PFU behandlet tre parallellklager mot Kapital.

Trippelklage mot Kapital: Felt i én av tre saker

Sterk tvil i utvalget da de behandlet Kapital-artikkel om Thomas Øye.

Publisert Sist oppdatert

Pressens Faglige Utvalg behandler tre klager om samme Kapital-artikkel onsdag 19. juni, som Journalisten tidligere har omtalt:

Blant annet Nettavisen-podkastvert Ole Eikeland og tidligere kjendismanager Erland Bakke klaget inn Kapitals artikkel om Dubai-prosjektene til Thomas Stray, som tidligere het Thomas Øye.

Reagerte på ordlyd

Først tok PFU for seg klagen fra Ole Eikeland.

Eikeland hadde sammen med Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum reist til Dubai og intervjuet Stray/Øye til podkasten de leder sammen.

Eikeland reagerte på at Kapital beskrev podkastintervjuet som at Eikeland jobbet for å blåse opp imaget til Stray, og på det han ser som udokumenterte spekulasjoner om koblinger mellom sin forretningspartner Harald Sætvedt og Stray, og også at artikkelen trekker inn personer fra et kriminelt miljø.

Kapital avviste brudd på god presseskikk.

Under diskusjonen var flere kritiske til vinkling og formulering som «jobbet for». Både PFU-leder Anne Weider Aasen og medlem Gunnar Kagge lente mot å ville felle på Vær varsom-punkt 4.4 om dekning for overskrifter.

Men den mediekritiske innsatsen fra Kapital om Nettavisen-intervjuet fikk også ros.

– Det var veldig få kritiske spørsmål der, så jeg er glad for at Kapital tok seg bryet med å skrive en såpass grundig artikkel om det, sa PFU-medlem Nina Fjeldheim.

Til slutt ble konklusjonen ikke brudd, men med en vedtatt tekst som understreket at Kapital opererte i grenseland med formuleringene.

Klaget inn bildetekst: Utvalgte gikk til fellelse

Den andre klagen kom fra en mann som ikke ble navngitt i artikkelen, men som blant annet figurerte på et bilde sammen med en kvinne.

I en bildetekst ble han omtalt som «en potensiell investor som kan ha havnet i honningfella». Han mente seg hengt ut og stigmatisert gjennom Kapitals publisering

Kapital avviste brudd på god presseskikk.

Også her var flere PFU-medlemmer i tvil om de skulle gå med på PFU-sekretariatets opprinnelige forslag om ikke brudd. , og viste til belastningen av å bli pekt ut som å ha gått i mulig «honningfelle».

Til slutt endte utvalget med fellelse på VVP-punkt 3.2 om opplysningskontroll.

Klaget inn av Erland Bakke

Dagens tredje klage kom fra Erland Bakke, som også omtales i artikkelen.

Det heter blant annet at Øye skal ha «store planer» sammen med Bakke, noe Bakke avviser.

I klagen mente Bakke at formuleringene i kontekst utgjorde sterk beskyldning om at han deltar i «tvilsomme aktiviteter», og mente han skulle vært kontaktet for samtidig imøtegåelse.

Kapital avviste brudd på god presseskikk.

I denne saken var utvalget mer samstemt i å stille seg bak forslaget om ikke brudd, og mente formuleringene ikke utløste rett til samtidig imøtegåelse.

«PFU kan imidlertid forstå at klager reagerer på at Kapital skriver at klager og Øye har ‘store planer’ sammen, når bladet ikke synliggjør hva denne påstanden er basert på, og klager mener det ikke stemmer. Selv om mediene skal kontrollere at opplysningene som publiseres er korrekte, jf. VVP 3.2, vil ikke alle feil være av en slik art at de utgjør et presseetisk overtramp. Slik utvalget ser det, gjelder det i dette tilfellet. Utvalget merker seg dessuten at Kapital har publisert en presisering i etterkant der det fremgår at klager avviser påstanden om ‘store planer’», står det i den vedtatte uttalelsen.

PFU-leder Anne Weider Aasen oppsummerte til slutt at Kapital beveget seg på grensen i flere formuleringer som havnet på PFUs bord.

– Det ville vært i Kapitals fordel om det var litt mer presisjon, at de holdt litt mer igjen på fargelegging og det som strengt tatt ikke er opplyst i saken. Det er grep som kunne gjort dem uangripelige, men som de valgte å ikke gjøre, reflekterte PFU-lederen.

Powered by Labrador CMS