Siv Juvik Tveitnes har leder prosjektgruppa som i disse dager sluttfører sin innstilling om ny organisering av Schibsted Norge. Foto: Schibsted

Schibsted Norge-journalistene berøres i mindre grad av ny organisering

Planene for å endre Schibsted Norge inkluderer ikke sammenslåing av redaksjonene i Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Kampanje skriver tirsdag ettermiddag at Schibsted trolig vedtar å fusjonere de fire mediehusene. Ifølge kilder Journalisten har snakket med er dette ikke en presis konklusjon. Anbefalingene fra prosjektgruppa som har arbeidet med disse spørsmålene i høst skal etter det Journalisten forstår ha størst konsekvenser for ansatte i andre avdelinger enn redaksjonene.

Betydelig inntektsfall og stor nedbemanning de siste årene har ført til at Schibsted Norge, som eier de største abonnementsavisene i landet, ønsker nye måter å organisere driften på. Et hovedmål er å øke innsatsen innen digital produktutvikling. Færre ansatte til å utføre oppgavene har gjort det aktuelt å samle kreftene og utnytte både mannskap og andre ressurser bedre.

SCHIBSTED NORGE

• Etablert i 2012 med utgangspunkt i Media Norge-konsernet. Selskapet er overbygning for Schibsteds norske virksomhet og består av mediehusene VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

• Eier også lokalaviser rundt Bergen og Kristiansand via Bergens Tidende og Fædrelandsvennen.

• I alt 980 redaksjonelle årsverk i de norske mediehusene.

• I tillegg inngår Schibsted Forlag, Schibsted Vekst, MNO Trykk og en rekke fellesfunksjoner (IT, kundesenter, økonomitjenester etc) som betjener konsernets datterselskaper.

• Didrik Munch er konsernsjef.

Ulike modeller

En egen prosjektgruppe har vært i sving for å utrede ulike modeller for tettere samarbeid mellom de fire mediehusene. Konklusjonene overleveres til konsernledelsen i disse dager. Det skal ikke ligge an til en full sammenslåing av regionavisene.

Prosjektgruppa legger fram en innstilling som bare i mindre grad ser ut til å berøre redaksjonene i de fire mediehusene. Utvalget har sett på ulike måter å samle ansatte innen administrasjon, salg og støttetjenester. Full samling av disse virksomhetene innen Schibsted Norge-konsernet er en mulighet.

Et annet alternativ er virksomhetsoverdragelse i form av et nytt selskap. I begge tilfellene innebærer det felles budsjett og regnskap for alle de fire mediehusene, slik at ressursene i størst mulig grad utnyttes til å skape verdier i markedene.

Dersom Schibsted Norge-ledelsen skulle velge en modell som innebærer etablering av et nytt selskap, kan det åpne for en dragkamp om hvilke tariff- og pensjonsrettigheter de ansatte eventuelt får med seg.

Se Journalistens dekning av Schibsted Norge her

Egne redaksjoner - egen sjefredaktør

Anbefalingen fra utvalget skal være at redaksjonene drives videre i sine nåværende mediehus, ledet av hver sin sjefredaktør. Dette har vært noe som minner om en premiss i utvalgets mandat, og ble signalisert ganske tydelig på forhånd. Detaljer om hvordan driften av redaksjonsselskapene skal finansieres er det foreløpig ikke sivet ut noen informasjon om.

Prosjektgruppa har vært ledet av Siv Juvik Tveitnes, som er administrerende direktør i Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. Også sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen, direktør for lesermarkedet i Aftenposten, Tor Jacobsen, og redaktør Einar Hålien i Schibsted Norge har deltatt i utredningsarbeidet. De ansatte har vært representert ved Dag Idar Tryggestad (NJ/Bergens Tidende) og Tove Heggum Elshøy (Parat/Aftenposten).

Journalisten har ikke lykkes i å få kommentar fra en opptatt Tveitnes tirsdag, utover en knapp SMS til om at arbeidet i prosjektgruppa ikke er ferdig. Tveitnes bekrefter overfor Kampanje at prosjektgruppa har diskutert ulike modeller for tettere samarbeid.

– Mediehusene er i stor endring, forretningsmodellen vår er under sterkt press og veksten av de digitale inntektene våre er for svak. Vi trenger virkelig å gire opp den digitale produktutviklingen vår, og det mener vi at vi gjør best sammen. Hvordan det skal gjøres kan det være ulike modeller for, sier Tveitnes til Kampanje.

Interessert i medienyheter? Følg Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 

Drøftes med tillitsvalgte

Etter det Journalisten får opplyst legges gruppas innstilling legges fram som orienteringssak i Sshibsted Norge- styret i morgen, onsdag 9. desember. Deretter skal planene drøftes med de tillitsvalgte i konsernet og presenteres på allmøter i mediehusene seinere i måneden, trolig i neste uke. Derfor ligger det an til hektisk møtevirksomhet i de fire mediehusene de nærmeste dagene. 

– Prosjektgruppa har sluttført sitt arbeid. Det foreligger en anbefaling, og vi tillitsvalgte har gitt våre kommentarer til det. På nåværende tidspunkt kan jeg ikke si mer om hva dette innebærer, sier Tryggestad til Journalisten.

Heller ikke Elshøy ønsker å kommentere detaljer i den anbefalingen som foreligger.

23. september skrev Aftenposten at Schibsted Norge skulle utrede den framtidige organiseringen av sine mediehus i en stadig mer digital medietid. En konsekvens kunne bli at Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen blir slått sammen til ett selskap.

– Vi tror at vi i fremtiden kan få til mye som vi ikke får til hver for oss, uttalte Espen Egil Hansen, sjefredaktør og administrerende redaktør i Aftenposten, i september.

Han understreket at hensikten var å skape “en sunn økonomi rundt journalistikken” og sikre inntekter til å drive kvalitetsjournalistikk. Det kan bety felles administrasjon, samt salgs- og støttefunksjoner.

Hansen poengterte samtidig at mediehusene skal beholde hver sin selvstendige redaksjon, ledet av en selvstendig sjefredaktør. Det ser som nevnt også ut til å være konklusjonen i prosjektgruppa som har arbeidet med saken i høst.

Powered by Labrador CMS