Forsinkelser gjør at NJ må ta engangskostnader i 2018. Uten disse ville sekretariatsleder Torbjørn Brenna være i rute med å snu økonomien i NJ. Foto: Martin Huseby Jensen

NJ regner med underskudd på 2,4 millioner neste år

Men flere ekstraordinære kostnader gjør at underskuddet blir langt høyere enn planlagt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Torsdag behandler landsstyret i Norsk Journalistlag (NJ) fagforeningens budsjett for neste år. Administrasjonen i NJ fikk klar beskjed fra landsstyret i desember i fjor om at kostnadene måtte reduseres sterkt for å forhindre tæring på egenkapitalen. 

Les også: NJ må kutte 2,8 millioner før jul

Nå foreligger forslaget til budsjettet for neste år. NJs administrasjon har budsjettert med et driftsunderskudd på i underkant av 2,7 millioner kroner før finansinntekter, og et underskudd på 2,4 millioner kroner inkludert disse inntektene.

Sekretariatsleder Torbjørn Brenna sier til Journalisten at 2018-budsjettet er på målet ut fra hans tidligere estimater med et budsjettunderskudd på én million kroner.

Det begrunner han med at når engangskostnadene som er knyttet til nye nettsider, nytt medlemssystem og flytting til nye lokaler på Grønland i Oslo, ligger underskuddet på rundt 900.000 kroner. 

Inntektene fra kontigenten er budsjettert med 43,2 millioner kroner neste år, en nedgang på 450.000 fra prognosen for inneværende år. I budsjettet er det lagt opp til 150 færre fullt betalende medlemmer neste år enn det var i oktober i år. Eller 5.925 fullt betalende medlemmer.

- Medlemsreduksjonen vi har lagt inn i budsjettet er ingen eksakt vitenskap, men en spådom. Eller, det er en vurdering vi har gjort i samråd med medarbeidere som jobber tett opp mot pågående prosesser og runder i bransjen.

Brenna kan ikke si noe om tallet er høyt eller lavt, men et forsøk på å treffe så riktig som mulig.

Kostnadene på driften i NJ er redusert med 2,4 millioner kroner fra budsjett for inneværende år til 50,5 millioner kroner i inneværende år.

Må fortsatt knipe

Da nåværende nestleder Dag Idar Tryggestad ble lansert som nestleder påpekte han at ostehøvelen ikke ville være nok for å få orden på NJs økonomi. Det står han ved og mener administrasjonen har gjort jobben de ble satt til med å rydde opp i økonomien. Uansett er det fortsatt et stykke å gå.

Dag Idar Tryggestad. Foto: Martin Huseby Jensen

LES OGSÅ: Dag Idar Tryggestad mener ostehøvelen ikke er nok i NJ

- Jeg opplever at kostnadsfokuset er høyt i hele organisasjonen. Det er bra, for vi står foran flere tøffere prioriteringer i de neste to-tre årene, sier han til Journalisten.

Han viser til at flyttingen har vært en viktig faktor i kostnadskuttene. I tillegg er NJ i ferd med å gå gjennom organisasjonen. Blant annet har konsernlagsutvalgene levert inn rapporter til NJ sentralt hvor det ligger forslag som ifølge Tryggestad kan bidra til å gjøre Journalistlaget mer effektivt og i stand til å spare penger.

- Nå er vi også i gang med å se på hvordan lokallagene kan driftes bedre. - Medlemmene har en stadig travlere hverdag, økt helgebelastning og behov for å skjerme fritiden. Da er det viktig at vi tilpasser aktiviteten, sier nestlederen.

Det innebærer for eksempel å avlyse arrangementer, slik som skjedde med Sommerkonferansen tidligere i år.

- I år har vi avlyst arrangement og vi har økt støtten og innsatsen inn mot andre. - Vi må også satse i en tid hvor vi kutter.

På målskiven

I fjor gjennomførte Håkon Okkenhaug en fremskriving av NJs økonomi. Det gav en prognose som endte i skifteretten i 2019, og utløste en erkjennelse i organisasjonen at behovet for å ta tak var svært nødvendig.

- Vi må fremdeles knipe på pengene, men med inntekter på godt over 40 millioner kroner er det mye vi kan få til, sier Okkenhaug til Journalisten.

Håkon Okkenhaug følger NJs økonomi tett.
Foto: Martin Huseby Jensen

LES OGSÅ: Vil NJs nye nestleder ha Håkon Okkenhaugs støtte, må personen kunne skjære gjennom

Han mener at all den tid det er inndekning i 2017 for engangskostnadene som skal tas ut i 2018 - altså at disse midlene flyttes til neste år - så er han fornøyd.

- Da er vi i hvertfall på målskiven. Så vil vil jeg bestandig være kritisk til hvordan pengene brukes. NJ er litt som en supertanker, sier han, - det tar tid å bremse og å snu.

Okkenhaug har tidligere vært med på omlegging av medlemssystemer. Han er spent på om den nye løsningen kommer på plass uten store forsinkelser. Den nye løsningen er kritisk å få på plass fordi medlemmene sørger for inntektene.

Vederlagsmidlene skal det brukes mer av i tiden som kommer. NJ legger her opp til et underskudd på like under en halv million kroner. Neste år har NJ tenkt å bruke 1,9 millioner kroner mer enn i år. Pengene vil bli spredt på flere tiltak.

Nytt er å arrangere teknologidager i fire norske byer. NJ har satt av 585.000 kroner til dette.

- Det er et mål å bygge disse ned. Derfor satser vi også på tiltak mot alle rettighetshavere. Administrasjonen har gjort jobben sin. 

NJs landsstyre skal torsdag ta stilling til om de vil godkjenne budsjettforslaget torsdag.

NJ har ved utgangen av oktober et samlet driftsunderskudd så langt i år på 1.538.819 kroner.

Artikkelforfatter er som ansvarlig redaktør i Journalisten også avdelingsleder i NJ.

Powered by Labrador CMS