#njlm17

Forsiktig budsjettering løfter NJs drift, men fortsatt i rødt

NJ klarte å redusere underskuddet i fjor. Bunnlinjen på nesten fire millioner bedre enn budsjettert. Likevel fins det flere større sprekker.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

OPPDATERT: Journalistens regnskapstall er korrigert da disse var feil.

Totalt endte driftsunderskuddet i Norsk Journalistlag (NJ) på 940.000 kroner i 2016. Det er 3,94 millioner kroner lavere enn opprinnelige budsjettert. Det er også 760.000 kroner svakere enn i 2015.

Et av bidragene til det kraftig forbedrede resultatet var økningen av inntektene fra kontigenten på 2,64 millioner kroner sammenlignet med budsjett. NJ fikk 45,6 millioner kroner i medlemskontigent i fjor. I alt økte de samlede inntektene i fagforeningen, som forøvrig eier Journalisten, med 3,3 millioner kroner til 50,4 millioner. 

Ifølge sekretariatsleder Torbjørn Brenna er det et par forhold som spiller inn. Det mest avgjørende er at medlemsfrafallet ikke har vært så høyt som det var budsjettert med. Det andre er økt kontigent.

– Vi har vært for pessimistiske med tanke på hvor mange vi skulle miste. Generelt har vi budsjettert veldig konservativt. Vi har rett og slett tatt hardt i. Dermed har vi ikke vært realistiske nok, sier Brenna til Journalisten og legger til: – Jeg er mer nervøs i år for at det skal gå andre veien. 

NJ har gjennomført noen kutt. Deriblant er posten lønn til fast ansatte redusert med 5 prosent, eller 841.000 kroner til 15,6 millioner. Likevel er lønn til vikar og ekstrahjelp steg til gjengjeld med 154 prosent. Det vil si 1,2 millioner kroner.

– Vi har fått større sykelønnsrefusjon enn ventet. Det har på den andre siden innvirkning på vikarbruken. Og så skyldes økningen på vikarbruken delvis at vi har hatt Tore Sjølie i sving som har gjort en høyst etterlengtet ryddig i arkivene våre. 

Under note 5, sentral drift, er det flere avvik. Denne posten utgjør hver fjerde kostnadskrone i NJ. Ifølge sekretariatslederen skyldes dette blant annet økte leiekostnader. Samt kostnader knyttet til IT. 

– Det inkluderer blant annet nytt medlems- og saksbehandlingssystem. Hele it-satsingen koster penger, men så er målet er at det på sikt at det skal bli rimeligere, men akkurat nå koster det en del. 

NJs kostnader har steget med 11,7 prosent siden 2012. Driftsinntektene har i samme periode steget med 10 prosent. 

Journalisten ble på tampen av 2014 en avdeling i Norsk Journalistlag. I fjor hadde fagbladet en annonsevekst på 8 prosent. Annonsesalg ble lagt ut til eksterne aktører, og avdelingen nedbemannet med ett årsverk.

Det er fra en kollega blitt påpekt at Journalisten ikke hadde annonsevekst ifjor, men nedgang. Dette medfører riktighet. Ved en inkurie har budsjett for fjoråret blitt tatt for regnskap 2015. Dette er uheldig og var på ingen måter hensikt å gjøre. Riktig tall er 11 prosent nedgang år mot år, mens sett mot budsjett ble det levert 8 prosent bedre enn ventet. Vi beklager dette. 

At vi fikk ekstra midler i ledelsen til nedbemanning og avgang i avdelingen er riktig. Det ble besluttet at kostnadene knyttet til dette ikke skulle gå over ordinær drift. Denne gikk derimot med med overskudd på 171.721 kroner, hvilket er mer enn tre ganger høyere enn i 2015.

 

 

Det gjøres oppmerksom på at artikkelforfatter er avdelingsleder i Journalisten og dermed også budsjettansvarlig.

Powered by Labrador CMS