Påtroppende leder Hege Iren Frantzen og avtroppende leder Thomas Spence i Norsk Journalistlag. Foto: Martin Huseby Jensen

353 færre yrkesaktive medlemmer i Journalistlaget i fjor - like mange som i VG og Dagbladet til sammen

– Dramatisk for journalistikken, sier påtroppende leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

2016 ble nok et år med nedbemanninger i mediebransjen. Det gjenspeiles i medlemstallene til Norsk Journalistlag (NJ) ved årsskiftet, som nå er klare.

Mer enn 5 prosent færre yrkesaktive

Statistikken fra NJ viser at fagorganisasjonen mistet 353 yrkesaktive og fullt betalende medlemmer i fjor. Det er en nedgang på 5,3 prosent fra året før. Antallet yrkesaktive medlemmer er nå nede i 6.352, ned fra 6.705 ett år tidligere.

Ved utgangen av fjoråret hadde NJ til sammenligning 246 medlemmer i VG og 106 i Dagbladet, til sammen 352. Det betyr altså at NJ har mistet like mange aktive medlemmer i hele landet tilsvarende medlemstallet i de to riksavisene til sammen.

Årsaken til fallet er de mange nedbemanningsrundene i norske redaksjoner, som igjen i stor grad skyldes annonsvikten for norske medier.

Nedgangen i antallet yrkesaktive medlemmer er det største siden finanskrisen rundt årsskiftet 2008/2009.

– Dramatisk

– Det er dramatisk for journalistikken at så mange journalister forsvinner. Jeg skulle ønske det var flere, som politikere, som var bekymret over det.

Slik karakteriserer nestleder og påtroppende leder Hege Iren Frantzen i NJ tallene overfor Journalisten. Hun sier at medlemsreduksjonen har vært tøff for organisasjonen.

– Men vi skal klare det. Vi må være smartere, og jobbe smartere. Det arbeidet har vi startet og det kommer vi til å fortsette med. Medlemmene trenger ikke bekymre seg. De skal få den hjelpen de trenger.

Totaltallet ned nær 7 prosent

Kommunikasjonsrådgiver Hilde Tretterud i NJ understreker at medlemstallene ikke sier noe om hvor mange færre journalister det ble totalt sett i Norge.

– Vi ser en trend, men vi kan ikke si at tallet viser hvor mange færre journalister det ble i fjor. Vi vet for eksempel ikke hvor stor organisasjonsgraden er, sier Tretterud.

Hun sier at det også fins medlemmer i totaltallet som kan være uten journalistisk arbeid for øyeblikket, men at de fortsatt er medlem av fagorganisasjonen på grunn av en sterk tilknytning til yrket.

Medlemsstatistikken fra NJ er likevel trolig noe av det nærmeste som er mulig å komme komplette tall for hvor mange yrkesaktive journalister det er i landet.

Totalt sett mistet NJ 603 medlemmer i fjor, og så det totale medlemstallet synke fra 8.981 ved utgangen av 2015 til 8.379 ved utløpet av fjoråret.  Det er på nivå med tallet rundt 2000/2001.

Totaltallene inkluderer alle typer medlemmer; yrkesaktive, pensjonister, studenter og medlemmer som for tiden står uten fast arbeid, men som fortsatt ønsker å være tilknyttet fagorganisasjonen.

Nedgangen på 6,7 prosent i totale medlemmer forklares i tillegg til nedbemanning av NJ med en opprydning og reduksjon i antallet studentmedlemmer.

Tøffe tak

Administrerende direktør Randi Øgrey i arbeidsgiverorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening (MBL) sier at medlemsreduksjonen for NJ viser at 2016 var et krevende år for mediebransjen.

– Det speiler hvor tøft det er i bransjen. Det har vært tøffe tak mange steder. Vi får håpe det nye året gir nye muligheter, sier Øgrey.

Hun ønsker ikke å kommentere på hvordan arbeidsgiverne ser på inngangen til 2017. Men det lokale lønnsoppgjøret i Stavanger Aftenblad like før jul ga signaler om litt bedre tider i vestlandsbyen.

Flere medlemmer i NRK

Blant mediekonsernene var det Schibsted som så den største reduksjonen. Der er konsernlaget blitt redusert med 89 medlemmer, tilsvarende 11,4 prosent, fra 780 til 691. Amedia-laget så medlemstallet falle med 61 fra 741 til 680. Polaris Media og Mentor Medier så medlemstallet skrumpe med henholdsvis 13 og 1 medlemmer.

Leder Tor-Erling Thømt Ruud i NJ Schibsted sier den skarpe nedgangen for Schibsted viser at det har vært tøft i konsernet.

– Det er beklagelig at Schibsted har måttet nedbemanne. Men samtidig viser det at de som slutter får gode tilbud andre steder at våre ansatte er attraktive andre steder enn i vår bransje, sier Ruud, som deler Frantzens bekymring for journalistikken.

– Det er ikke bra for norsk journalistikk og demokrati at det blir færre journalister.

NRK var det eneste konsernlaget som vokste med 13 flere medlemmer, tilsvarende 0,77 prosent, fra 1.698 i 2015 til 1.711 ved utgangen av fjoråret. NRK har nå flere NJ-organiserte enn de tre største private mediekonsernlagene til sammen.

– Vi rekrutterer medlemmer, og det er vi stolte av. Det er liten tvil om at det blir færre journalister i NRK, men vi øker vår andel, sier NRKJs leder Richard Aune.

Han sier laget både verver fra uorganiserte og til en viss grad fra de to konkurrerende fagforeningene NTL og TF i NRK som også organiserer journalister. I forbindelse med NRKJs årsmøte i fjor høst gikk Aune ut mot brutalisering av arbeidslivet i NRK. Selv om han møtte motstand på virkelighetsbeskrivelsen fra NRK-ledere, mener han at dette kan være en del av forklaringen på medlemsveksten.

– Behovet for en fagforening blir tydeligere og tydeligere også for de uorganiserte.

Aune sier NRKJ er tydelig på at uorganiserte ikke kan melde seg inn når de opplever problemer på arbeidsplassen, og ønsker hjelp fra fagforeningen.

– Det er ikke sånn at du kan tegne forsikring når huset ditt brenner.

TV 2 størst utenfor NRK

Ellers viser medlemsstatistikken at kvinneandelen er svakt ned fra 43,7 til 43,5 prosent.

Når vi ikke tar hensyn til NRKJ var det TV 2 som i fjor var den største NJ-klubben med 426 medlemmer, ned fra 451 i 2015. Allerede nevnte VG var ned fra 271 i 2015 til 246 i fjor og Dagbladet var ned fra 128 i 2015 til 106 i fjor.

Aftenposten og Egmont er også store klubber med henholdsvis 176 og 104 medlemmer. Sistnevnte så en reduksjon av klubben på hele 27,8 prosent i fjor.

NJ Frilans hadde 783 medlemmer i fjor. Pensjonistklubben i NJ er for øvrig rekordhøy med 1.343 medlemmer, opp 3,9 prosent fra 1.292 i 2015.

Powered by Labrador CMS