Trikset med søkerliste

Sivilombudsmannen refser kommune etter klage fra Farsunds Avis.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I Lyngdal kommune skulle ny rådmann ansettes i fjor sommer. Prosessen ble satt i gang, og stillingen lyst ut. Så kommer henvendelsen fra Farsunds Avis, som gjerne ville vite hvem som sto på søkerlisten. Én person fikk de til svar fra kommunen, men det viste seg ikke å være riktig. For rekrutteringsselskapet og formannskapet hadde hatt intervjuer med flere kandidater. Bare at disse personene trakk søknaden før søknadsfristen og derfor mente kommunen de ikke trengte å stå på søkerlisten.

– Det er kritikkverdig at saksbehandlingen synes å være begrunnet med nettopp et ønske om hemmelighold rundt tilsettingsprosessen og å begrense navnene på den offentlige søkerlisten, skriver sivilombudsmann Arne Fiflet i sin gjennomgang av prosessen. Han kom på banen etter at Farsunds Avis valgte å klage saken inn.

– Kommunens framgangsmåte har fratatt allmennheten retten og muligheten til å føre kontroll med tilsettingen, heter det i konklusjonen.

Ombudsmannens gjennomgang av søkerprosessen viser at søkere som hadde sendt inn søknad, trakk den før fristen gikk ut. Og rekrutteringsbyrået Skagerak Consulting, som var hyret inn, kontaktet – og lanserte – flere andre kandidater hvorav to var til jobbintervjuer med blant annet hele formannskapet i kommunen til stede.

Disse to mener kommunen ikke kunne anses som formelle søkere da den utvidede søknadsfristen var gått ut og var derfor ikke med på listen som ble sendt til avisen.

Tvert imot, mener ombudsmannen.

Formelt intervju, formell kandidat

– En kandidat som velger å stille til et formelt intervju med formannskap og ansatterepresentanter må det kunne legges til grunn at er interessert i stillingen utover å høre mer om den gjennom en mer uformell samtale, skriver Fiflet i sin redegjørelse.

Han viser også til at flere av søkerne som trakk seg fra prosessen gjorde dette etter at fristen var gått ut, og at de derfor burde vært på søkerlisten siden det ligger i offentlighetsloven at en slik liste skal lages innen to til tre dager etter søknadsfristen er gått ut.

Ombudsmannen er ikke nådig og mener at kommunens handlemåte i denne prosessen bryter med lovens grunnleggende prinsipp om åpenhet i ansettelsessaker.

Viktig uttalelse

Påtroppende generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier til Journalisten at dette er en god og viktig uttalelse som tar fatt i det han karakteriserer som et økende problem i den offentlige forvaltningen.

– Tidligere har det vært vanskelig å få slått fast at det er strid med loven, men nå har vi fått en god sak som illustrerer og dokumenterer at dette bryter med lovens intensjon.

Offentlighetsloven har ingen sanksjonsparagrafer og derfor heller ikke mulig å prøve saken for retten, men Jensen tror likevel at offentlige etater vil skjerpe seg om praksisen påvises å være ulovlig.

– Det er nok ikke slik at hele det offentlige Norge endrer praksis i dag. Men de har fått en tydelig uttalelse som viser hvor grensene går.

Ingen flere navn

Ansvarlig redaktør Sveinung W. Jensen i Farsunds Avis sier til Journalisten at de kun har fått ett navn fra kommunen og det er den nå ansatte rådmannen.

– Det kan hende han er den best kvalifiserte, men poenget er at man bevisst har hemmeligholdt ansettelsesprosessen ved å blant annet ikke produsere en fullstendig søkerliste, sier Jensen. Og siden søkerlisten har vært ufullstendig har de heller ikke kunnet sammenligne kompetansen til de forskjellige kandidatene.

Videre sier Jensen at det er lite som tyder på at kommunen har lært ut fra hvordan de reagerer.

Mener loven er foreldet

I hans avis uttaler ordfører Ingunn Foss i Lyngdal at hun tar uttalelsen fra Sivilombudsmannen til etterretning, og at hun samtidig bøyer seg i støvet. Når det er sagt forteller hun at de var opptatt av at prosessen måtte ivareta alle gjeldende lover at alle forbehold ble tatt blant annet ved å snakke med advokater hos KS og hos Fylkesmannen som samtlige mente denne praksisen var juridisk holdbar.

– Derfor er jeg overrasket over konklusjonen fra Sivilombudsmannen, sier hun til Farsunds Avis.

Foss sier avslutningsvis at hun mener at loven er foreldet.

– Kommunene bør etter mitt syn få tak i de beste lederne og uttalelsen fra Sivilombudsmannen tror jeg vil få konsekvenser for rekrutteringen til det offentlige over hele landet hvis den blir stående.

Powered by Labrador CMS