Sommerintervju:

Ole Martin Mortvedt har styringen både som redaktør og ivrig syklist. Her med markedskonsulent Heidi Bjørkedal og nettjournalist Torkjell Jonsson Trædal. Journalist/webredaktør Erik Inderhaug var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Bjørn Åge Mossin

Møt redaktøren som vil under huden på politifolk

Den tidligere politimannen vasser i priser og oppbemanner staben mens andre skjærer ned.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Det som er morsomt er hvis vi klarer å oppnå tillit hos politiansatte, på en slik måte at vi føler at vi kommer godt under huden på dem. Vi vil gjerne få fortalt virkeligheten sett fra deres side, sier den mange ganger prisbelønte redaktøren Ole Martin Mortvedt i Politiforum.

Bladet holder til i et beskjedent og usedvanlig godt utnyttet redaksjonsrom i Møllergata 39 i Oslo, i samme lokaler der Dagsavisen hadde tilhold fra 1997 til 2009. Resten av etasjen huser ansatte hos bladets utgiver, Politiets Fellesforbund.

På sin sindige og bestemte måte - trolig et trekk som ble rendyrket gjennom tidligere karriereløp i militæret og politiet - erklærer Mortvedt at Politiforum ønsker å få fram spennende ting fra en etat som skal hjelpe folk når det er som vanskeligst.

– Blant annet om hva som er den enkeltes motivasjon og hvordan politiet trener de som må løpe til åsteder der alle andre vil løpe fra.

OLE MARTIN MORTVEDT

• 53 år

• Redaktør i Politiforum siden 2001

• Sersjant i Ingeniørvåpenet 1983-1984

• Lensmannsbetjent – operativ politimann: Loppa, Alta, Furnes 1986-1993

• Politiavdelingssjef – personaladministrasjon Hamar politidistrikt 1993-2001

Papirfri i juli

– Hvordan legger et fagblad som Politiforum opp driften i sommer?

– Vi har 11 papirutgaver i året. Juli er papirfri. Resttiden fra siste deadline og til ferien bruker vi til å forhåndsplanlegge augustutgaven. Vi gjør en del ting klart, og så trår vi til de to siste ukene før deadline. Til august tenker vi særlig på at vi skal ha en del stoff for yngre lesere. Da kommer det 720 nye politistudenter inn og det er mye oppmerksomhet rundt opptaket på Politihøyskolen. Det er ekstra hyggelig for oss å lage stoff som er interessant for dem.

Politiforum er også på plass og dekker uteksamineringen ved Politihøyskolen, både i Oslo og i Stavern, i juni.

Nå i juli er det hytta som gjelder for Mortvedt, sammen med familien.

- Der padler vi elvekajakk, fisker bekkørret og har konkurranse om å hoppe tørrskodd fra stein til stein i bekker, forteller han.

Prisgrossist

Politiforum var prisgrossist i 2015 og gjentok bragden under årets Fagpressepris-utdeling. Redaktør Mortvedt fikk den nye prisen Innertieren for reportasjen “Skuddene på Hadeland”.

– Dette er Fagpressen på sitt beste, lød rosen fra juryen.

Politiforum og fotograf Thomas Haugersveen hentet hjem Fagpressens fotopris, for en serie bilder som gir et innblikk i Politiets beredskapstropps trening og eksersis. Markedskonsulent Heidi Bjørkedal kapret den tredje fagpresseprisen ved å bli kåret til Årets selger.

Den kvelden sa en humrende Mortvedt til Journalisten:

– Nå må vi omprioritere på veggen vår med utmerkelser, for nå er den full.

Hva gjør redaktøren med det?

– Det er det minste problemet. Vi tar godt vare på prisene og synes det er veldig moro å ha dem hengende på veggen. Vi er umåtelig stolt over at vi klarer å konkurrere med så mange andre gode fagblader. Slike klapp på skuldra fra den profesjonelle bransjen hjelper oss med anseelse også i egen organisasjon.

Årets bladfyk i 2015

I 2015 ble Mortvedt kåret til Årets bladfyk, en prestisjefylt utmerkelse i Fagpressen. Jury skrev at han fikk prisen for å ha forsvart betydningen av kritisk, fri og uavhengig journalistikk i fagmediet.

Les også: Politiforums redaktør er årets bladfyk

Juryen pekte på at redaktøren har måttet stå skolerett og forsvare kildevernet, samt vært aktiv og tydelig i faglig kontroversielle debatter. Samtidig har han oppgradert og fornyet Politiforum slik at mediet når ut til et større publikum, het det.

Det satte jeg
enormt pris på

– Det satte jeg enormt pris på. Den kom etter en krevende periode internt, og etter at jeg på redaksjonell plass hadde utøvd kritisk journalistikk mot organisasjonens tidligere generalsekretær.

I 2005 fikk Mortvedt Fagpresse-juryens spesialpris for sin artikkel om politimannen som skjøt 17 skudd i forbindelse med NOKAS-ranet i Stavanger.

Mye oppmerksomhet

Redaktøren fikk mye oppmerksomhet da han i februar i fjor konkluderte med at de tre sentrale lederne i politiskandalen i Monika-saken måtte fjernes fra stillingene sine. Han tok også til orde for at Robin Schaefer burde fått status som varsler i saken langt tidligere. Videre mente Mortvedt at Politidirektoratets samtale med Schaefer var et overgrep, på bakgrunn av det som kommer fram i lydklippet av samtalen.

– Opplever du det som krevende å drive kritisk, fri og uavhengig journalistikk?

– Det er en naturlig del av redaktørjobben. En redaktør skal kunne håndheve redaktørplakaten, stå i konflikter og ikke være redd for å ta tak i det som havner på bordet. Som utdannet politimann er jeg opplært til at vi har lover og regler, og redaktørplakaten er mitt lovverk.

– Hvordan havnet en politimann uten pressebakgrunn som redaktør av et anerkjent fagblad?

– Da er vi tilbake før år 2000. Jeg bodde i Finnmark og var lokal fagforeningsmann og ble spurt om å se på hvordan Politiforum ble drevet. Vi så at bladet brukte for mye penger på landskapsbilder og møtereferater. Så vi anbefalte at det ble ansatt en journalist for å styrke den redaksjonelle profilen. Men styret turte ikke å følge rådet om å ta inn noen utenfra, blant annet fordi det ville koste mye penger. Derfor sa de at jeg kunne gjøre redaktørjobben og tilbød meg 30.000 kroner i året.

Dobbeltjobbing

– Hvor mye arbeidstid skulle du bruke for 30.000 kroner?

Jeg holdt på å knekke helsa
og sa fra at jeg ikke
kunne fortsette

– Det skulle være full redaktørjobb i tillegg til jobben min i politiet på Hamar, dit jeg da var flyttet. Verken utgiver eller jeg kunne noe om bladdrift, så jeg holdt på å knekke helsa og sa fra at jeg ikke kunne fortsette med det.

Ole Martin Mortvedt lover kritisk journalistikk mot både politiet og eierne i Politiets Fellesforbund. Foto: Bjørn Åge Mossin

– Men så bestemte de seg for å gjøre redaktørjobben om til en 80 prosent stilling, og senere 100 prosent. Den ble lyst ut, jeg søkte og var den som ble foretrukket av forbundsstyret.

POLITIFORUM

• Utgis av Politiets Fellesforbund og utkommer i et opplag på 18.000 eksemplarer 11 ganger per år. Leses av 27.000.
• Er redaksjonelt uavhengig.
• Når 97 prosent av alt politiutdannet personell.
• Nettsidene blir lest av 20.000 unike brukere i uka.
• Årsresultatet i 2014 endte på 2,7 millioner kroner, av en omsetning på 69,1 millioner.

Morvedt var eneste ansatte i Politiforums redaksjon fra han ble valgt til redaktør i 2001 og inntil han fikk aksept for å ansette en journalist i 2004, Thomas Berg. Han sluttet i 2010 og ble erstattet av Erik Inderhaug.

– Etter et års prøvedrift med svært gode resultater, har vi i år også fått lov til å utvide med en nettjournalist, Torkjell Jonsson Trædal. Så nå er vi tre som skriver. I 2002 fikk vi også gjennomslag for å ansette en annonseselger. Det har vært en kjempegod investering.

Mortvedt forteller at markedskonsulent Bjørkedal har klart å øke annonsesalget og overoppfylle budsjettmålene i en årrekke, i en tid som ellers har vært vanskelig for pressen.

Valgt som redaktør

Politiforum er meldt inn i Fagpressen. Den tidligere formålsparagrafen ble endret, slik at eieren ga fra seg eiermyndigheten til et eget bladstyre. Det handler på vegne av landsmøtet i Politiets Fellesforbund og velger redaktør for fire år av gangen.

Redaktørstillingen i Politiforum
er et tillitsverv

– Redaktørstillingen i Politiforum er et tillitsverv. Jeg er valgt ut 2016, så stillingen skal lyses ut i løpet av året.

Også folk utenfor politiet er velkomne til å søke, poengterer Mortvedt. Da må bladstyret i tilfelle foreta en ansettelse, og ikke et valg.

– Det fine med at landsmøtet har delegert eierskapet for Politiforum til et eget bladstyre, er at redaksjonen kan utøve kritisk journalistikk 360 grader. Medlemmene skal være trygge på at vi skriver om kritikkverdige forhold både i politiet og i Politiets Fellesforbund hvis det er behov for det, innenfor vår formålsparagraf.

– Kommer du til å søke redaktørjobben på nytt?

– Jeg skal se på utlysningsteksten og vurdere om den er forenelig med det jeg har lyst til å fortsette med.

Powered by Labrador CMS