Grande leser TV 2-rapport som partsinnlegg

– Var det slik at nyheter er en lønnsom virksomhet så er det merkelig at ikke flere kommersielle kringkastere driver med det.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Torsdag skrev Journalisten om rapporten «Markedssvikt i nyhetsproduksjonen» utarbeidet av de to professorene Øystein Foros og Hans Jarle Kind ved Norges Handelshøyskole på oppdrag fra TVNorge-eier Discovery Networks.

I rapporten skriver de at TV 2 kan ta bedre betalt for sine seere enn de kommersielle konkurrentene. Dette skyldes, mener de, at TV 2 har flere unike seere i det kommersielle universet enn de andre aktørene. I tillegg har selskapet et sterkt ståsted som kommersiell allmennkringkaster, blant annet som følge av nyhetssendingene. Derfor tviler de to forskerne på at TV 2 vil avvikle nyhetene om staten ikke vil gi gjenytelse. De er også usikre på hvorvidt TV 2 vil benytte statlige midler til å styrke nyhetene ytterligere.

Her kan du lese mer om rapporten.

– Det er vanskelig å se på dette som annet enn partsinnlegg. Var det slik at nyheter er en lønnsom virksomhet så er det merkelig at ikke flere kommersielle kringkastere driver med det. Utviklingen i Norge og andre land er motsatte av det rapporten hevder. Nyhetsproduksjon er det første man skjærer ned på, sier mediepolitisk talsmann Arild Grande i Arbeiderpartiet til Journalisten.

På spørsmål om eksempler på dette svarer han at dette er sett innenfor norske tv-kanaler og radiostasjoner. Og fordi det er svært kostnadskrevende kuttes nyhetsproduksjonen også internasjonalt. Han mener det er vanskelig å se hvordan en kostbar produksjon kan forsvares i tøff internasjonal konkurranse.

– Det er merkelig at nyheter fremstilles slik at det er lukrativt. I så fall er det mange medieledere innen norske mediehus som har gjort feil valg, sier Grande.

For to år siden skrev professor Trond Bjørneak, også han ved NHH, en rapport knyttet til kostnadene ved å produsere TV 2-nyhetene. Samt ved å ha to like store kontorer i Oslo og i Bergen. I rapporten ble det vist til at dersom TV 2 fulgte TVNorges eksempel og la ned nyhetsproduksjonen, ville lønnsomheten øke betraktelig.

Det var ved månedsskiftet sju år siden TVNorge avviklet Aktuelt-sendingene.

Excel-arkene tar over

Klubbleder Henrikke Helland i Klubb 2 sier at det er ikke sikkert at TV 2 vil fortsette å være en kommersiell aktør med et samfunnsoppdrag uten motytelser, slik selskapet alltid tidligere har fått gjennom blant annet distribusjon.

Henrikke Helland. Foto: Birgit Dannenberg

Hun mener det ikke er nyhetene som har sørget for at TV 2 har kunnet prise annonseplassene sine høyere enn konkurrentene.

– Prisen har kommet ut fra at vi har vært størst og har flest seere, ikke hva innholdet vårt er. Slik jeg har forstått er det vår seerandel som avgjør hvilken pris vi kan ta.

At de to forskerne mener politikken er mer knyttet opp til distriktspolitikk enn mediepolitikk får nå så være. Helland mener de er viktig at det kommer en utlysning om hva TV 2 skal levere og hvor selskapet skal være.

– Skjer ikke det er vi en kommersiell aktør og hvor det er Excel-arket som rår. Og da er vi som ansatte bekymret for at det ikke er forsvarlig å ha en så stor stab.

Bekymret for journalistikken

Arbeiderpartiets talsmann sier at de er opptatt med å sikre en plass til en kommersiell allmennkringkaster. Og for å få det på plass må stortingspolitikerne åpne for nye virkemidler, for distribusjon er ikke nok. Og uansett hvor mange rapporter det kommer knyttet til allmennkringkasteroppdraget og hvor interessante de er å lese:

– Vi må gjøre opp egen vurdering av hvordan vi kan legge til rette fra Stortingets side. Det kommer neppe utenom kompensasjon.

Grande er ikke bekymret for det norske mediemangfoldet. Derimot er han bekymret for nyhetsproduksjonen som skal dekke det som skjer over hele landet, og samtidig sørge for at flere stemmer slipper til. Han mener at de i Stortinget er i ferd med å utvikle verdens mest moderne mediepolitikk, gjennom nullmoms og forslag om å øke produksjonstilskuddet. I tillegg til en støtte til en kommersiell allmennkringkaster.

Det siste er ikke ferdigtenkt, ei heller avklart i ESA. Dersom den kommer på plass er det naturlig å stille krav til innholdet. Som aktualitet og debatt. Språk og kultur. Og større stimulanse til norsk film- og tv-drama.

– Hvordan stiller du deg til at TV 2 har besluttet å legge ned lokalkontoret i Kristiansand?

– Det viser at dersom det utelukkende skal være markedet som rår, så blir man tvunget til å se på endringer i nyhetsproduksjonen som igjen fører til journalistiske blindsoner. Ikke bare legger TV 2 ned et kontor, men halverer de øvrige. Jeg er bekymret for hva det innebærer og det viser tydelig at det haster med avklaring.

 

Powered by Labrador CMS