NRK ble frifunnet for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Foto: Mahlum/Wikimedia Commons

Telenor tapte klagesak mot NRK

Var 50 prosent dyrere enn TeliaSonera, som fikk kontrakt på teletjenester verdt 100 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har avvist en klage fra Telenor på NRKs valg av TeliaSonera som leverandør av teletjenester. Den innklagede kontrakten gjelder fast- og mobiltelefontrafikk og teletjenester til administrativ og produksjonsmessig bruk.

Les avgjørelsen i klagenemnda her

NRK lyste ut den toårige kontrakten 11. januar i år.  Verdien ble angitt til 100 millioner kroner. NRK er som en offentlig finansiert virksomhet underlagt lov og forskrift for offentlige anskaffelser.

I utlysningen oppga NRK at kontrakten ville bli tildelt det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, basert på en vurdering av “Samlede priser” (50%) og “Tjenestens innhold og kvalitet” (50%).

Mest fordelaktig

Ved tilbudsfristens utløp 16. mars hadde NRK mottatt tilbud fra Telenor Norge AS og TeliaSonera. 11. mai meddelte NRK at TeliaSonera var tildelt kontrakten, fordi deres tilbud var det økonomisk mest fordelaktige.

“Telenors tilbud er vurdert som det beste iht. tildelingskriteriet tjenestenes innhold og kvalitet, hvor mobilnettets tilgjengelighet samt tilbudt tjenestenivå har blitt utslagsgivende. Utover dette er det ikke avdekket kvalitetsmessige forskjeller av betydning mellom tilbudene. TeliaSoneras samlede priser er imidlertid betydelig lavere enn Telenors, noe som med god margin utligner kvalitetsfordelene i Telenors tilbud”, heter det i NRKs begrunnelse.

18. mai sendte Telenor en begjæring om innsyn i NRKs vurderinger og i tilbudet fra TeliaSonera. NRK ga i et svar innsyn i vurderingsmodellene, men ønsket ikke å oppgi detaljene i TeliaSoneras pristilbud.

“TeliaSoneras tilbud gir NRK en betydelig lavere totalkostnad, og prisforskjellen er så stor at den med god margin utligner kvalitetsforskjellene i Telenors tilbud. Ytterligere innsyn i NRKs interne modeller og evalueringsdokumenter anses unntatt fra offentlighet”, skrev NRK i svaret til Telenor.

I et brev til Telenor 22. mai presiserte NRK at deres tilbud var mer enn 50 prosent dyrere enn konkurrentens.

Se Journalistens dekning av NRK her

Klagen på avgjørelsen

26. mai inngikk NRK kontrakt med TeliaSonera. Telenor ga seg imidlertid ikke og brakte saken inn for den statlige Klagenemnda for offentlige anskaffelser 9. juni. I klagen anfører Telenor:

” Begrunnelsen er ikke tilstrekkelig presis og utfyllende til at klager kan bedømme om anskaffelsesprosessen har foregått i samsvar med regelverket, herunder om tildelingen var i tråd med konkurransegrunnlaget.”

Klagenemnda behandlet Telenors klage 5. oktober og sier blant annet dette i sin avgjørelse:

“Ettersom det var meget stor samlet differanse mellom tilbudene, er nemnda av den oppfatning at behovet for en mer utfyllende forklaring av innklagedes beregning av samlede priser ikke er like fremtredende som i de tilfeller med mindre differanser.”

Nemnda uttaler at det framstår som klart at det var prisen på de etterspurte mobiltjenestene som gjorde TeliaSoneras tilbud bedre enn Telenors. Likevel mener nemnda at NRK kunne ha gitt Telenor noe mer informasjon om beregningsmodellen for den samlede prisen. I sum kom den under en viss tvil til at informasjonen fra NRK gav tilstrekkelig informasjon om hva som gjorde at TeliaSonera ble bedømt som best ut fra de fastsatte tildelingskriteriene.

Nemnda slår fast at NRK ikke har brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

Powered by Labrador CMS