Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener NRK har en eneste ambisjon, å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget de har fått fra Stortinget.

NRK vanskeliggjør brukerbetaling og styrker Facebook, mener konkurrentene

De kommersielle mediene samstemte om NRKs dominans.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Under Medietilsynets høringsmøte om NRKs rolle i mediesamfunnet kom flere medietopper på talerstolen for å uttrykke sin bekymring. Den lisensfinansierte kringkasteren blir stadig mer dominerende, og utsiktene ser ikke spesielt lovende ut for de kommersielle medieaktørene.

- NRK er først og fremst et gode fordi de kan gjøre ting andre ikke har mulighet til. Utfordringen oppstår når de konkurrerer direkte med de kommersielle aktørene. Myndighetene bør også se på fremskriving av de økonomiske trendene. De tyder på at NRK kan få enda mer dominerende posisjon enn i dag, sa en bekymret administrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening. 

Hun understreker viktigheten i at NRK ikke bidrar til å hindre andre kommersielle medier. Særlig mener hun brukerkonkurransen i mediebransjen nå er kritisk.

- Hvordan sikrer vi at lokalavisen kan tilby journalistikken. Det er grunn til å tro at en gratisaktør vil fremstå som en trussel mot de kommersielle mediene. Dette må utredes.

Øgrey mener det også er grunn til å tro at NRKs bruk av sosiale medier for å distribuere innholdet bidrar til å styrke konkurrentene til de kommersielle mediene, da særlig Facebook. 

Analyseansvarlig Terje Seljeseth i Stiftelsen Tinius karakteriserte situasjonen mediene er i for en perfekt storm. 

- Vi har to inntektskilder i mediene; annonse og brukerbetaling. Inntektene lider i overgangen fra papir til nett. Vi må hindre at NRK blir hovedkonkurrenten på brukerbetaling, gjorde Seljesteth klart. - Vi må se på dette databasert. Aller viktigst er det at analysen ser fremover.

Vanskelig å ta betalt

- Bør man bruke statsstøtte for å undergrave kommersielle aktørers overgang fra papir til digitale tjenester, spurte sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet. Han viste til at NRK er alene i det norske mediemarkedet om stabil og økende inntektsgrunnlag.

Markussen har også tidligere fortalt at han har lest gjennom NRKs årsrapporter. Særlig har han fattet interesse for NRKs satsing på nett. 

- Jeg tror vi kan legge til grunn at NRK bruker mer penger på nett enn VG omsetter digitalt, og minst dobbelt så mye som vi i Dagbladet har kapasitet til. Vi forsøker å bygge opp digitale betalingstjenester. Det er ikke lett når NRK legger ut sitt stofftilbud gratis.

Markussen påpekte at det er lenge siden NRKs nyhetstilbud på nett ble analysert.

- Det må sjekkes hva NRK gjør på nett og hvordan de bruker ressursene. Spørsmålet er om de er ute etter å vinne en trafikkamp. Og har NRK en strategi om å dekke saker som er underdekket?

Verdi å nå ut

- NRK har en eneste ambisjon, oppfylle allmennkringkastingsoppdraget vi har fått fra Stortinget, åpnet kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen fra talerstolen.  - Det er ingen endringer i det nye oppdraget, men det er slått fast at NRK har selvstendig ansvar for å bidra til mediemangfold regionalt og riks.

Eriksen fortalte at NRK har satt i gang tiltak som skal bidra til dette. Deriblant deling av innhold. Han viste også til at et sterkt omdømme og stor bruk av innholdet til syvende og sist bidrar til mediemangfold. 

Hva gjelder NRKs bruk av sosiale medier, sparket Eriksen ballen tilbake. Han mener det ville vært svært interessant å få en studie om hva som skiller NRKs praksis i sosiale medier fra andre medier i Norge, som VG eller TV 2. 

- Det har åpenbart verdi for bruksmangfoldet at det publiseres norsk innhold fra andre medier.

Alt av NRKs innhold er ifølge Eriksen digitalt. Nå sist gjennom digitaliseringen av radio. Dessuten, gjorde Eriksen det klart, nyhetstilbudet er en sjanger som publiseres på alle plattformer.

NRK blitt for stort

Kringkastingssjefen mener også det blir stadig mindre relevant å bare se på de norske aktørene når NRK skal analyseres. Med globale aktører som øker i styrke, fanges ikke helheten i medieøkonomien eller mediebruken opp.

- Det er et avgjørende aspekt med mediemangfold at innholdet når fram. NRK er til for å påvirke markedet og skal publisere innholdet som brukes av publikum.

MTG TV-direktør Morten Micalsen spurte i sitt innlegg om NRK skal få lov å gjøre som de vil, eller om de må avgrenses. NRK er ifølge sjefen overfinansiert sammenlignet med markedet og  andre land. 

- NRK er blitt for stort. 

Som sjef for blant annet TV3 og Viasat 4 er Micalsen spesielt kritisk til måten NRK motprogrammerer på TV mot de kommersielle aktørene. Han viser spesielt til fredag, lørdag og søndag i kampen mot TV 2. Hvorfor setter NRK opp programmer i direkte konkurranse mot de kommersielle. 

- NRKs kraftige satsing digitalt kveler bærekraft. Når NRK kan dumpe dramaserier ut helt gratis, eller selger Vikingene til Netflix, har vi en situasjon som ser bra ut kortsiktig, men langsiktig svekker det bærekraft og dermed mediemangfold.

NRK hindrer vekst

Schibsted-direktør Einar Hålien ville være mindre skråsikker. Men som de andre innleggene før hans er brukerbetaling og NRKs gratistilbud en kjerne. 

Hålien viste til at de kommersielle mediene nå er avhengig av å lykkes i brukermarkedet, og selv om bransjen er inne i en god utvikling utgjør inntektene fra digital brukerbetaling 9,5 prosent av i totalinntektene til Schibsteds regionalaviser. 

- Vi må vokse enormt i det digitale markedet for å kunne finansiere journalistikk på lang sikt.

Så hvordan få til vekst i et marked hvor blant andre NRK tilbyr innholdet gratis? Hålien mener det er grunn til å tro at NRK har en negativ påvirkning på dette. Schibsted-direktøren viste til en undersøkelse som viser at 15 prosent av nordmenn er villig til å betale for redaksjonelt innhold digitalt. 

- Hva da med de 85 prosent andre? I hvor stor grad har NRK påvirkning på dette?

Heller ikke Hålien lot NRKs aktivitet i sosiale medier ligge. Med offensiv strategi i sosiale medier gir dette de globale aktørene tilgang til brukerdata de ellers ikke ville fått, da oppstår spørsmålet om hvilken effekt dette har når de kommersielle mediene skal kjempe mot aktører som Facebook og Google i kampen om annonsekroner. 

- Slik situasjonen er nå er det mest sannsynlig at det går galt. Jeg tror det er viktig at både NRK og den private delen av bransjen vet mest mulig hvordan vi påvirker hverandre. Hva skjer når vi må ta betalt for stadig mer av vårt innhold, med konsekvens av lavere bruk og rekkevidde, mens NRK ikke må det, sier Hålien. 

Skremmende for lokalavisene

Mens Schibsted representerer nasjonale og regionale medier, er Amedia store lokalt. Amedia-direktør Stig Finslo mener det er skremmende for mange lokalaviser når NRKs regionskontorer skal være best på nett, først på nett eller viktigst på nett. 

Han viste til at NRK publiserer minst 50.000 lokale nyhetssaker på nett. Og at 66 prosent av innholdet på nett kommer fra distriktene. Ifølge Finslo viser NRK til vekst på 100.000 flere daglige nettbrukere og 100.000 flere mobilbrukere i høst enn i fjor høst.

- Det er større vekst enn resten av markedet. Og NRK deler innhold, men helst på Facebook.

Finslo mener NRK har gått utover sitt mandat i det regionale tilbudet. NRK er blitt for lokale og konkurrerer med lokalavisene på nett. Tilbudet fremstår, ifølge Finslo, i økende grad som et alternativ til lokalavisene og at det derfor er behov for å stille spørsmålet om NRK tilfører mangfold eller om de er blitt et substitutt. 

Powered by Labrador CMS