LANGSIKTIG: Sidsel Avlund og Hege Iren Frantzen i NRKJ mener NRK tar vikarproblemet på alvor. - Men i en stor bedrift handler det om riktig praksis i hele organisasjonen. Vi må ha kontinuerlige samtaler med NRK og blir ikke ferdig med dette på møtet 30. september. Foto: Kathrine Geard

Er på ballen

NRKJ jobber jevnt og trutt for å hjelpe vikarer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Leder og nestleder i NRKJ, Hege Iren Frantzen og Sidsel Avlund, understreker at fagforeningen gjennom lang tid har hatt midlertidig ansattes situasjon høyt på dagsorden. De har informert om rettigheter, utarbeidet sjekklister med råd til midlertidige, kritisert bedriften for misbruk av vikarer og krevd flere faste stillinger. Et møte for å diskutere dette er avtalt med NRK-ledelsen, og en ny spørreundersøkelse som skal kartlegge tilknytningsforhold og arbeidshverdag er like om hjørnet.

– NRKJ jobber også hele tida med saker for vikarer som har krav på ansettelse, både lokalt og ved hjelp av NJs jurister. Vi har vært på ballen lenge, for å si det sånn, sier Frantzen, som mener veksten i stillinger er et resultat av deres arbeid overfor NRK. At nye ansettelser ble gjort kjent samme uke som direkteoppsigelsen på radio, tror hun er tilfeldig

Og NRKJ mener ledelsen fortsatt har en jobb å gjøre, særlig i forhold til turnusorganiseringen.

Kritikk

NRKJ-duoen tror ikke NRK er bedre eller verre enn andre mediebedrifter når det gjelder bruk av midlertidige. Men gjør samtidig klart at ledelsens evne til å gi tilbakemeldinger til midlertidige har vært altfor dårlig.

– Heller ikke alle er fornøyde med NRKJs innsats. En tilkallingsvikar sier hun ikke fikk respons da hun i sommer tok kontakt om sine problemer?

– Jeg vil ikke kommentere enkeltsaker. Alle som kommer til oss må være trygge på at de kan ta opp forhold uten at det omtales i mediene, sier Frantzen.

– Men dere må kunne svare på kritikk om at dere gjør en dårlig jobb?

– Ja, det tar vi veldig alvorlig, og vi kan alltid bli bedre. Vi jobber med midlertidig-problemet hver dag, men det kommer tydeligvis ikke godt nok ut. Vi må se på egne systemer. Kan hende bør vi jobbe på andre måter.

NRKJ-lederen sier noe av frustrasjonen vikarene gir uttrykk for også gjelder fast ansatte.

– Det handler om stort arbeidspress og en tøff hverdag.

– Men tilkallingsvikaren føler i tillegg at hun er på permanent audition?

– Sånn skal det ikke være. Alle skal kjenne seg trygge på jobb. Folk må få vite at de er gode nok og hvis ikke, må de få raskt beskjed. Midlertidige er i en mer usikker situasjon og trenger ekstra oppmerksomhet, sier Frantzen.

Permisjoner

Tidligere nyhetsredaktør i NRK, Per Anders Johansen, hevder fagforeningene er tilbakeholdne fordi fast ansatte ser seg tjent med en gunstig permisjonsordning. Og at vikarene betaler prisen.

– Det er ikke noe feil med permisjonsordningen i NRK, det er feil bemanning. Vikarer i seg selv er ikke et problem. Det vil alltid være et naturlig fravær hvor vikarer kan dekke inn. Problemet er at mange vikarer egentlig burde hatt fast ansettelse, sier Frantzen.

– Å jobbe et visst tidsrom for folk som er i permisjon, er et realt vikariat, tilføyer Avlund, som synes Johansen treffer dårlig med sin påstand.

– Vi er virkelig opptatt av vikarenes problemer. Da blir det lettvint å si at vi som fagforening ikke tar ordentlig tak fordi permisjon er bekvemt for oss fast ansatte. Vi prøver hardt å gjøre noe med dette. Men vi har ikke lyktes helt og får ta kritikken for det.

Powered by Labrador CMS