Thomas Spence stiller til gjenvalg og Hege Iren Frantzen stiller ikke til gjenvalg som nestleder men utfordrer Spence på ledervervet. (Foto: Martin Huseby Jensen)

For halvannet år siden satt de side ved side og ble valgt til NJs ledelse sammen. Nå stiller de begge som lederkandidat

Hege Iren Frantzen vil ikke lenger være nestleder og utfordrer sittende leder Thomas Spence.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mot åpen kamp om NJs lederverv når landsmøtet kommer sammen i mars neste år.

Under NJs landsmøte på Fornebu i 2015 var de to vel forlikte. For første gang stilte Thomas Spence til gjenvalg som leder og Hege Iren Frantzen som nestleder. Nå synes situasjonen å være en annen.

Etter det Journalisten kjenner til har de to i politisk ledelse hatt innledende samtaler med valgkomiteens leder Sven Arne Buggeland om deres kandidatur ved neste landsmøte. Her skal begge ha gjort det klart at de ønsker å stille til valg, og begge stiller til vervet som toppleder. Dette skal ha resultert i et hastemøte i valgkomiteen der dets medlemmer ble orientert om det som i NJ-sammenheng fremstår som unikt.

Det er uvanlig i NJ at lederne sitter i mer enn to perioder - det vil si fire år - av gangen. Elin Floberghagen og Trygve Moe er unntakene av dette.

– Vi får et reellt ledervalg som jeg håper blir om politikk og ikke person. Jeg hadde håpet at begge to ville være i ledelsen fremover fordi de er begge bra for NJ, sier landsstyremedlem Toralf Sandåker til Journalisten.

Sandåker har selv vært fast medlem i landsstyret i to perioder. Han sier at han opplever de to som meget kompetente ledere og det kanskje er slik at NJ har et luksusproblem når fagforeningen har to så sterke kandidater.

– Det har vært i NJ stort sett at fleste ledere har sittet opp til fire år. Da Elin Floberhagen satt enda en periode var det fordi de ikke hadde nestleder til å overta, men hva de har tenkt og komiteen tenker vet jeg ikke. Det er ikke en fordel for NJ om ikke en av dem sitter i ledelsen fremover. De har utfylt hverandre veldig godt.

Vil være bra for NJ

NRKJ  er den største klubben i Norsk Journalistlag med sine 1.750 medlemmer. Deres leder Richard Aune er Hege Iren Frantzens partner og derfor ikke naturlig å intervjue. NRKJs første nestleder Rolf Johansen sier til Journalisten at dette er en veldig uvanlig situasjon. Han er dessuten overrasket over at informasjonen om de to lederkandidatene kommer ut på denne måten.

– Jeg vil tro at valgkomiteen normalt ville ha gjort et stykke arbeide før informasjonen kom ut. Men når dette først er ute i offentligheten er det interessant. Og så håper jeg dette ikke vil skade organisasjonen. Det er lenge til landsmøtet og vi trenger et sterkt NJ fram til da. Jeg forutsetter at de to vil fortsette sitt samarbeid.

Som andre viser også Johansen til at det vanlige er at NJ bytter leder etter fire år. Og at det er ytterst få som har sittet lengre enn som så.

– Thomas har sittet i ledelsen i åtte år, fire som leder og fire som nestleder. Og han har gjort en god jobb gjennom en vanskelig tid for bransjen. En situasjon som ikke ser ut til å bedre seg. Da tenker jeg det kan være fornuftig med nye koster i ledelsen. Dersom Hege Iren blir leder får vi også ny nestleder som gjør at vi kan se på bransjen og dens utfordringer i et nytt lys. Det tror jeg vil være bra for NJ.

Bør innstille snarest

Anne Berit Larsen har sittet fire perioder i Landsstyret. To som fast medlem, to som vara. Hun hadde selv foretrukket om komiteen hadde kunnet jobbe i fred i en liten stund til.

– Jeg er bekymret for hvordan de skal drive fram til det. Jeg er spent hvordan dette påvirker organisasjonen. Jeg har tro og tillit til at de to skal kunne samarbeide fram til landsmøtet. Men vi er i en sårbar situasjon og det ville vært fornuftig om valgkomiteen hadde forsert arbeidet med en innstilling. Jeg ville satt pris på om de innstilte om ikke så lenge. Det tror jeg ville være veldig nyttig, sier hun til Journalisten.

Valgkomiteens leder Sven Arne Buggeland sier til Journalisten valgkomiteen må diskutere situasjonen under det første møtet 21. september.

– Vi konstanterer at vi har to sterke kandidater til ledervervet, sier Buggeland til Journalisten.

Minnet om gamle Sovjet

Landsstyremedlem Håkon Okkenhaug mener det er bra at det er flere som ser på det å være leder i NJ som et spennende verv.

– Vi har et luksusproblem. Det er kjempepositivt, sier Okkenhaug. Han minnes en situasjon fra noen år siden der en delegasjon fra det russiske forbundet reagerte på at lederkandidatene ble applaudert inn.

– De sa det minte mer om det gamle sovjet en enn demokratisk organisasjon. Derfor syns jeg dette er kjempepositivt. Så får vi finne ut hvordan valgkomitéen og landsstyret takler det.

– Hvilken side stiller du deg på i kampen?

– Jeg tror det nå er sunt med et lederskifte og har meddelt kandidatene det. Hvorvidt han selv tar gjenvalg sier Okkenhaug at han ikke har bestemt seg for ennå.

– Vi må finne ut hva medlemmene mener.

To gode lederkandidater

Landsstyremedlem Christer Pedersen sier det er uvanlig at to kandidater går for ledervervet i NJ. På spørsmål om hvordan NJ havnet der nå, sier han at det ikke er negativt.

– Det er to ekstremt gode kandidater. Hvis du spør meg hvem jeg foretrekker, svarer jeg begge to. Jeg har stor respekt for de begge, og har ikke tatt stilling til hvem av de jeg foretrekker ennå, sier Pedersen.

På spørsmål om han kjenner til at det kan være uoverenstemmelser mellom de to lederkandidatene som er bakgrunn for den åpne kampen, viser Pedersen til at han bor i Tromsø.

– I de settingene jeg har vært i har det veldig godt samarbeid i det kollektive landsstyret og mellom de to lederne.

Pedersen går selv for gjenvalg til landsstyret.

– Jeg har sittet i en periode og føler jeg har mye ugjort. Jeg representerer også et viktig mediekonsern. Men det er opptil landsmøtet å avgjøre neste år.

LS-medlem Britt-Ellen Negård sier det ikke er så heldig at NJ får en åpen debatt om ledervervet før valgkomiteen har startet sitt arbeid.

– NJ er heldig som har to sterke kandidater som er villige til å stille i ledervervet, men fire år kan være lenge nok i et lederverv. Det er bare to som har vært ledere mer enn to perioder i vår organisasjon tidligere, og jeg forstår Hege Iren, som ikke ønsker å gå inn i en ny periode som nestleder, men vil bruke sin erfaring som leder. Jeg kjenner henne som en sterk og tydelig leder med en politikk jeg kan stille meg bak.

OJ avventende

Baard Zakariassen er leder for Oslo Journalistklubb, som er NJs største lokallag med rundt regnet 4.000 medlemmer. Zakariassen betegner nyheten om lederkampen i NJ som utfordrende for OJ.

– Det virker som en vanskelig situasjon, i og med at det er to kandidater fra Oslo. Vi må finne ut hva medlemmene våre mener om saken. Så må OJ-styret gjøre seg opp en mening som reflekterer medlemmenes syn, slik at vi kan gi råd til våre delegater på NJs landsmøte til våren. OJ har styremøte torsdag, og Zakariassen slår fast at lederkampen i NJ vil bli et sentralt tema på møtet.

 

Saken utvides forløpende

Powered by Labrador CMS