NJs landsstyre 2015-17. Foto: Trond Idås

NJ skal ta debatt om ytterligere reduksjon av streikefondet

Landsmøtet i 2017 må trolig ta stilling til hvor mye som skal tappes av Konfliktfondet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

På landsmøtet i vår fikk landsstyret en fullmakt til å tappe streikekassen, det såkalte Konfliktfondet, med fem millioner kroner i løpet av toårsperioden det er valgt for.

I sommer tok landsstyret denne fullmakten i bruk, og vedtok å tappe Konfliktfondet for fem millioner kroner.

Landsmøtet tidligere i år endret også vedtektene slik at landsstyret disponerer avkastningen av fondet, som ved utgangen av fjoråret var på 79,1 millioner kroner. Avkastningen var i fjor på 7 millioner kroner alene.

NJ har ikke oppdaterte tall på hvor stort fondet er etter overføringen på fem millioner kroner. 

Les: Norsk Journalistlag tapper streikekassen

Nå kan det ligge an til en ny runde med ytterligere tapping av streikekassen. Det ønsker i hvert fall flere av medlemmene av landsstyret. Det var Håkon Okkenhaug som til daglig jobber som journalist i Trønder-Avisa som tok til orde for en ny overføring. Han sa at han ønsker en debatt om for eksempel å overføre 20-30 millioner kroner til et slags driftsfond hvor pengene kan investeres steder hvor de gir høyere avkastning enn bankrente.

– Det her er en landsmøtesak, sa Okkenhaug.

Han fikk støtte av Toralf Sandåker, som til jobber som frilanser.

– Hvor riktig er det at vi salter ned et konfliktfond i en periode hvor vi mister medlemmer? spurte Sandåker.

Men han møtte motstand fra landsstyrekollega Pål Hellesnes som jobber som journalist i Klassekampen.

– Jeg er åpen for å ta debatten og diskutere hva som er en rimelig størrelse. Men pedagogisk er det greit å ikke snakke om dette som om vi ikke allerede har gjort det. Vi vedtok på landsmøte å bruke fem millioner fra Konfliktfondet. Da bør vi ikke snakke om å salte ned pengene. Det gjør vi ikke, sa Hellesnes, og understreket at han ikke han har tatt stilling til om han vil støtte ytterligere tapping eller ikke.

Stein Sneve som jobber som journalist i Avisa Nordland sa at Norsk Journalistlag (NJ) langt fra er noen fattig organisasjon. Til budsjettet, som spørsmålet om Konfliktfondet var en del av, sa han:

– Økonomien er bunnsolid og man har masse fond å hente fra. Så blir skyene mørkere og mørkere. Det skjedde et viktig trendbrudd når man for første gang får en reell nedgang i inntektene. Det skjer i kombinasjon med færre medlemmer og lønnsutviklingen som har stoppa opp. Dette fallet vil kunne bli ganske dramatisk fremover. Da gjelder det å ha fleksibilitet. Det syns jeg man har klart i årets budsjett, sa Sneve.

Les: NJ budsjetterer med millionunderskudd

Til spørsmålet om streikefondet, sluttet han seg til å ta en debatt om dette fram mot landsmøtet i 2017:

– Men for meg er det åpenbart at det er en overføring som må til. Men det er ikke sikkert det blir lett hvis man husker debatten på forrige landsmøtet om en overføring på fem millioner kroner.

Sekretariatsleder Torbjørn Brenna oppsummerte diskusjonen med at Journalistlaget nå skal utrede hvor stort et streikefond bør være.

– Det må ses på ut fra volumet på en mulig streik, hvor lenge de skal være tatt ut i streik også videre. Så er det sånn at summen på Konfliktfondet skal forvaltes på samme måte som i dag. Den skal være likvid og gripbar i løpet av noen dager, og uten risiko. Så vil man ha forskjellige profiler med høyere aksjeandel enn i dag på resten, sa Brenna.

Tidligere i uka skrev Journalisten at NJ innfører ansettelsesstopp. Dette vedtaket ble moderert til at sekretariatslederen skal drlfte spørsmålet om ansettelsesstopp i tråd med Hovedavtalen.

Powered by Labrador CMS