Lørdagsavisene kan bli dyrere

Posten vil skyve kostnadene med flyfrakt over på utgiverne når det blir slutt på ordinær postombæring på lørdager.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Utgiverorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening frykter at avisabonnenter mange steder i Norge vil måtte betale vesentlig mer for sin lørdagsavis. Det vil både gjelde riksaviser og lokalaviser man får tilsendt fra andre steder i landet. Under en åpen høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité tirsdag truet nemlig Posten med å si fra seg ansvaret for å frakte aviser med fly på lørdager. 

Bakgrunnen for høringen var regjeringens forslag om å avvikle omdelingen av post på lørdager. Forslaget til ny postlov ble sendt ut på høring i fjor høst og lagt fram i statsråd 24. april. Det innebærer at EUs tredje postdirektiv blir innført. Ifølge regjeringens lovforslag skal imidlertid Posten sikre lørdagsdistribusjon av aviser, selv om det blir stans i omdelingen av vanlig post. 

– Vi har stor respekt for at lørdagsavisen er ferskvare og vil sikre at Posten står for lørdagsdistribusjon av aviser på steder der det ikke er egne avisbud, uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) da lovforslaget passerte statsråd.

Ikke flyfrakt

Det ville blitt en ekstremt kostbar
løsning

Under høringen tirsdag sa konsernsjef Dag Mejdell i Posten at tanken er at Posten skal bringe fram avisene utenfor tettbygde strøk, der avisene ikke har egen distribusjon.

– Det er vi innstilt på å gjøre. Men vi kan ikke operere et flyfraktnettverk slik vi gjør på vanlige hverdager for å sende aviser rundt i Norge. Det ville blitt en ekstremt kostbar løsning.

Mejdell advarte også mot andre utslag av lørdagsdistribusjon av aviser:

­– Dette må ikke bli en såkalt dynamisk løsning, der Posten må ta over forpliktelsen etter hvert som avisene finner ut at det ikke passer å distribuere i områder der de distribuerer i dag. Det vil være en risikofylt løsning. Det vil antakeligvis bety at enten blir prisene så høye at avisene ikke vil ha råd til å betale, eller så vil den regningen komme på politikernes bord. Den ville vokse mye i årene framover, på bakgrunn av at lørdagsavisene blir viktigere.

Trenger tid

Mejdell pekte på behovet for å avklare hvordan Postens plikt til å distribuere lørdagsaviser utenom tettbygd strøk skal utformes. Dette framgår ikke av lovforslaget.

– Vi vet ikke helt hvordan avisløsningen vil bli. Den vil være bestemmende for vårt driftsopplegg i framtiden. Vi trenger tid til omleggingen av lørdagsdistribusjonen. Vi regner med å bruke ni måneder fra omfanget av avisdistribusjonen er klart.

Posten vil spare 300-400 millioner kroner på å droppe lørdagsdistribusjon, ifølge Mejdell. Det er sannsynlig at  dette skjer i løpet av første halvår 2016. Ifølge lovforslaget vil fortsatt lørdagsdistribusjon av aviser koste 50-120 millioner kroner, avhengig av hvilke løsninger som velges.

– Bekymringsfullt

Bjørn Wisted, fagsjef for næringspolitikk i MBL, oppfatter at forskjellen på 50 og 120 millioner kroner henger sammen med om dagens transport av aviser mellom de ulike regionene opprettholdes.

Fagsjef Bjørn Wisted i Mediebedriftenes
Landsforening. Foto: Kristin Svorte

– Det er helt nødvendig for avisene å opprettholde den transporten. Det er ganske bekymringsfullt når Posten nå signaliserer at man ser for seg å legge den ned på lørdager. Dette må man finne en løsning for, sa Wisted under høringen.

Wisted sier til Journalisten at MBL nå jobber med å framskaffe mer fakta om dette spørsmålet.

400 postkontorer

– Hva kan konsekvensene bli dersom Posten ikke lenger sørger for å frakte aviser over store avstander i Norge?

– Hvis man ikke har en form for transport må utgiverne selv sørge for å levere inn avisene på de rundt 400 utleveringspostkontorene i Norge, der postbudene henter sin post. Noen må ta ansvar for å distribuere avisene rundt i landet. Hvis det ansvaret skal overføres til avisene selv så vil det bli langt mer komplisert og kostbart. Poenget er at det ikke må bli slik at det er hvor i landet du bor som avgjør hvilke aviser du kan få tilgang til. Dette er en del av den demokratiske infrastrukturen.

– Vil de store riksspredte avisene nå fram til abonnentene på lørdag dersom de ikke fraktes med fly til regioner langt unna Oslo?

– Det avhenger litt av når man har deadline og når man trykker. Noe av opplagene kjøres med bil i dag i Sør-Norge.

Mye dyrere

– Men det er litt lenger til Tromsø?

– Ja, det går ikke å kjøre dit. Det går jo fly, men det vil bli mye dyrere å abonnere på en riksavis i Nord-Norge enn andre steder hvis ikke transportansvaret blir ivaretatt på en god måte i den nye ordningen. Da må i tilfelle utgiverne ta kostnadene, som igjen må hentes inn hos abonnentene. Spørsmålet er om vi ønsker det sånn som samfunn. Vi har tillit til at Stortinget ser at dette ikke vil være en reell ivaretakelse av lørdagsomdelingen av aviser. Vi skal prøve å bidra til løsninger her.

Da må i tilfelle utgiverne ta kostnadene

MBL oppfatter at lovforslaget ivaretar behovet for å få levert aviser på lørdager. I høringen poengterte MBL-sjef Randi S. Øgrey at papiravisene fortsatt er mediehusenes økonomiske ryggrad.

– Samtidig blir  lørdag viktigere og viktigere for brukerne, viser undersøkelser om folks leservaner. Det er en stor gruppe aviser som distribuerer mer enn 20 prosent av opplagene sine med Posten. Det gjelder aviser som kommer ut i mindre lokalsamfunn, og de riksspredte avisene. De har i dag ingen alternativer. Det må lages gode løsninger for avisdistribusjon på lørdager, sa Øgrey.

 

Powered by Labrador CMS