NRKs pensjonskostnader kunne knekt økonomien om den ikke ble lagt om, sier Thor Gjermund Eriksen. Nå blir det mer oversiktelig. Foto: Martin Huseby Jensen

NRK legger om pensjonen

Noe penger er det å spare i omleggingen, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Først og fremst handler det om forutsigbarhet. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag ble det klart at NRK legger om pensjonsordningen for sine ansatte. Nå blir det innskuddsbasert pensjonsordning. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til Journalisten at han er utrolig glad for at partene har klart å komme fram til en enighet.

- Hovedmålsettingen har vært å få en forutsigbar pensjonskostnad og en god ordning for de ansatte, sier han.

Med ytelsesbasert pensjonsordning er forutsigbarheten langt vanskeligere for bedriftene. Særlig på grunn av estimatavvik i regnskapsføringen som legges til grunn i blant annet avkastning på pensjonsmidlene, lønnsvekst, dødelighet, uførhet.

Ifølge Eriksen ville avvikene i 2017 være på to milliarder kroner for NRK. Det ville måtte være tatt med i regnskapene og da spist av egenkapitalen og ville ifølge kringkastingssjefen kunne svekket programproduksjon.

- Jeg tror ordningen er veldig god. Dessuten er nok ikke ytelsespensjon en så god ordning om man bare jobber i NRK for en periode, sier han og legger til at det har vært en prosess som han karakteriserer som sabla god. Han sier at han mener NRK og fagforeningene er sammen kommet fram til en ordning som gir de ansatte en god overgang og hvor økonomien er langt mer forutsigbar.

Flytter risiko

Alle ansatte med unntak av syke og delvis uføre overføres til den nye ordningen.

NRKJ-leder Sidsel Avlund. Arkivfoto: Martin Huseby Jensen

NRKJ-leder Sidsel Avlund sier at med omleggingen er risiko nå flyttet fra arbeidsgiver til arbeidstaker og man vet basert på erfaring at enkelte grupper vil tape noe på et skifte. Det har derfor vært viktig å fremforhandle kompensasjonsordninger som ivaretar alle. Det er enighet mellom oss og NRK om at alle ansatte beregningsmessig skal komme like godt ut som i dagens ordning, og for at vi skal tro på at alle gjør det, har det vært viktig å lage regnestykker bla ant annet med nøkterne forventninger til fremtidig avkastning.

Det er også viktig at den enkelte selv kan velge å ta mindre eller større risiko enn den oppstartsprofilen vi er enige om skal ligge som utgangspunkt i innskuddsordningen. Det gir en viktig trygghet for våre medlemmer å kunne velge bort risiko om en ønsker det, selv om de fleste ekspertene mener at det betyr mindre avkastning og dermed mindre til pensjon.   

Det har også vært viktig for oss å komme fram til en ordning som sikrer innbetaling fra første krone vi får i lønn og der det betales inn høyest mulig innskudd. Da mener vi det er greit med en egenandel også i endret ordning. 

Det har vært krevende å endre pensjonsordningen. Dette er noe som kanskje skal vare i tjue år og er utrolig viktig for alle. Det er et stort ansvar å endre pensjonen til folk.

 

Powered by Labrador CMS