Kulturminister Thorhild Widvey - her til høyre med administrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening - er ikke innstilt på å endre den foreslåtte momsavgrensningen. Foto: Birgit Dannenberg

Widvey: Endringer vil forsinke digital nullmoms

Avviser å diskutere innspill om justeringer av den foreslåtte avgrensningen av momsfritaket. - Dramatisk, mener opposisjonen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

- Dette er en ganske dramatisk nyhet. Det er spesielt at statsråden ikke vil lytte til de mange innspillene vi har fått i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, sier Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Arild Grande til Journalisten.no.

Fredag fikk han svar på et skriftlig spørsmål han sendte til kulturminister Thorhild Widvey for en drøy uke siden:

«Vil regjeringen ta kontakt med partiene på Stortinget for å drøfte hva som skal omfattes av merverdiavgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester før formell notifikasjon sendes til ESA?»

Arild Grande har fått svar
fra kulturministeren.
Foto: Arbeiderpartiet

Grande sier at han ønsker å bringe videre til Widvey henvendelsene fra aktører som ønsker å gi innspill til riktig momsavgrensning. Derfor ba han om et møte med henne.

Grande tok initiativet fordi han har antatt at det vil være svært vanskelig å gjøre endringer i avgrensningen etter at regjeringen har sendt den formelle notifikasjonen til EFTAS overvåkingsorgan ESA. Han oppfatter at Widveys svar mer enn bekrefter dette.

Oppsto forvirring

Notifiseringsprosessen har tatt lengre tid enn regjeringen først forespeilet. Ambisjonen var å sende den til ESA før sommeren, slik at en ny ordning med nullmoms kunne være på plass fra nyttår.

Men så oppstår forvirring i mediene når regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett i oktober. I Kulturdepartementets forslag får Fagpressen inntrykk av at deres medlemmer vil få momsfritak. Luften går ut av ballongen etter at det blir klart i Finansdepartementets forslag at nisjemedier ikke skal omfattes av nullmomsen. For et par uker siden ble det klart at regjeringen skyver på notifikasjonen.

Les mer om Journalistens dekning av nullmoms for digitale medier

Advarer mot endringer

I sitt svar til Grande viser kulturminister Widvey til at regjeringens skatte- og avgiftsproposisjon for 2016 inneholder departementets vurderinger av hva som omfattes av merverdiavgiftsfritaket. Regjeringen foreslår å endre merverdiavgiftsloven slik at elektroniske nyhetstjenester fritas for merverdiavgift.

Kulturministeren poengterer at Stortinget er gitt anledning til å ta stilling til hva som skal omfattes av merverdiavgiftsfritaket for elektroniske nyhetstjenester. Hun advarer imidlertid om at eventuelle endringer vil forsinke innføringen av nullmoms for de aktuelle tjenestene.

En utvidelse til å omfatte andre publikasjoner (tidsskrift, bøker) vil kreve en helt ny notifikasjon

Widvey understreker at dersom Stortinget ønsker en annen avgrensning enn den som vil bli foreslått, så vil notifikasjonen til ESA måtte korrigeres.

«En utvidelse til å omfatte andre publikasjoner (tidsskrift, bøker) vil kreve en helt ny notifikasjon. En endret avgrensning eller utvidelse av fritaket vil utsette ESAs behandling av saken og dermed også iverksettelsen av fritaket for elektroniske nyhetstjenester.»

- Dramatisk nyhet

Grande er skuffet over budskapet fra kulturministeren.

- Det bekrefter det vi trodde, nemlig at Stortinget ikke har mulighet til å gjøre endringer etter at regjeringen har sendt notifisering. Det er en ganske dramatisk nyhet for de som hadde håpet at Stortinget kunne gjøre noe for dem som er opptatt av å inkluderes i ordningen, for eksempel Fagpressen.

Ap-politikeren konstaterer at opposisjonen på Stortinget og mediebransjen dermed er prisgitt regjeringens forslag. Han understreker at det nettopp var for å unngå forsinkelser han inviterte statsråden til samtaler i forkant.

- Det er dumt at hun ikke vil lytte til innspillene vi har mottatt.

- Hvilke muligheter ser du nå for å kunne foreta endringer i avgrensningen?

- Nå er det helt opp til regjeringen. De avgjør saken. Vi får bare håpe de har merket seg de tydelige tilbakemeldingene fra en samlet bransje. 

Samsvar med papir

I svarbrevet tar Widvey for seg kriteriene for digital nullmoms:

«Det framkommer av omtalen at definisjonen av elektroniske nyhetstjenester i størst mulig grad bør samsvare med definisjonen av papiraviser og at hovedkriteriet må knyttes til tjenestens innhold. Det presiseres også at det vil være et vilkår for fritak at tjenesten hovedsakelig inneholder nyheter og aktualitetsstoff og at dette stoffet er fra et bredt spekter av samfunnsområder som for eksempel politikk, økonomi, kultur mv.», skriver Widvey i svaret til Grande.

Kulturministeren slår fast at nyhetstjenester som i hovedsak omhandler saker fra kun én sektor eller er rettet mot én interesse, for eksempel kultur, religion, sport eller yrke, ikke vil være fritatt. Hun viser til at kravet om at nyhets- og aktualitetsinnholdet må være hentet fra et bredt spekter av samfunnsområder tilsvarer det som gjelder dagens fritak for papiraviser. 

“Så snart som mulig”

Widvey skriver at Kulturdepartementet er i dialog med ESA om fritaket og avgrensningen av det, «og vil sende formell notifikasjon så snart som mulig.»

Det er med andre ord fortsatt uklart når nullmomsen for digitale nyhetsmedier kan innføres.

Notifikasjonen vil inneholde en beskrivelse av hvilke tjenester som skal omfattes av fritaket i tråd med forslaget som er lagt frem i skatte- og avgiftsproposisjonen. Den nærmere avgrensningen av fritaket må ifølge Widvey skje i forskrift i tråd med ramme i loven og forarbeidene. 

Saken vil bli omtalt i Revidert nasjonalbudsjett 2016«Regjeringen legger opp til å iverksette fritaket så snart ESAs godkjenning foreligger og forskrift er fastsatt. Saken vil bli omtalt i Revidert nasjonalbudsjett 2016», heter det i statsrådens svarbrev.

Grande svarer følgende på spørsmål om han oppfatter at dette kan innebære at momsfritaket først vil bli lansert i revidert statsbudsjett, og dermed trolig innføres tidligst fra 1. juli neste år:

-  Jeg forutsetter at regjeringen holder fast ved det de skrev i budsjettet, og at de leverer saken så raskt som overhodet mulig.

Skuffelse i Fagpressen

Administrerende direktør i Fagpressen, Elin Floberghagen, sier til Journalisten.no at hun har oppfattet at det er på denne måten regjeringen ønsker å legge fram saken.

- Jeg reagerer både på forslaget og på prosessen. Det er veldig spesielt å ikke ha en demokratisk diskusjon i forkant om hvem som skal omfattes av nullmomsen.

 
Powered by Labrador CMS