LLA:

Laila Borge flankert av journalist Anders Totland i Sunnhordland på LLAs landsmøte. Foto: Helge Øgrim.

Lokalaviser satser på lag og foreninger

Fornebu (Journalisten): Bir det mer snillisme?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Seks aviser har gjennom organisasjonen Landslaget for lokalaviser (LLA) startet et prosjekt for å øke dekningen av frivillige organisasjoner og gjøre den mer systematisk. Målet er å komme dypere under huden på lokalsamfunnet.

Avisene som deltar i pilotgruppa har delt sine foreløpige erfaringer med delegatene på LLAs landsstevne i helgen. Prosjektet kom i gang sist høst og avsluttes neste år.

Dugnadstanke

Det er et arbeid som har fellestrekk med prosjektet “Public journalism” forleden år. Begge legger vekt på lokalavisas rolle sor å skape samhold og dugnadsånd i kommunene de dekker og befinner seg et godt stykke fra impulsene som preger riksmediene.

Koordinator for “Med på laget” er Laila Borge fra Bergen, deltidsansatt som redaksjonell fagmedarbeider i Landslaget. I tillegg er Borge vikarierende redaktør i lokalavisa Samningen. 

Disse avisene deltar:

• Avisa Hemnes 

• Bygdebladet Randaberg og Rennesøy

• Raumnes

• Vesteraalens Avis

• Sortlandsavisa

• Sunnhordland

Kartelegger samfunninnsats

Lokalavisene har alltid skrevet om livet i lag og foreninger, idrettskonkurranser og basarer. Flere av deltakerne på LLAs samling har merket seg Anki Gerherdsens kritikk i Aftenposten forleden, men tar den ikke tungt.

– Vi veit vi ikke får Skup-pris, svarte redaktøren i Kvinnheringen. 

Bygdebladet har brukt prosjektet til å kartlegge verdien av alt det frivillige arbeidet som gjøres i lokalasamfunnet. Avisa følger blant annet et knippe idrettsledere som fører logg over hvor mange timer de jobber for klubben hver dag og uke. Ved nyttår er summen klar.

Eldre frivillige i Randaberg triller beboere ved Vistestølen sykehjem på tur to ganger i uka året rundt, opplevelser og samvær den kommunale staben ikke rekker å yte i samme omfang. Kartleggingen gir løpende journalistikk, men skal også samles i en ekstra “Frivilligavis” neste år.

Blir det enda snillere?

Like lenge som lokalavisene har skrevet om lokala aktiviteter, like lenge har de fått kritikk for snillisme overfor handelstand, idrettslag og pamper. 

– Ikke for kritisk, ikke for servil, var karakteristikken redaktør Fred Gjestad ga dekningen av lokalt frivilligarbeid i sin egen avis Raumnes. 

– Vi vil bygda vel, la han til og ga Gerhardsen et lite spark.

Han forklarte at lokalavisa kan skrive snilt om aktivitetene i Saniteten, men strengt om kommunens pengebruk på lokal idrett.

Laila Borge er litt tilbakeholden når vi spør om ikke lokalavisene litt fortjener et omdømme som snille medier.

– Det må gå an å ha to tanker i hodet, både å løfte fram lokale lag og utsette dem for grundig journalistikk.

– Du svarer litt som en politiker, kan man ikke si ja eller nei til om de er for snille?

Borge strekker seg til at det gjøres mye godt, men også kan bli bedre. Det graves mye i økonomi og politikk, men mindre i organisasjonslivet. 

– Vi tror det kan bli enda bedre.

Hun tror prosjektet både kan gi bedre systematikk og bedre kilderelasjoner innenfor de frivillige organisasjonene. LLA har holdt flere kurs om økonomisk journalistikk rundt organisasjonslivet. Kulturjournalistikken har også forbedringspotensial.

Lederstil i idrettslag, internt demokrati og inkludering er også tipsområder Borge tror initiativet kan gjøre åpnere.

Startet lokal kronerulling

Styreleder Roar Osmundsen i LLA er redaktør og daglig leder i Søgne og Songdalen Budstikke og sto i spissen for det forrige pilotprosjektet. Han mener det er viktig å skille mellom lokalavisa som aktør og som inspirator for løsninger, men utelukker ingen av rollene helt.

– Det er enklere å være aktør hvis formålet er populært, sier han og viser til et ufarlig initiativ der avisa hans startet kronerulling til et skilt på en fjelltopp i Søgne. I utgangspunkt mener han lokalavisa både kan fremme løsninger og bli løsningen, men det må skje bevisst og åpent.

– Har satsingen på lokal aktivitet en kommersiell verdi?

– Ja, det vil jeg si. Du får skapt bevissthet om hva det er vi holder på med, lokalaviskoden. Noen aviser har tatt sin kontrakt med lokalsamfunnet litt for gitt, sin nærhet og sin rolle som den man først ringer når noe skjer. 

– Så er det kommet en del nettaviser som har gått i lokalavisene bed og vist at man ikke kan regne med alltid å være den foretrukne.

Vil utfordre Facebook

Både Osmundsen og Raumnes-redaktør Fred Gjestad mener lokalavisene ikke bør kapitulere i møtet med Facebooks smarte løsninger for lokale organisasjoner og aktiviteter.

Gjestad sa i sin innledning lørdag at mange lag har opplevd at kunngjøringer på sosiale medier bommer på mange de er ment å nå og mentte forklaringen blant annet er at mange beskjeder går mer sporadiske brukere hus forbi. Han ser “Med på laget” som et steg i den retningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS