NRK-streik i natt?

NRKJ-leder Richard Aune er klar for meklingsinnspurt. Fristen løper ut ved midnatt onsdag. Foto: Bjørn Åge Mossin

Krever 13.500 kr, fridag og betalt for jobbing på sosiale medier

Lederen for de 1.710 NJ-medlemmene i NRK forklarer hvorfor det er fare for streik.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Jeg håper at vi kommer ut av denne meklingen med noe mer enn det vi oppnådde i forhandlingene, blant annet når det gjelder lønnsnivået og de interne lønnsforskjellene, sier Richard Aune, leder av NRKs Journalistlag.

NRK-ledelsen ønsker ikke å gå i detaljer om kravene som ligger på bordet hos Riksmekleren.

Aune og hans tropper av tillitsvalgte er klare for innspurten i årets lønns- og tariffoppgjør mellom NRKJ og NRK. Partene bistås av sine hovedorganisasjoner Norsk Journalistlag og abeidsgiverforeningen Spekter. Meklingen startet hos Riksmekleren fra klokka 10.00 onsdag, med frist ved midnatt.

Også 685 NRK-ansatte som er organisert i Norsk Tjenestemannslag og Musikernes fellesorganisasjon, begge tilsuttet LO Stat, er i mekling fra onsdag.

NRKJ arangerer streikevaker forskjellige steder i landet i kveld, blant annet på Internasjonalen ved Youngstorget i Oslo sentrum, på Krambua i Trondheim og i Tromsø på Hålogaland teater.

NJ har meldt plassfratredelse for samtlige av sine 1.710 medlemmer i NRK. Det betyr at alle tas ut umiddelbart ved en eventuell konflikt.

Dersom mekleren ikke klarer å oppnå enighet, vil nyheter og direktesendinger stanse opp fra torsdag. Både Eurovision Song Contest 2016 i Stockholm og NRKs dekning av 17. mai-feiringen er dermed i fare.

NJ brøt forhandlingene

Partene lyktes ikke i å bli enige i de frivillige forhandlingene, som endte med brudd 22. april.

Les også: Norsk Journalistlag brøt forhandlingene med NRK

Bruddet skyldtes flere faktorer som NJ/NRKs Journalistlag ikke var fornøyd med. Medlemmene i NRKJ krevde opprinnelig et generelt lønnstillegg på 14.000 kroner. Under forhandlingene jenket NRKJ sitt krav til 13.500 kroner i generelt tillegg, mens NRK tilbød medlemmene 11.200 kroner.

Ifølge NJs lønnsstatistikk  der NRKJs medlemmer legger beslag på 37. plassen i 2015  tjener en NRK-journalist rundt 100.000 kroner mindre enn sine journalistkolleger i de andre store mediehusene. I 2006 gikk NRKJ til streik da de lå på 39. plass på lønnsstatistikken.

Lønna til NJ-medlemmene i NRK, sammenliknet med de store mediehusene. Laget av Ketil Heyerdahl, NJ.

NRKJ prioriterer derfor å redusere dette lønnsgapet. Kravene omfatter også en heving av ulempesatsene.

– NRKs tilbud fører til at ulempekompenasjonens verdi i realiteten synker. Det er ikke godt nok, sier Aune.

Sosiale medier

Sentralt står krav om å dra opp kolleger som tjener minst, en ekstra fridag og betaling for jobbing på sosiale medier.

NRKJ ønsker å utjevne det fagforeningen oppfatter som uforståelige og urimelige lønnsforskjeller internt i redaksjonene og mellom redaksjonene i NRK.

– Vi vil sette av 1.000 kroner per journalist til en pott som skal gå til de som er dårligst betalt i forhold til sin lønnsansiennitet. NRK avviste kravet, sier Aune til Journalisten.

I dag jobbes det mye
gratis på fritiden

Videre krever NRKJ slutt på gratis jobbing på sosiale medier på fritiden. Aune argumenterer med at jobbing på sosiale medier er like mye journalistisk arbeid som alt annet, og skal betales på samme måte.

– I dag jobbes det mye gratis på fritiden og jobbingen registreres ikke som en del av den normale arbeidstiden. Vi krever at NRK forplikter seg til å rydde opp i dette.

En gjenganger i NRK-forhandlingene er med også denne gangen: NRKJ vil ha slutt på misbruk av midlertidige ansettelser.

– Vi er lei av å ha en vikarbruk som vi oppfatter som dårlig behandling av medarbeidere. Derfor har vi hentet dette kravet fra Journalistavtalen mellom NJ og Mediebedriftenes Landsforening for avisområdet i NJ/MBL, men selv det nekter NRK å innfri. Vi vil ha en bestemmelse som sier at NRK skal begrunne hvorfor de mener det er nødvendig å benytte seg av midlertidig arbeidskraft og hvor lenge den midlertidige ansettelsen antas å vare, sier Aune.

Interessert i medienyheter? Lik Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 

Ekstra fridag

Et annet hovedelement i årets oppgjør er kravet om en ekstra fridag i året. Aune begrunner dette med at hans medlemmer jobber stadig mer.

Mange av oss har helt
reelt mistet en fridag

– Både fordi turnusene endres og at vi derfor får mindre fri, og fordi vi lager stadig mer innhold, med stadig færre folk og færre ressurser. I tillegg har mange av oss helt reelt mistet en fridag fordi NRK har innført et nytt datasystem. Vi mener derfor at vi har behov for og rett til en ny fridag.

Med en slik kravmeny er det åpenbart betydelige utfordringer under meklingsinnspurten. I kjølvannet av forhandlingsbruddet i slutten av april uttalte juridisk direktør Olav Nyhus i NRK at han ikke ønsket å kommentere krav og tilbud før partene er kommet til enighet.

– Det er der fokuset ligger nå, å bli enige, sa Nyhus.

I forkant av meklingen sier han følgende til Journalisten:

– Nå konsentrerer vi oss om forberedelsene til mekling med ønske og håp om å komme til enighet. Våre forslag til hvordan det skal kunne skje, vil vi naturligvis først ta opp direkte med partene. Derfor har jeg nok ingen ytterligere kommentar.

Powered by Labrador CMS