PST. Foto: Birgit Dannenberg

Tingretten vil la PST se Rolfsens opptak

Mener kildevernbeskyttelse ikke har betydning.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det fremkommer av en kjennelse fra Oslo tingrett fredag. Der kommer retten til at PST kan få se opptakene som de tok i beslag fra filmskaper Ulrik Imtiaz Rolfsen tidligere i juni.

Les også: Sterke reaksjoner på PSTs beslag hos Ulrik Imtiaz Rolfsen

I kjennelsen fra tingretten heter det at straffeprosesslovens paragraf 125 om kildevernbeskyttelse ikke kommer til anvendelse ettersom retten mener det er snakk om kjente kilder.

– Det er etablert ut over enhver rimelig tvil, at det ikke også er andre kilder enn de som er kjent for PST, og som også til dels er identifisert i medieoppslag, konkluderes det i avgjørelsen.

Ankes

Dermed avviser retten argumentasjonen fra Rolfsens advokat Kim Gerdts. Han har anført at filmopptakene er beskyttet av lovbestemmelsen om kildevern. Gerdts mener PST umulig kan ha fullstendig kunnskap om kildene uten å ha gjennomgått materialet urettmessig.

Retten vurderer også hvorvidt filmopptakene har beskyttelse som upublisert materiale. Her konkluderer retten at det kan tenkes at beslaget kan være et inngrep etter Den europeiske menneskerettskovensjonens artikkel 10 om ytringsfrihet.

Derfor vurderer tingretten saken opp mot en bestemmelse om beslaget er forholdsmessig. Her konkluderer retten at saken gjelder alvorlige lovbrudd med strafferamme på seks års fengsel.

– På bakgrunn av siktelsens art og sakens alvor finner retten at beslaget er tilstrekkelig begrunnet og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep, konkluderer retten.

Til VG sier Rolfsens advokat at de tar avgjørelsen til etteretning, og varsler at den vil ankes.

Beskyttet

Jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund støtter en anke. Hun sier det er positivt at retten slår fast at Rolfsen som filmskaper omfattes av bestemmelsen om kildevern.

– I og med at han er beskyttet av kildevernet, hever det terskelen. Men så blir spørsmålet hvor man skal legge lista, sier Foss.

Hun er kritisk til PST håndtering av saken.

– Den har vært lite tillitvekkende.

Oslo tingrett opplyser at det er gitt såkalt oppsettende virkning, som betyr at PST ikke får sett på opptakene før en rettskraftig avgjørelse foreligger.

Les mer om Rolfsen-saken.

 

 

Powered by Labrador CMS