Dag Idar Tryggestad, leder av redaksjonsklubben i Bergens Tidende, hadde en tung dag på jobben torsdag. Foto: Paul S. Amundsen

Mellom 25 og 30 må slutte i Bergens Tidendes redaksjon

– De varslede kuttene er et nytt og skremmende eksempel på hvor alvorlig situasjon mediebransjen er i, sier lederen av redaksjonsklubben.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

De ansatte i Bergens Tidendes redaksjon ble innkalt til allmøte torsdag klokka 12. Budskapet var dramatisk og dystert.

– BT må spare 50 millioner kroner neste år, 30 millioner skal tas i redaksjonen. For å få det til skal det bygges en ny redaksjon som skal inneholde inntil 30 færre redaksjonelle årsverk, inkludert ledere, forteller Dag Idar Tryggestad.

Det ble en av hans tyngste dager som leder av redaksjonsklubben.

– Dette er en trist dag for BT og en blytung dag for de ansatte i redaksjonen. Det sier seg selv når man får varsel om at minst hver femte journalist kan bli nedbemannet.

Også andre Schibsted-eide mediehus sliter. VG skal kutte 30 til 60 milioner kroner i 2016 og i Stavanger Aftenblad ligger det an til kutt på 20 millioner. I Aftenposten og Fædrelandsvennen er ikke situasjonen så dramatisk.

Øyulf Hjertenes fikk en tøff start på sin periode som ansvarlig redaktør i Bergens Tidende.
Foto: Roar Christiansen, Bergens Tidende

Kutter 25-30

Ansvarlig redaktør Øyulf Hjertenes bekrefter at de ansatte i BT er informert om en innsparing på 30 millioner kroner for redaksjonens del, i budsjettet for 2016.

– Det innebærer at 25-30 årsverk skal nedbemannes i redaksjonen. I dag er vi vel 130 redaksjonelt ansatte. Årsaken til dette er et ganske kraftig fall i annonsemarkedet. Det er både stort og uventet, sett i forhold til nivået vi planla for i år. Denne nedgangen har truffet mediehusene i Schibsted på litt ulike tidspunkter. Nå må vi tilpasse kostnadene til dette nye nivået neste år, sier Hjertenes.

Han understreker at det skal igangsettes mange tiltak, i tillegg til nedbemanningen. Han synes det er leit å komme med et slikt budskap, men poengterer at det er nødvendig å gjennomføre tiltakene for å sikre at BT skal være et bærekraftig mediehus i årene framover.

Frivillige ordninger

– Vi skal prøve alt for å komme i mål med nedbemanningen ved hjelp av frivillige løsninger som utdanningsstøtte og sluttpakker, med utgangspunkt i sluttpakkematrisen som er laget for Schibsted Norge. Det er ikke endelig avklart hva sluttordningene vil bli, men de blir ikke på nivå med de tidligere. Likevel skal de være gode, sammenliknet med andre bransjer. Vi skal gi god støtte til de som velger å slutte hos oss, sier Hjertenes.

Les her om Schibsted Norges nye modell for nedbemanning

Tryggestad beskriver en svært spesiell stemning blant de ansatte i BTs redaksjon.

– For meg og klubbstyret blir det viktigste nå å ivareta medlemmene på en best mulig måte. Samtidig skal vi utfordre de varslede tallene gjennom å etterspørre andre kostnadsreduserende tiltak - både lokalt og sentralt, sier han.

Tryggestad understreker at ingen må tro at de ansatte i BT har tenkt å gi opp.

– Journalistikken vi leverer har trolig aldri vært bedre, og her blør hele gjengen for drakta hver dag. Det skal vi fortsatt gjøre, men det nye BT blir annerledes og det er åpenbart noe som må prioriteres bort, sier klubblederen.

Organisasjonsprosjektet som nå igangsettes i BTs redaksjon skal etter planen vedtas av BTs styre i desember og iverksettes fra nyttår. I februar starter den nye nedbemanningsrunden.

– Inkludert de som allerede har avtalt å gå av med Avtalefestet pensjon ser det ut til at hver fjerde journalist i BT kan være borte ved inngangen til 2017, sier Tryggestad.

Ulikt rammet

Fredag morgen legger Schibsted Media Group fram sitt økonomiske resultat for årets tredje kvartal, det vil si for månedene juli, august og september. Det er naturlig nok knyttet spenning til utviklingen for Norges største mediekonsern. Både når det gjelder de rene tallene, og ikke minst hvordan det går med inntektene fra de digitale plattformene som skal sikre mediebransjens framtid. På dette området sliter norske mediehus, inkludert Schibsted-avisene, i konkurransen fra Google, Facebook og programmatic-annonsering.

Følg med på Journalisten.no fra klokka 07.00 fredag

I disse dager legger Schibsteds norske mediehus siste hånd på sine lokale budsjetter. Situasjonen er sammensatt, viser informasjon Journalisten.no har innhentet i mediehusene.

SCHIBSTED NORGE

• Etablert i 2012 med utgangspunkt i Media Norge-konsernet. Selskapet er overbygning for Schibsteds norske virksomhet og består av mediehusene VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

• Eier også lokalaviser rundt Bergen og Kristiansand via Bergens Tidende og Fædrelandsvennen.

• I alt 980 redaksjonelle årsverk i de norske mediehusene.

• I tillegg inngår Schibsted Forlag, Schibsted Vekst, MNO Trykk og en rekke fellesfunksjoner (IT, kundesenter, økonomitjenester etc) som betjener konsernets datterselskaper.

• Didrik Munch er konsernsjef.

Stavanger Aftenblad

Aftenbladets styre behandlet 2016-budsjettet på sitt møte i forrige uke. I den forbindelse ble de ansatte orientert om en kostnadsreduksjon på rundt 20 millioner kroner neste år. De endelige budsjettene for datterselskapene skal vedtas av Schibsted Media i november.

Det er foreløpig uklart hvor mange nye årsverk som kan ryke i Aftenbladet. Det gjenstår fortsatt å nedbemanne 6 av 10 redaksjonelle årsverk fra den forrige kuttrunden, som skulle vært avsluttet før sommerferien.

Fire journalister har takket ja til sluttpakker, mens 6 grafikere trues med oppsigelser dersom de ikke gjør det samme. Grafikernes hovedorganisasjon, Fellesforbundet, og arbeidsgiverorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening er koplet inn i saken.

Redusert sluttpakketilbud skal være årsaken til at ikke flere har valgt å benytte denne muligheten.

Nedbemanningen på 10 årsverk i Aftenbladet kom etter at mediehuset i fjor høst gjennomførte kutt i staben. Ansvarlig redaktør Lars Helle varslet både i desember i fjor og i april at det ville komme nye kutt i år.

Helle sier at han ikke kan uttale seg om budsjettarbeidet for 2016 nå.

– Når det gjelder nedbemanning for inneværende år, så arbeides det kontinuerlig med å få gjennomført dette. Vi ønsker å kalle seks medarbeidere inn til samtaler etter Arbeidsmiljølovens paragraf 15-1, men dette er noe utsatt etter initiativ fra hovedorganisasjonene FF og MBL, sier Helle.      

VG

For en uke siden ble det kjent at VG må kutte, og at også redaksjonen rammes av nedbemanning. Årsakene til kuttene er at fallet i papiropplaget nå sammenfaller med sviktende digital vekst.

Dagens Næringsliv siterer «kilder i VG» på at behovet for kutt i mediehuset er på mellom 30 og 60 millioner kroner. Med en forutsetning om at et årsverk koster rundt en million kroner, betyr det trolig at mellom 30 og 60 personer av totalt rundt 400 ansatte må forlate mediehuset.

VG har i dag drøyt 200 redaksjonelle årsverk.

Aftenposten

Etter det Journalisten.no erfarer er økonomien i Aftenposten noe bedre enn fryktet i år. Det skal derfor ikke ligge an til noen ytterligere nedbemanningstiltak i Aftenposten nå. Det kan imidlertid bli aktuelt på litt lengre sikt.

Fædrelandsvennen

Heller ikke i Fædrelandsvennen er den økonomiske situasjonen dramatisk. Styret vedtok mediehusets budsjett for 2016 på et møte i forrige uke. Det ligger an til et mindre budsjettkutt for redaksjonen i budsjettet neste år, bekrefter sjefredaktør Eivind Ljøstad.

Kostnadskuttet tas gjennom innsparingen på driften og ingen redaksjonelle stillinger er i faresonen på kort sikt.

Fædrelandsvennen var gjennom en omfattende nedbemanning i fjor.

Ljøstad opplyser at redaksjonen avvikler avtalen med Schibsteds utviklerteam i Polen. Fire polske utviklere har jobbet for Fevennen, men de er nå overført til andre oppgaver for Schibsted-konsernet. Det polske teamet blir erstattet av to utviklere som knyttes til redaksjonen i Kristiansand.

– Vi flytter disse pengene hjem, fordi vi heller har lyst til å ha utviklerne tettere på oss her hjemme, sier Ljøstad.

Prosessarbeid

Det pågår for øvrig organisasjonsprosesser på ulike nivåer i Schibsted-konsernet, blant annet i datterkonsernet Schibsted Norge som eier de norske mediehusene. Mediehusene utreder blant annet hva som er en god organisering av moderne redaksjoner. Det pågår også et prosjekt som ser på muligheten av å slå sammen eierselskapene til abonnementsavisene Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen. Målsetningen er å sikre større inntekter til å finansiere kvalitetsjournalistikk.

Fra årsskiftet til oktober 2014 hadde 130 ansatte valgt å slutte i Schibsteds norske mediehus, viste en gjennomgang av situasjonen.

Lik Journalisten på Facebook

Powered by Labrador CMS