Forsker Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen kommer i dag med de første dryppene fra årets medieundersøkelse. Bildet er fra 2019.
Forsker Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen kommer i dag med de første dryppene fra årets medieundersøkelse. Bildet er fra 2019.

Medieundersøkelsen 2023

Undersøkelse: Mediene har for liten forståelse for lav inntekt

55 prosent av de spurte mener at økonomisaker i mediene viser for liten forståelse for hvordan det er å ha lav inntekt, ifølge Medieundersøkelsen 2023.

Publisert Sist oppdatert

– Mye tyder på at det særlig er lavinntektsgruppene selv som mener dette. Jo lavere inntekt, desto mer sannsynlig er det at man er enig i at mediene har for liten forståelse for lavinntektsgrupper – også dersom vi tar hensyn til at faktorer som kjønn, alder og variasjoner mellom de tre kan spille inn, sier forsker Erik Knudsen ved MediaFutures på Universitetet i Bergen i en pressemelding.

Medieundersøkelsen setter i årets utgave søkelyset på økonomi og økonomijournalistikk, og er utført blant et representativt utvalg av befolkningen både i Norge, Sverige og Danmark.

Befolkningens dom over økonomijournalistikken, som bedrives i disse tider med økte priser og urolige markeder, viser at mye er bra. Men på ett område er folk kritiske, og det gjelder særlig i Norge.

For 55 prosent av de spurte nordmennene i undersøkelsen mener at økonomisaker i mediene viser for liten forståelse for hvordan det er å leve med vedvarende lav inntekt. Det er en høyere andel enn i Sverige og Danmark, der henholdsvis 48 prosent og 43 prosent svarer dette.

Powered by Labrador CMS