Et halvår med forhandlinger i havn

Om litt begynner arbeidet med å finne nye inntekter og å ta ut synergier i Aller og Dagbladet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Utenfor skinner solen mens sirene skynder seg gjennom Oslos sentrumsgater. Midt i hjertet av byen, rett ved Oslo S sitter Roger Hansen. Han er sommerfrisk og bærer preg av at sommeren på Østlandet har vært den beste på mange år. Noe han sikkert med hjelp av Dagbladet har fått med seg. Klokken er 12 og samtidig som vi setter oss ned på Hansens kontor, setter aksjonærene i Berner Gruppen seg ned 500 meter unna for generalforsamling. Et halvt års arbeid skal gi frukter. Et halvt års arbeid skal resultere i at Dagbladet skal få danske eiere.

– Er du spent?

Roger Hansen setter opp et smil.

– Nei, jeg er ikke spent på selve generalforsamlingen. Den tror jeg vil foregå uten særlig dramatikk. Jeg regner med at salget de skal stemme over vil gå i orden. Forhåpentligvis vil vi ha overtatt Dagbladet i første halvdel av august.

En sms tikker inn hos journalisten. Tore Stangebye er i ferd med å presentere kjøperen for Berner Gruppens aksjonærer.

Flere aksjonærer

I styrerommet på Havnelageret samler drøyt ti aksjonærer seg for å oppfylle Berner Gruppens vedtekter om å selge unna Dagbladet. Styreleder Anne Lise Meyer er til stede. Det samme er konstituert administrerende direktør Tore Stangebye og sjefredaktør John Arne Markussen. Dagblad-journalist Rolf Fiske er også til stede. Og medieinvestor Odd Reidar Øie og hans datter.

Også selvsagt Jens P. Heyerdahls sønn, Jens P. Heyerdahl d.y.a.

Fra pressekorpset får Journalisten og Dagens Næringsliv være til stede under møtet så lenge det ikke fotograferes.

Mange prosjekter

Tilbake på kontoret forteller Roger Hansen om at det var godt at sommerferien kom da den gjorde. Det har vært et langt og til tider utfordrende halvår med forhandlinger. Derfor var det behov for en pust i bakken.

– Og så gyver vi løs på alle tankene vi har gjort oss og muligheter vi har skissert over sommeren.

I alt er det pekt ut 40 til 50 prosjekter ved oppkjøpet som forskjellige avdelinger og grupper skal gå gjennom. Men ingen store beslutninger er fattet ennå. Hansen vil ikke gå konkret inn på hva disse prosjektene er, men sier det er alt fra det lille til det store.

Det er synergier å hente inn, å spare kostnader på ved flere områder. Men hvor store disse er vet han ikke i dag. Det kommer senere. Hansen legger vekt på at det nye selskapet først og fremst skal finne nye inntektsmuligheter.

Sterke sammen

– Hvorfor Dagbladet?

– Det er en kombinasjon av flere ting. Maktkonsentrasjonen blant mediene blir større og selv om Aller er store i en nordisk sammenheng, er vi relativt små i Norge. Det er også Dagbladet. Vi har sett på oppkjøpskandidater gjennom to år og så ble det Dagbladet. Vi kan hjelpe hverandre fremover. De ansatte i Dagbladet-systemet har masse kunnskap, verktøy om sine områder – Aller-ansatte på andre områder, vi er komplementære. Og så er ikke produktene våre i direkte konkurranse. Summen av dette stemmer godt overens.

– Men hvordan var det dette skjedde?

– Som sagt har vi sett etter mulige oppkjøpskandidater som passer med vårt ønske om å styrke oss publisistisk. Dagbladet var et av selskapene som sto på listen vår. Og så på et høsttreff i fjor kom Tore Stangebye bort til meg, Ellen Arnstad og Rolf Hanche Olsen. Over et glass vin begynte praten å gå om hva som skjer i våre markeder og om konkurransesituasjonen. Stangebye sa vi burde samarbeide og foreslo at vi skulle møtes over nyttår. Men gjennom jule- og nyttårsferien modnet denne tanken, og etter å ha snakket med eierne våre kom vi hit hvor vi er i dag.

Enstemmige

I Havnelageret er det fjerde punkt på innkallelsen det er knyttet spenning til. Før det skal fattes vedtak presenterer Tore Stangebye salget og kjøperen Aller Media.

– Vi har jobbet ganske lenge, ja faktisk flere år, med å få Dagbladet inn i en større sfære. Vi har vært på jakt etter en industriell partner, og ikke rent finansiell, sier Stangebye.

Han sier det særlig er den økte eierkonsentrasjonen på det norske mediemarkedet som har gjort det nødvendig for Dagbladet å bli del av noe større.

De første samtalene med Aller kom i stand før jul, og fra februar snakket selgeren eksklusivt med danskene. Foruten AS Dagbladet overtar Aller Media Berner New Media, Publish Lab og DB Medialab. New Media fusjoneres trolig inn i DB Medialab sammen med Allers digitale forretningsområde, forteller Stangebye.

Han snakker også om synergier og to partnere som passer hverandre som fot i hose.

– Allers forretningsområde med print og online er det samme som vi har.

Store beløp

Aller Media hadde i underkant av 1,2 milliarder kroner i omsetning i fjor. Det er 34 millioner kroner lavere enn ved samme tid i fjor. Samtidig gjør utgiftene et byks med i underkant av 100 millioner kroner. Det er særlig lønningene som bidrar til denne økningen.

– Opplagene går ned, og så har vi en utfordrende situasjon på annonsesiden. De flytter seg stadig digitalt. At kostnadene øker skyldes tre store oppkjøp av selskap som ikke var med i fjor. I tillegg lå det også omstruktureringskostnader i fjor. Ser du på driften er den fornuftig.

Kjøpene Hansen forteller om er blant annet kjøpet av Grete Roede, Nova Vista og Red Ink. Etter transaksjonen med Berner finner sted i august har Aller Media 800 ansatte.

Flere ting gjorde at forhandlingene om kjøpet av Dagbladet trakk ut lenger enn man trodde i utgangspunktet. Det være seg ulike oppfatninger hos de forskjellige eierkonstellasjonene. Som pris. Flere medier har skrevet at prisen var en av årsakene til forhandlingene tok tid. Ikke så rart i grunn når det er snakk om rundt 300 millioner kroner.

Så hva skjer med Dagbladet når avisen blir Aller Medias eiendom? Spekulasjonene i mediemiljøet har vært flere. En analytiker sa til undertegnede at han ville priset papiravisen negativt, og at det derfor er den digitale delen Aller betaler for.

– Jeg har også hørt de tankene.

Trist å selge

I Havnelageret er Stangebye ferdig med presentasjonen av det som også blir hans nye arbeidsgiver. Det er på tide å la aksjonærene komme til orde.

Men det forblir relativt stille. Den eneste investoren som tar ordet er Odd Reidar Øie.

– Jeg har vært aksjonær siden 1970-årene. Jeg syns dette er litt synd, men tror det er trygt for de ansatte. Jeg støtter salget, sier han.

– Jeg ser at mange føler det sånn. Det er vemodig. Jeg har sittet i styret i 11–12 år, sier møteleder Meyer.

Deretter følger en kort passiar mellom Øie, Meyer og Stangebye om konsentrasjon av eiermakt og det politiske som ligger i det.

– Vi har brukt mye ressurser internt på å prøve å påvirke det politiske, sier Stangebye.

– Jeg har merket meg at det bare er Vårt Land og Dagbladet som har skrevet om dette, følger Øie opp.

– Jeg tar det signalet, skyter sjefredaktør John Arne Markussen inn.

Den lille spenningen knyttet til om Heyerdahl-sfæren kanskje ønsket å si noe svinner hen. Ingen flere tar ordet. Og ingen verken stemmer mot, eller avstår fra å stemme over vedtaket om å selge Berner Media Holding. Det formelle er i boks.

Nettbetaling

En SMS tikker inn. «Enstemmig vedtatt solgt».

– Er det ferdig allerede. Hvor lang tid tok det?

– Omtrent en halvtime.

– Bra. Det var det Tore (Stangebye) sa han regnet med det ville tatt. Jeg burde hatt champagne på kjøl, men det har jeg altså ikke, sier Hansen. Ei heller hjemme har han det, men så begynner en to uker ferie når han har lest sitatsjekk på denne artikkelen.

– Vi bør ha som visjon og mål at vi i løpet av de neste tre til fem årene dobler den digitale omsetningen. For å komme dit må vi fatte fornuftige avgjørelser om hvordan de digitale produktene skal settes sammen. Men på en generell basis håper og tror jeg leserne av de samlede publikasjonene våre er interessert i god journalistikk. Er vi gode nok på kvalitet, tror jeg brukerne også er interessert i å betale for det.

– Altså nettbetaling?

– Ja, jeg må si vi har flere tanker om det. Når du ser på det innholdet vi sitter på samlet, Aller og Berner, tror jeg det bør være mulig å rulle ut andre typer og former for produkter med brukerbetaling enn vi har sett fram til i dag. Og jeg tror det kommer betalingsvilje.

Nettbutikker

Og så er det alt det andre da. Som reiser. Aller bygger reisebyrå. Gjennom det kan leserne blant annet bestille treningsreiser med KK. Utrolig populære forteller Hansen. Eller selge brukte klær på Bloppis, kjøpe kunst på FineArt.

– Vi har markedskraft som gjør at vi kan få til flere slike løsninger, sier han.

Det tidligere Aller internett, som nå er fusjonert inn i konsernet, har lenge slitt med bunnlinjen. Så langt har selskapet som eier DinSide, Digi, ITAvisen for å nevne noen ikke levert positive tall på bunnlinjen, men det har vært tett på, sier Hansen.

– Ser du bort fra investeringer vi har gjort, så går den digitale satsingen fornuftig fremover.

Hansen har sett tallene. Og tilbake til spørsmålet litt tidligere, hva med papiravisen Dagbladet? Reduksjon i utgivelsesfrekvensen og da trolig først en nedleggelse av søndagsavisen, er blitt nevnt. Men det kjenner ikke Hansen til. I hvert fall ikke at det er drøftet formelt. Ikke ennå. Nå handler det om å se på helheten, kombinasjonen av det digitale og det analoge.

Og så sprettes champagneflasken når alle, også ledelsen i Dagbladet er tilbake fra ferie.

 

Powered by Labrador CMS