Doremus:

Skjermdump fra Dagsrevyens innslag fra Venstres landsmøte søndag 12. april.

NRK overdriver søndagsåpent-motstanden i Venstre

KOMMENTAR: Doremus Schafer ettergår Dagsrevyens innslag om splid mellom Venstres ordførere og ledelse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

«Ni av ti Venstre-ordførere er mot søndagsåpne butikker, men ledelsen er for. Og på landsmøtet ønsket flere å endre partiets standpunkt, men det ble stanset av partileder Trine Skei Grande.»

kunne Søndagsrevyens utsendte på Venstres landsmøte fortelle oss i går.

«I 14 år har Venstre meint at det skal vere opp til kommunene sjøl å avgjere åpningstidene. Men nå når det kan bli ein realitet siden regjeringa ønsker å åpne fleire butikkar på søndagar, sier ni av ti Venstre-ordførarar nei til søndagsåpne butikkar.»

I både reportasjen og nettsaken trekkes bl.a. Gol-ordfører Halvor Lilleslett frem som representant for denne motstanden mot partiets programfestede standpunkt om å «Fjerne statlige begrensninger på åpnings- og skjenketider, og la slike begrensninger fastsettes av den enkelte kommune»:

«Men hverken han eller det store flertallet av Venstres ordførere, ønsker liberaliseringen som partiet tar til orde for. Nemlig at hver kommune selv skal få bestemme om de vil ha søndagsåpent.»

Prinsipiell eller situasjonsbestemt motstand?

Men ved henvendelse til NRK fra undertegnede, viser det seg imidlertid at det ikke er ni av ti Venstre-ordførere som deler Lillesletts ønske om å beholde dagens lovverk. Enkelte av de ni er helt komfortable med Venstres ønske om at dette skal besluttes lokalt – samtidig som de sier at de i så fall vil gå mot å tillate søndagsåpent i sin egen kommune.

Det kan forsåvidt fortsatt være relevant å poengtere at nesten ingen av Venstres ordførere selv ønsker å innføre søndagsåpent i sin kommune. (Men da er det kanskje også relevant å nevne at alle disse ordførerne kommer fra små distriktskommuner med maks 6000 innbyggere. Det er nok ikke helt tilfeldig at Venstres eneste (små)by-ordfører – Grimstads Hans Antonsen – også er den ene av de 10 som holder åpent for søndagsåpning i sin egen kommune.)

Men det er ikke etterrettelig eller holdbart når NRK fremstiller det (helt entydig) som om alle disse 9 ønsker at Venstre skal snu om og sikre stortingsflertall mot søndagsåpent.

Når Venstre ønsker at åpningstidene skal avgjøres på lokalt nivå (og går imot regjeringens ønske om å fjerne alle begrensninger for hele landet) så er jo det nettopp for at visse kommuner skal kunne velge å ikke benytte seg av denne muligheten. Dermed er det absolutt ingenting ‘motstridende’ eller ‘paradoksalt’ over at en ordfører kan støtte en lovendring der kommunene gis mulighet til å holde søndagsåpent – samtidig som hen ikke ønsker at hens egen kommune skal benytte seg av denne muligheten.

Det kan endatil være ordførere som ville sagt nei til søndagsåpent uansett hvilken kommune de styrte – men som likevel, i god liberal ånd, ønsker å gi kommunene denne beslutningsmyndigheten slik at det kan gjennomføres der hvor det har støtte fra et flertall av befolkningen. Da blir det helt uriktig (eller i beste fall særledes villedende og misvisende) å skrive at: «Venstre har programfestet at kommunene selv skal bestemme om de vil ha søndagsåpne butikker, men ni av partiets ti ordførere er i mot.»

Det er ingen tvil om at det at er et betydelig mindretall i Venstre (inklusive flere ordførere) som er mot partiets standpunkt og ønsker omkamp. Men derfor skulle man også tro at NRK kunne basert sin reportasje på den reelle motstanden – og ikke blåst opp tallene ved å tillegge andre ordførere en motstand som de slett ikke står for.

Artikkelen er også publisert på forfatterens egen blogg.

Powered by Labrador CMS