Kulturminister Anniken skal snart avgjøre om NRK får starte trafikkportal eller ikke. Foto: Glenn Slydal Johansen

Lover snarlig svar om NRKs trafikkportal

NRK er nesten klar til lansering halvt år etter at Medietilsynet sa nei. Nå venter de på departementet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Vi er ikke ferdige ennå, men det kommer en beslutning snart, sier kulturminister Anniken Huitfeldt, som har saken på sitt bord.

Hun vil ikke si noe om hvilken side av årsskiftet avgjørelsen kan komme på.

– Det er mange hensyn å ta, sier hun om vurderingene departementet nå gjør.

Over tre år

I april søkte NRK Medietilsynet om lov til å få starte en trafikkportal i samarbeid med Statens vegvesen, Trafikanten og Ruter. NRKs ambisjon er å samle all norsk rute- og trafikkinformasjon og lage en nasjonal ruteplanlegger.

Erik Bolstad er redaksjon for nett-tjenester i NRK. Han kan fortelle  at lisenskringkasteren begynte å jobbe med trafikkportalen allerede for tre og et halvt år siden. For to år siden ble samarbeidsavtalen med de andre aktørene undertegnet.

Trafikkportal prøvestein

Siden den gang har det blitt innført regler (se faktaboks) som sier at NRK må søke om forhåndsgodkjenning av nye tjenester de ønsker å innlemme i allmennkringkasteroppdraget. Trafikkportalen er det første tilfellet som går gjennom denne prosedyren.

Konkurransetilsynet uttalte i sommer at portalen kan ha «betydelig negativ innvirkning» på kommersielle aktører. Medietilsynet sier også nei. Tilsynet mener at tjenesten ikke kan begrunnes i NRKs vedtekter, men skriver samtidig at portalen vil tilføre merverdi til samfunnet.

NRK mener på sin side at Medietilsynet har mistolket allmennkringkasteroppdraget. Det kommer fram i Kulturdepartementets høringsrunde. Søkeren mener at verdien av tjenesten overstiger mulige konkurransebegrensende virkninger.

P4, som har sin egen trafikkportal i Trafikkflyt.no, sier i samme høringsrunde at de støtter Medietilsynet. Radiokanalen mener at tjenesten deres er kommersielt attraktiv, men at forutsetningen for å utvikle den ikke har vært til stede.

Ønsker snarlig avgjørelse

Nå har det gått snart et halvt år siden Medietilsynet anbefalte Kulturdepartementet å si nei til NRKs trafikkportal. Juridisk direktør Olav Nyhus i NRK sier at NRK gjerne hadde sett en snarlig avgjørelse.

– Vi har investert en del i å utvikle denne tjenesten. I denne saken har vi også samarbeidspartnere som også er usikre og lurer på hva som skjer, sier Nyhus, som samtidig sier han forstår at sommerens hendelser kan ha ført til en annen framdrift i departementet.

På generelt grunnlag viser han til at NRK i forbindelse med at forhåndsgodkjenningen ble innført påpekte at det er viktig at det tas raske avgjørelser i søknadsprosessen.

– Generelt er det en bekymring hvis disse prosessene blir for langvarige, sier Nyhus.

– Har dere vært i dialog med departementet om trafikkportalen nå i høst?

– Vi har ikke hatt dialog etter våre merknader til Medietilsynets anbefaling.

– Nær lanseringsklar

Mens NRK venter på klarsignal eller avslag fortsetter de å jobbe videre med tjenesten. Lisenskringkasteren er så å si klar til å trykke på knappen dersom de får «ja» fra Huitfeldt.

– Vi er nær lanseringsklar. Vi startet arbeidet før ordningen med forhåndsgodkjenning kom, og har fortsatt å jobbe i påvente av Medietilsynet skulle lage ferdig regelverket. Vi har stor tro på prosjektet, og håper at departementet vil se den store samfunnsverdien av tjenesten, sier Bolstad.

Millionbeløp er brukt

Per 1. mars hadde NRK allerede brukt minst halvannen million kroner på prosjektet. I april håpet de at portalen kunne lanseres nå i høst. Derfor er det sannsynlig at kostnaden nå er oppe i over 3,6 millioner kroner, slik det er budsjettert med i søknaden fra i våres.

Bolstad håper prosjektet blir godkjent. På den ene siden mener han at erfaringer fra Yr.no viser at den ikke har hatt negativ virkning på kommersielle aktører.

– Tvert imot har at tjenesten utvidet værmarkedet også for de kommersielle, hevder Bolstad.

For det andre mener han at et «nei» betyr at Google i praksis får monopol på norske data.

– Det er synd hvis det bare finnes én aktør. Det er mange spesielle norske trafikkforhold, som de trolig ikke vil ta hensyn til.

Har registrert Dit.no

Lisenskringkasteren har registrert domenenavnet dit.no, som kan bli navnet på trafikkportalen ettersom den minner om kortformene yr.no og ut.no. Men etter det Journalisten erfarer er navnet ikke endelig vedtatt ennå.

Powered by Labrador CMS