Konkurransen mellom Varden og TA er en av de tøffeste aviskonkurransene i Norge. Foto: Martin Huseby Jensen

Varden preges av annonsefall og tøff konkurranse

Men reddes inn av kostnadskutt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Noen år er gått siden Amedia solgte Varden til Agderposten Medier for 67 millioner kroner. 2013 som var det første fulle driftsåret ga et driftsoverskudd 7,8 millioner kroner. Året etter var ikke spesielt bra, da gikk avisen med 6,3 millioner i driftsunderskudd. Ifjor viser tallene fra konsernet at avisen leverte langt bedre som følge av kostnadstiltak som ble iverksatt i 2014. Driftsoverskuddet var på 7 millioner kroner.

Men omsetningen gikk det ikke så godt med. Mens Skiensavisen i 2014 hadde inntekter på 133,3 millioner kroner, hadde disse falt til 119,2 milioner ifjor. 

– Ja, det er en kraftig tilbakegang. Varden preges av konkurransesituasjonen. Samtidig er kostnadene redusert med 27 millioner kroner, slår konsernsjef Nils Gauslaa i Agderposten medier fast.

Han forteller at mediehusets nedadgående omsetningskurve ikke er like bratt som året før. Per april faller annonseomsetningen med mellom 7 og 8 prosent. Driftsresultatet per april er bedre enn i fjor, forklarer Gauslaa.

Agderposten Medier

○ Agderposten

○ Varden

○ Grimstad Adressetidende

○ Lillesands-Posten

○ Demokraten

○ Vennesla Tidende

○ Radio Agder

Bedre i Agderposten

I Agderposten i Arendal går det litt bedre, Men så er ikke avisen i samme tøffe konkurransesituasjon som Varden. Agderpostens omsetning var i fjor på 117,3 millioner, mot 121,4 året før. Driftsoverskuddet økte fra 2,7 millioner kroner til 9,6.

Gauslaa forklarer at utfordringene er mange av de samme som i resten av landet. Annonseinntektene på papir faller og de digitale inntektene har foreløpig ikke blitt det man håper på. Annonseinntektene i konsernets nettaviser gikk tilbake med 700.000 kroner fra 2014 til 2015 og endte på 22,5 millioner kroner.

Skriver av goodwill

For konsernet som helthet - som også inkluderer fire andre aviser (se faktaboks over) - ble inntektene redusert med i overkant av åtte millioner. Men driftskostnadene er kraftig redusert med i overkant av 40 millioner kroner. Driftsoverskuddet er på 14,7 millioner, hvilket er en kraftig forbedring fra 2014 da konsernet hadde et driftsunderskudd på 18,7 millioner.

Avskrivninger

○ Ved anskaffelse av anleggsmidler til bedriften skal dette føres i balansen og avskrives (kostnadsføres) over tid. Det er stor forskjell på den regnskapsmessige og den skattemessige måten å avskrive på.

○ Driftsmidlene deles inn i forskjellige saldogrupper med tilhørende skattemessig avskrivningssats: Saldogruppe B: Goodwill (ervervet forretningsverdi) - 20 %

 

Kilde: Altinn

Gauslaa viser til at ordinær avskrivning av goodwill påvirker resultatet. Konseret avskrev goodwill for 13 millioner kroner. Dersom dette ikke var blitt gjort, ville overskudd etter skatt vært på 21,5 millioner kroner, ikke 8,5 millioner.

– Vi kom oss ganske greit gjennom fjoråret. Inntektene falt mindre enn de gjorde året før, og tilpasningene vi gjorde i 2014 traff pengestrømmen i fjor. Driftsverskuddet viser at tiltakene vi gjennomførte var tilstrekkelige.

Av dette er 3 millioner kroner foreslått som utbytte, resten overføres tilbake til selskapet som nå har i overkant av 65 millioner kroner på bok.

Fysen på Amedia-aviser

Når sjefen i Agderposten ser seg rundt, så ser han aviser han mener kunne passet godt i porteføljen. Særlig Aust-Agder Blad i Risør og Tvedestrandsposten. Begge eies av Amedia.

– Jo, de ville passet godt inn hos oss. De ligger i vårt område og vi har gode forutsetninger for å drive disse på en god måte, sier han og forteller at det ikke er noen aktiv dialog om dette, og at det ikke har vært dialog det siste året.

Det siste året har Schibsted avviklet trykkeriet i Kristiansand, samt at selskapet trolig også vil avvikle trykkeriet i Stavanger. Slikt gir Agderposten ekstrainntekter.

Tilbudssiden er mindre enn den var på innen trykkeriene. Og selv om ordinære dagsaviser går tilbake, er det høy etterspørsel etter reklametrykk i markedet. Vi er ganske sikrer på en inntektsøkning i trykkeriet i år sammenlignet med fjoråret.

Han anslår en økning på mellom 10 og 15 prosent. I fjor omsatte trykkeriet for 102 millioner kroner.

Nils Kristian Gauslaa. Foto: Kathrine Geard
Powered by Labrador CMS