fra at det var tale om å fjerne mer enn 10 årsverk. Behovet for nedbemanning var uendret, selv om antallet som måtte sies opp ble redusert fordi man fant andre løsninger for flertallet av arbeidstakerne som var vurdert som overtallige, står det i dommen.

Skuffelse

NRKJs leder Richard Aune er skuffet over resultatet.

NRKJ-leder Richard Aune og NJs advokat Knut Skaslien i Arbeidsretten. Foto: Kristine Lindebø

– Slik jeg leser dommen slår den fast at hovedregelen er at hele bedriften, altså NRK, skal være utvalgskretesen. Men i denne saken mener retten det er saklig grunn for å snevre den inn og at det ikke er tariffstridig. Der har vi tapt, sier Aune til Journalisten.

Han sier at Journalistlaget er uenig i konklusjonen, og at de kommer til å jobbe videre for deres syn.

– Vi kommer fortsatt til å jobbe for å bruke store kretser og mener det er klokest.

– Er ikke det litt rart når Arbeidsretten konkluderer som de gjør?

– Det fins mange kloke løsninger. Man må bruke klokskap. Det er mange ting man kan gjøre uten å begrunne det tariffstridig. Her har Arbeidsretten vurdert situasjonen i Østlandssendingen. Det er ingen automatikk i at det har betydning andre steder.

– En belastning

Regionredaktør Jannicke Engan i Østlandssendingen sier hun er glad for at retten deler NRKs syn om at Østlandssendingen var en saklig og nødvendig utvalgskrets for nedbemanningen.

Spekters advokat Tarjei Thorkildsen og NJs advokat Knut Skaslien i samtale i retten. Foto: Kristine Lindebø

– Dette har vært en veldig belastning for alle de ansatte som har vært berørt i prosessen. Det er godt å ha fått en domsavgjørelse, og at vi kanskje kan legge saken bak oss. Denne saken handler om det prinsipielle i forståelsen av hovedavtalens paragraf 36 og om den omhandler uvalgskrets, og hvis den gjør det, om Østlandssendingen er en for snever krets. Der har Arbeidsretten gitt oss rett i at Østlandssendingen ikke er for snever krets. Det er vi glad for at vi har fått rett i, sier Engan.

– Hvordan leser du dommen prinsipielt fra arbeidsgivers ståsted om det for eksempel nå er de enkelte distriktskontorer som er utvalgskrets ved nedbemanning?

– Jeg har ikke rukket å lese dommen ennå fordi jeg nettopp har informert de ansatte. Nå skal jeg sette meg inn i hva Arbeidsretten har vektlagt. Men i nedbemanninger skal man alltid drøfte utvalgskrets, og det gjorde vi også i Østlandssendingen.

Kan ende i tingretten

Dommen fra Arbeidsretten kan ikke ankes. De to berørte har mulighet til å prøve sine saker i det ordinære rettssystemet, i så fall først i tingretten.

Engan vil ikke kommentere på Halle og Chelliahs arbeidsforhold, eller si noe om de sakene.

– Det er en personalsak.

Advokat Knut Skaslien i Norsk Journalistlag, som representerer de to, sier at sakene ligger i tingretten, men at de var stanset i påvente av torsdagens dom.

– Vi får sette oss ned til uken og gå gjennom dommen fra Arbeidsretten, men utgangspunktet er at sakene i tingretten går videre på vanlig måte, sier Skaslien.

Reelt kuttbehov

Dommen drøfter flere ulike argumenter som kom fram under rettsbehandlingen på sensommeren (se Journalistens tidligere dekning nederst i saken).

Under rettssaken argumenterte NJ blant annet for at fleksibilitet i flyt av arbeidskraft mellom NRKs divisjoner i Oslo taler for at utvalgskretsen burde vært større. Retten mener det ikke er dokumentert slik fleksibilitet, og viser blant annet til at slik flyt bygger på frivillighet. Retten viser også til at engasjementer over tre måneder skal lyses ut.

NJ mente også NRKs interne såkalte kringkastermodell, der en divisjon bestiller programmer, som andre divisjoner produserer og leverer, egentlig medførte at de samme behovene for arbeidskraft bare ble flyttet rundt i samme bedrift. Arbeidsretten mener dette isolert sett kan tale mot at utvalgskretsen skulle begrenses til Østlandssendingen, men konkluderer motsatt fordi den beskriver NRK som en virksomhet med stort tilpasningsbehov.

Retten peker også på en reell nedgang i NRKs lisensinntekter, som de selv ikke rår over, og at det var reelt behov for å redusere kostnader og tilpasse virksomheten til endringer i markedet.

I dommen legges det også vekt på at det er gjennomført flere nedbemanningsprosesser tidligere og at kretsene da har blitt tilpasset avdelingen som omorganiseres.

– Det er ingen eksempler på at virksomheten i hele NRK har vært utvelgelseskrets. Marienlyst har heller ikke vært anvendt som geografisk krets, heter det i dommen.

Mer om saken

Juridisk er det tolkningen av hovedavtalens paragraf 36 mellom Spekter og NJ som har vært sentral i Arbeidsrettens behandling. Denne avtalen bygger i stor grad på en avtale mellom LO og NHO. Spekter/NRK og NJ har vært dypt uenig om tolkningen av paragrafen.

Les Journalistens dekning av saken:

Powered by Labrador CMS