Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Arild Grande på frokostmøte hos LLA. Foto: Helge Øgrim

Arbeiderpartiet vil gi nisjemedier og salg av enkeltartikler momsfritak

SV og Senterpartiet stiller seg bak forslaget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I 2016 ble det innført momsfritak for elektroniske nyhetstjenester, men fritaket omfatter ikke dybde/nisje-journalistikk og salg av enkeltartikler. Dette vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet forandre på. 

Derfor fremmet mediepolitisk talsperson Arild Grande i Arbeiderpartiet onsdag følgende forslag til revidert nasjonalbudsjett: 

«Stortinget ber regjeringen vurdere å endre eksisterende mva-fritak for elektroniske nyhetstjenester (mva-lovens § 6-2) i statsbudsjettet for 2018, som vil gjøre at også dybde/nisje-journalistikk og salg av enkeltartikler blir omfattet av fritaket.»

I tillegg inviterer han kulturministeren til å følge opp mediemangfoldsutvalgets innstilling med bakgrunn i at det haster med tiltak. Arbeiderpartiet er klar for å starte arbeidet med dette.

SV støtter forslaget om å inkludere nisjemedier og salg av enkeltartikler i momsfritaket. Journalisten får opplyst at Senterpartiet tidligere har fremmet forslag om å frita publikasjoner som dekker smale områder, fra merverdiavgift på samme måte som alminnelige dagsaviser. De er dermed glad for å sammen med Arbeiderpartiet legge fram et slikt forslag til revidert nasjonalbudsjett i dag.

Stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas for Høyre kan ikke kommentere enkeltforslag til revidert nasjonalbudsjett, men sier at det Arbeiderpartiet foreslår ikke er veldig langt unna det Høyre ønsker i sitt partiprogram. De vil sikre kvalitetsjournalistikk som helhet. De stiller seg ikke bak forslaget i denne omgang, men er tydelige på at de ønsker det samme for fremtiden. 

– Når det gjelder journalistikk i fremtiden, tror jeg vi blir enige. Vi vil ta momsfritaket ett skritt videre og utvide ordningen - også til å omfatte e-bøker, sier han. 

 

Powered by Labrador CMS