PFU:

Pressens Faglige Utvalg fikk tre klager på NRK Brennpunkt på sitt bord tirsdag. Henrik Syse (t.h.) ønsket å felle NRK i den første, men utvalget endte opp splittet. Til venstre utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen. Foto: Tor Torgersen/streaming
Pressens Faglige Utvalg fikk tre klager på NRK Brennpunkt på sitt bord tirsdag. Henrik Syse (t.h.) ønsket å felle NRK i den første, men utvalget endte opp splittet. Til venstre utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen. Foto: Tor Torgersen/streaming

Brennpunkt felt i to av tre saker

Flertallsavgjørelser om både selvmords- og pelsdyrdokumentarer, mens utvalget var enstemmig om å felle NRK i klagesak fra Rema 1000.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

PFU hadde 13 saker på bordet da utvalget innledet høstsesongen tirsdag, derav tre klager mot NRK Brennpunkt. Den første handlet om dokumentarfilmen “Den siste reisen”, som NRK Brennpunkt sendte tirsdag 3. mars i år. Den tar for seg historien om en alvorlig syk kvinne som velger å avslutte livet sitt på en klinikk i Sveits.

Denne klagesaken, som ble streamet på journalisten.no, førte til en vanskelig og komplisert debatt i Pressens Faglige Utvalg. Etter en times dragkamp måtte utvalgsleder Alf Bjarne Johnsen trykke på pauseknappen og be utvalgsmedlemmene jobbe med nye utkast til uttalelse. Utvalget var da splittet i tre fraksjoner med ulikt syn på saken, men det lå an til flertall for å gi NRK kritikk i en eller annen form.

Til slutt delte PFU seg i to, der flertallet fant at NRK har opptrådt kritikkverdig. Dette er en mildere form for brudd. Se detaljer om utfallet av denne klagesaken her.

Se PFU-debatten i opptak her

PRESSENS FAGLIGE UTVALG

• Behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner).

• Består av sju medlemmer: fire fra pressen og tre fra allmennheten.

• Faste medlemmer av PFU i perioden 1. juli 2014 til 1. juli 2016:

Alf Bjarne Johnsen (VG), leder
Alexandra Beverfjord (NRK), nestleder
Øyvind Brigg (TV 2)
Henrik Syse (Institutt for fredsforskning)
Eva Sannum (Geelmuyden Kiese)
Amal Aden (forfatter og foredragsholder)
Tone Angell Jensen (Fremover)

Neste klage mot Brennpunkt kom fra Norges Pelsdyralslag. Klagen handler om dokumentarfilmen “Pels”, som ble sendt 9. desember i fjor. Dokumentaren fikk sterk kritikk i Kringkastingsrådet 22. januar i år. Klageren mener at NRK brøt god presseskikk ved å kjøpe inn en produksjon fra uttalte aktivister som ønsker å nedlegge pelsdyrnæringen, og som ikke er journalister.

Her landet et flertall i PFU på at Brennpunkt ikke har brutt god presseskikk, mens et mindretall på tre tok dissens og mente det var grunnlag for å gi kritikk.

Matvarekjeden Rema 1000 klaget inn Brennpunkt for dokumentaren “Matvarekrigen”, som NRK sendte 17. mars i år. PFU konstaterte enstemmig med at Brennpunkt har brutt god presseskikk.

I klagen viste Rema 1000 blant annet til at Rema-sjef Ole Robert Reitan gikk på talerstolen kl. 14.25 på Dagligvareleverandørenes høstmøte i oktober 2014, mens statsråd Listhaug forlot møtet ca. kl 11.15. Listhaug var med andre ord ikke i salen da Reitan snakket, og klageren mente derfor at filmen gir et falskt inntrykk av at Reitan henvendte seg direkte til Listhaug da han snakket.

Selve uttalelsene fra PFU i disse sakene foreligger ikke tirsdag ettermiddag.

Sterke reaksjoner

“Den siste reisen” vakte til dels sterke reaksjoner, blant annet hos personer og organisasjoner som mener at NRK bidro til å øke risikoen for flere selvmord her i landet.

Morten Horn, humanetiker og overlege ved Oslo Universitetssykehus, er blant dem som har klaget programmet inn for PFU. De øvrige er Rådet for legeetikk, Rådet for sykepleieetikk, organisasjonen Menneskeverd og Lars Mehlum, senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, samt en vanlig seer.

Klagerne viser til punkt 4.9 i Vær Varsom-plakaten, om å vise varsomhet ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk.

Se Journalistens dekning av PFU her

Frykter smitteeffekt

I klagen mot Brennpunkt-programmet “Den siste reisen” argumenterer Horn og to av organisasjonene med at NRKs framstilling kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger. I tilsvarsrunden har NRK vist til at hovedpersonen i filmen hadde tatt sin beslutning om å be om å få hjelp til å avslutte livet lenge før Brennpunktredaksjonen ble kjent med henne. NRK avviste klagernes anførsel om smittefare og glorifisering av selvmord.

PFU-sekretariatet innstilte på at NRK ikke hadde brutt god presseetikk ved å vise “Den siste reisen”. Sekretariatet mener at Brennpunkt-programmet inngår i samfunnsdebatten om aktiv dødshjelp, og derfor er av allmenn interesse. I innstillingen heter det imidlertid også at klagernes etterlysning av mer balanse, i form av motforestillinger og en mer kritisk tilnærming, er forståelig.

“Gitt filmens svært alvorlige tema, og usikkerheten knyttet til mulig smitteeffekt, mener utvalget at NRK kunne utvist en noe større varsomhet i formidlingen av handlingsforløpet eller på annen måte forsikret seg om at siste setning i plakatens punkt 4.9 var ivaretatt”, heter det til slutt i innstillingen.

Ros og ris

I debatten ga flere av utvalgsmedlemmene NRK ros for å ha laget en journalistisk god dokumentar. Flere av dem ga samtidig uttrykk for at programmet burde inneholdt råd og tips til potensielle selvmordskandidater om hvor man kan henvende seg for å få hjelp. PFU klarte imidlertid ikke å samle seg om en felles konklusjon, men delte seg i tre fraksjoner.

Henrik Syse ønsket å felle Brennpunkt for brudd på god presseskikk, PFU-leder Johnsen, Eva Sannum og varamedlem Frode Hansen (redaktørene) ønsket å gi Brennpunkt en mildere reaksjon i form av kritikk -som er en mildere form for brudd - mens de øvrige støttet sekretariatets frikjennelse.

I debatten viste utvalgsleder Johnsen til en liknende PFU-sak fra sist vinter. TV 2 var klaget inn for brudd på paragraf 4.9 for å ha vist filmen “The suicide tourist”. Den handler om ALS-syke Craig Ewert som tok sitt liv på aktiv dødshjelp klinikken Dignitas i Sveits. PFU avgjorde ved en såkalt forenklet behandling at TV 2 ikke hadde brutt god presseskikk ved å sende filmen. Det avgjørende var at det innklagede programmet ble presentert som en del av en løpende samfunnsdebatt.

Alene om brudd

Syse betegnet “Den siste reisen” som en sterk og god film med en bredde av stemmer, inkludert avdødes. Han konkluderte imidlertid med at NRK har brutt god presseskikk, men endte opp alene. Syse la avgjørende vekt på klagernes anførsler om faren for smitteeffekt og etterlyste et bredere faktagrunnlag.

– Det er en framstilling uten å vise det store bildet om hvordan man jobber for å hindre selvmord. Dette er et sårbart felt for mennesker som befinner seg i liknende situasjon. Derfor må man gå veldig varsomt fram.

Syse mener derfor NRK Brennpunkt har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.9, andre setning. Den lyder slik:

“Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.”

Johnsen ønsket en mer uttalt kritikk av NRK enn det sekrateriatet la opp til.

– NRK har tidligere vært veldig flinke til å slippe til andre stemmer. Også i denne dokumentaren kunne Brennpunkt tatt med flere motstemmer og kommet med opplysninger om at det er andre utveier enn assistert selvmord. Det er overraskende at de ikke gjorde dette og derfor vanskelig å forbigå.

Powered by Labrador CMS