Rådgiver Trond Idås, leder Hege Iren Frantzen og nestleder Dag Idar Tryggestad i Norsk journalistlag. Foto: Kristine Lindebø
Rådgiver Trond Idås, leder Hege Iren Frantzen og nestleder Dag Idar Tryggestad i Norsk journalistlag. Foto: Kristine Lindebø

Ny NJ-stilling skal skape mer aktivitet

NJ vil ha mer aktivitet over hele landet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Snart ansetter Norsk journalistlag (NJ) en egen arrangementsansvarlig.

Fagforeninga vil bruke deler av de årlige vederlagsmidlene de får gjennom Kopinor, til en ny stilling som skal spre mer kunnskap og kompetanse om journalistikk gjennom ulike arrangementer. Det ble vedtatt på forrige landsstyremøte.

– Dette er ikke en fagforeningsstilling, men personen skal jobbe for alle journalister. Det er viktig for oss at midlene kommer tilbake til opphavspersonene, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen.

– Midlene skal brukes til å fremme journalistikk, og sette journalister i stand til å gjøre jobben sin best mulig, legger nestleder Dag Idar Tryggestad til.

For alle journalister

Foreløpig er ikke stillinga lyst ut, men planen er at den nyansatte er på plass i begynnelsen av 2019. Vederlagsmidlene NJ får er øremerket kompetansebygging for journalister, og både medlemmer og ikke-medlemmer har samme rett til midlene. Derfor skal den nye arrangementsansvarlige jobbe med tilrettelegging av debatter, konferanser, foredrag og andre arrangementer som er tilgjengelige og åpne for alle journalister.

VEDERLAGSMIDLER

- Kopinor tar betalt på vegne av opphavspersoner, for kopiering av åndsverk.

- Disse vederlagsmidlene gis tilbake til opphavspersonene gjennom deres organisasjoner, som blant annet NJ.

- Både medlemmer og ikke-medlemmer av organisasjonene har rett på vederlagene.

- Norsk journalistlag er én av 18 organisasjoner midlene fordeles på.

- I 2017 fikk NJ 11.160.514 kroner i vederlagsmidler

For eksempel kan det være å avtale med foredragsholdere for flere av de regionale konferansene, som Hellkonferansen, Svarte Natta og Hauststormen, eller å lage debattopplegg som kan brukes av flere lokallag.

– Det blir mer aktivitet til flest mulig, og med en god geografisk spredning, også utenfor de store byene. Vi vil gjøre aktiviteten mer tilgjengelig, sier Tryggestad.

NJ får årlig en sum på over 11 millioner kroner av den samlede vederlagspotten, men har til nå ikke klart å bruke hele beløpet.

Derfor har de nå 26 millioner kroner på bok, og satte ned en komité for å komme med forslag om hvordan pengene kunne brukes. Ett av forslagene var denne nye stillinga, men det er også satt av mer penger i reisestipender.

Vil spare frivillige for arbeid

Dette er helt i tråd med hvordan andre organisasjoner bruker sine vederlagsmidler, ifølge NJ-rådgiver Trond Idås, som satt i komiteen. Den nye stillinga kommer også som følge av at flere lokallag sier de ikke har tid til å arrangere ting, og at de regionale konferansene lenge har etterspurt mer hjelp fra NJ sentralt

– Tidligere kunne folk få noe fri til å jobbe med konferansene, mens det nå er noen få ildsjeler igjen som bruker massevis av fritida si på å gjennomføre disse. I tillegg har det blitt vanskeligere å få arbeidsgivere til å betale deltakeravgiften, sier Idås.

– Vi har også sett at det er vanskelig å få folk til å sitte i komiteene over flere år, sier Tryggestad.

Håpet er at en arrangementsansvarlig sentralt kan jobbe på tvers av konferansene, gi drahjelp og dermed spare de frivillige for en del arbeid. Det er et bra initiativ fra NJ, mener Yngve Garen Svardal, som er leder for NJs lokallag i Bergen, og i styret til Hauststormen.

– Jeg vil ikke si at vi har savnet det, men det er mye fordi vi i Hauststormen er ganske selvdrevne, sier han til Journalisten.

– Likevel blir det bra å ha en fast kontaktperson hos NJ sentralt, det gjør ting litt enklere,

Hauststormen har et mål om å ikke likne for mye på de andre konferansene, ifølge Svardal, fordi de dekker Vestlandet og vil tilby den mest interessante journalistikken herfra. Men for Bergen journalistlag kan det bli aktuelt med hjelp fra NJ sentralt.

– Det er alltid greit med innspill om det er aktuelle personer å invitere. I dag vet vi jo ikke så mye om hva de andre lokallagene driver med, sier han.

Powered by Labrador CMS