PFU:

Denne artikkelen i Finnmarken/iFinnmark er innklaget til PFU.

Mener Finnmarken satte ham i "et uforholdsmessig dårlig lys"

Avisa avviser påstanden og hevder at den innklagede artikkelen om lærer og Frp-politiker er balansert.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Lærer og Frp-politiker Johnny Olausen i Gamvik har klaget inn Finnmarken/iFinnmark til PFU med påstand om brudd på Vær Varsom-plakatens punkter 1.2 om medienes ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk, 4.1 om saklighet og omtanke, 4.14 om samtidig imøtegåelse og 4.15 om tilsvarsrett. Saken kommer opp i PFUs møte tirsdag 23. juni.

Klagen handler om en artikkel Finnmarken/iFinnmark publiserte onsdag 25. mars 2015 med tittelen “Foreldre fikk medhold hos Fylkesmannen: Johnny nektes å undervise” både i nettutgaven og i papirutgaven.

Ingressen lød slik:

“Lærer Johnny Olaussen, mest kjent som Frp-politiker, er fratatt retten til å undervise barna til et ektepar i Gamvik.”

Yrkesforbud

Finnmarken/iFinnmark viste til at det var avisa Ságat som først skrev at fylkesmannen i Finnmark hadde gjort et slikt vedtak. Artikkelen i Ságat, publisert 18. mars, hadde tittelen “Læreren Johnny Olaussen får yrkesforbud av fylkesmannen”. Overfor avisa kalte Olaussen vedtaket for yrkesforbud, ettersom det er en todelt skole med bare ni elever og at to av dem omfattes av beslutningen.

Olaussen mente ifølge Ságat at hans virke som politiker lå bak fylkesmannens avgjørelse. På denne bakgrunn søkte han 11. mars om fritak fra kommunestyret. Dette ble enstemmig avslått, begrunnet med at kommuneloven ikke hjemler fritak på et slikt grunnlag.

Les mer om Finnmarken

Det framgår videre av artikkelen i Finnmarken/iFinnmark at den aktuelle saken har sin bakgrunn i en studietur til Færøyene i 2011. Olaussen har i flere år ment at Gamvik Nordkyn Utvikling (GNU) hadde sponset turen for en navngitt kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Synøve Vassvik, som var med som ledsager på turen. På forhånd var det avklart at ledsagere skulle betale selv. Vassviks ektemann er varaordfører og de to er foreldre til de to omtalte barna.

Finnmarken/iFinnmark skrev:

“I flere år etter studieturen kom Olaussen med utallige innsynsbegjæringer til GNU. Han mente å ha avdekket uregelmessigheter i forbindelse med betalingen til Vassvik. Saken gikk så langt at det ble bestilt en revisorrapport fordi GNUs eneste ansatte følte seg trakassert på grunn av de stadige forespørsler og skriverier på hjemmesida til Gamvik Frp. Revisorrapporten som ble behandlet i kommunestyret i oktober, konkluderte med at Olaussen ikke hadde trakassert GNU og at Synøve Vassvik ikke hadde gjort noe galt.”

Påstand om smøring

Artikkelen forteller videre om Olaussen aktivitet på Frps hjemmeside om saken og om leserinnlegg i avisene med ulike utfall, inkludert påstand om smøring. Dette førte ifølge avisa til at foreldrene i 2013 klaget til Gamvik skole fordi det var en uforholdsmessig belastning for barna deres at Olaussen underviste dem. Etter at rektor ikke vedtok de tiltakene foreldrene ønsket gikk saken videre til fylkesmannen, som besluttet at Olaussen ikke får undervise ekteparets barn.

Flere kilder kommenterer saken i den lange artikkelen. Helt til slutt heter det:

“Overfor avisa Ságat kaller Olaussen vedtaket for trakassering. Han mener det viser at de folkevalgte i Gamvik kommune er totalt blottet for empati overfor ham.

– Dagens kommunestyre representerer en kamaraderikultur som er villig til å bruke alle virkemidler for å ramme meg personlig og politisk, sier Olaussen til Ságat.”

I et dårlig lys

Klageren viser til at han har dokumentert det han mener er uregelmessigheter i forbindelse med studieturen til Færøyene, men at Finnmarken har unnlatt å trykke dette og i stedet vist til en revisorrapport som konkluderer med at alt foregikk forskriftsmessig.

“Denne fremstillingen setter meg i et uforholdsmessig dårlig lys”, skriver Olaussen.

Han viser også til at Finnmarken/iFinnmark har nektet å trykke et tilsvar, og anfører at dette innlegget inneholdt flere momenter som han mener er viktig for å balansere bildet av ham.

Ifølge brevet til leserinnlegget fra mars ba han avisa rette opp påstanden om at han har beskyldt det omtalte ekteparet for korrupsjon. Han truet også med å klage til PFU og med politianmeldelse.

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

Avviser klagen

Finnmarken/iFinnmark mener den har gjort en helt vanlig journalistisk jobb og avviser klagen. Avisa mener den innklagede artikkelen er balansert og viser til at de uregelmessighetene klageren viser til om studieturen i 2011 har vært omtalt over år i en rekke tidligere artikler.

“Olaussen har både vært intervjuet og skrevet leserinnlegg også om forhold som omtales i hans innlegg.”

Redaktøren opplyser at avisa, under hans forgjengers tid, satte strek for omtale av saken, noe Olaussen var kjent med. En viktig årsak til at det var satt strek var belastningen for ekteparet og at det ikke var påvist ulovligheter.

Med hensyn til påstanden om korrupsjon, som klageren er spesielt opptatt av, viser avisa til at den publiserte en korrigering med tittelen «- Ikke korrupsjon». Der opplyses det til at ordet korrupsjon ikke er brukt av Olaussen, men derimot “smøring”.

– Brøt avtale

Avisa viser til kontakt med klageren med sikte på å løse saken i minnelighet. Det ble inngått en slik avtale, om at Olaussen skulle trekke klagen dersom avisa trykket en redigert versjon av leserinnlegget. Ifølge Finnmarken/iFinnmark brøt imidlertid klageren den delen av avtalen som gikk ut på at ingen av partene skulle fortelle om den. Olaussen fikk publisert et leserinnlegg i Ságat og fortalte om avtalen på egen Facebook-side.

Klageren på sin side konstaterer at det er ulike syn på hva avtalen mellom han og avisen om minnelig ordning i klagesaken skulle innebære.

Powered by Labrador CMS