Redaktør Siri Zachariassen i Østlandets Blad utelukker ikke fære utgaver. Foto: Lars Norsted

Vurderer færre utgaver

– Men foreløpig er vi en seksdagersavis, sier redaktør.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Leserne av Follo-avisen Østlandets Blad kan vente seg endringer. Redaktør Siri Zachariassen sier at avisa har satt i gang et «fornyingsprosjekt», men hun er ordknapp om hvilke tiltak det vil bunne ut i.

– Det blir helt feil å dele sånne tanker offentlig, sier Zachariassen.

– Kan det være aktuelt å innføre betaling på nettsiden?

– Det vil jeg ikke si noe mer om nå. Men vi snur og vender på hver stein.

– Så det betyr at dere også ser på antallet utgivelser i uka?

– Ja, jeg kan ikke benekte det. Vi ser på alt og vurderer sånne ting. Men foreløpig er vi en seksdagersavis og kommer ut fra mandag til lørdag.

Har ting på gang

Først og fremst sier Zachariassen at avisa ser på hva de kan gjøre med innholdet.

– Vi har et innholdsfokus og et inntektsfokus.

Gjennom workshops jobber avisa med nye ting, og Zachariassen sier at endringer vil innføres gradvis. Men når leserne vil se resultatene vil hun ikke kommentere.

– Det er ikke noe vi har gått ut offentlig med ennå.

– Det høres ut som dere har noe på gang?

– Vi har noen ting på gang, ja. Men vi må tenke oss godt om først, sier Zachariassen.

Sviktende inntekter

Bakgrunnen for at avisa for flere måneder siden satte i gang prosjektet er de siste årenes utvikling i mediebransjen.

– Papiravisene sliter veldig i dag. Inntektene ligger lavere nå enn bare for et par år siden. Det er nødvendig å gjøre noe for å overleve på lang sikt. Vi må jobbe mye mer for å få inntektene nå.

Vanskelig marked

Videre sier Zachariassen at avisa er i en krevende markedssituasjon. Nedslagsfeltet er Follo-kommuner med stadig flere innflyttere. Avisa jobber derfor med å komme tettere på markedet i eget dekningsområde.

– Vi lekker i alle ender. Vi har mange som pendler til Oslo. Og siden innflytterne er en viktig målgruppe jobber vi med å få dem til å lese oss. Vi vil være limet i Follo.

Zachariassen anser Aftenposten som den største kommersielle konkurrenten. I tillegg til en rekke småaviser, som Akershus Amtstidende, Ås avis og Vestby avis.

– Det er en broket konkurransesituasjon. Jeg har jobbet ti år i Fredriksstad Blad, og der var det mye mer beskyttet.

Lavere margin

Østlandets Blad hadde i fjor et opplag på 13.505 daglige eksemplarer. Det er en nedgang på 2.149 eksemplarer siden 2007, noe som tilsvarer knapt 14 prosent. 

Økonomisk hadde avisa i 2010 et årsresultat på 8,9 millioner kroner. Det gir en driftsmargin på 9,3 prosent. I 2007 var det tilsvarende resultatet 10,9 millioner kroner, og marginen lå på 11 prosent.

Powered by Labrador CMS