Morgan Andersen i Høyesterett tidligere i år. Foto: Martin Huseby Jensen

Schibsted-aviser beklager overfor Morgan Andersen

Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad slår fast at den tidligere fotballdirektøren burde fått samtidig imøtegåelse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

(Se kommentarer fra Morgan Andersen i egen sak)

Morgan Andersen leverte tirsdag inn klager til Pressens Faglige Utvalg mot Aftenposten, VG, Adresseavisen, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende og Fredriksstad Blad. Tre av avisene valgte umiddelbart å løse striden i form av en minnelig ordning.

Sensommeren 2013 ble Aftenposten frifunnet i tingretten for ærekrenkelser mot den tidligere direktøren i Fredrikstad Fotballklubb. Morgan Andersen anket avgjørelsen inn for lagmannsretten og fikk medhold der. Aftenposten valgte å ta saken videre til Høyesterett.

25. juni i år ble det kjent at Høyesterett frikjente Aftenposten. Retten slo med 3 mot 2 stemmer fast at Aftenposten trykket udokumenterte og ærekrenkende beskyldninger, men konkluderte med at det ikke var rettsstridig.

Flertallet i Høyesterett anerkjente et visst slingringsmonn i den løpende nyhetsdekningen, med hensyn til spørsmålet om å ha dekning for fakta til enhver tid.

Aftenposten er tidligere felt i PFU for brudd på god presseskikk i saken fordi Andersen ikke fikk samtidig imøtegåelse av påstander om ham i nyhetsartikkelen «FFK-saken: Ny millionutbetaling granskes».

Tre aviser beklager

Nå har tre Schibsted-aviser - som alle hadde publisert Aftenpostens sak på nett den 14. desember 2011 - beklaget at de ikke lot Andersen slippe til med en samtidig imøtegåelse. Denne retten i punkt 4.14 er problembarn nr. 1 i Vær Varsom-plakaten.

Både Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad beklager overfor Andersen og unngår dermed en klagebehandling i PFU.

Andersen begrunner sine PFU-klager med at det var blitt framsatt en uriktig beskyldning mot ham, og at avisene som hadde framsatt beskyldningen -  eller sitert Aftenposten - skulle bringe en beriktigelse og beklagelse i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 4.13.. De aktuelle avisene gikk i første omgang ikke med på noen beklagelse, men etter at klagene ble sendt til PFU løsnet det.

Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende fant sammen med Andersen fram til en felles tekst.

– Morgan Andersen tok kontakt med oss. Vi har hatt en diskusjon og tatt en beslutning på egen hånd hos oss. Det er vanskelig å ettergå hva som ble sagt og ikke sagt for fire år siden. Det er ingen grunn til å dra ut denne saken og dette er en grei og fair måte å avslutte den på, sier sjefredaktør Lars Helle i Aftenbladet til Journalisten.

Dette er beklagelsen

Beklagelsen står slik i Aftenbladet, under tittelen “Aftenbladet beklager Andersen-artikkel”:

“Aftenbladet.no publiserte 14. desember 2011 en artikkel med tittelen «- Ny millionutbetaling granskes». Artikkelen «- Ny millionutbetaling granskes» omhandler en avtale mellom det svenske agentselskapet GMBH og Fredrikstad Fotballklubb, som ble inngått i 2008 i forbindelse med overgang for den svenske fotballspilleren Abgar Barsom. I artikkelen beskyldes Morgan Andersen for medvirkning til mulig skatteunndragelse.

Artikkelen ble laget av Aftenposten, og Aftenbladet publiserte saken samtidig som flere aviser i Schibsted-konsernet.

Påstanden om at Morgan Andersen inngikk denne avtalen ikke er sannsynliggjort, har både lagmannsretten og Høyesterett fastslått. Aftenbladet presiserer således at det ikke var grunnlag for å hevde at Morgan Andersen sto bak avtalen. Vi beklager at Morgan Andersen ikke fikk anledning til samtidig imøtegåelse i saken.”

I tillegg har Fredriksstad Blad publisert en presisering, der det blant annet heter at Høyesterett i sin dom har “vist til at Aftenposten har erkjent at det ikke kan føres sannhetsbevis for at Andersen inngikk avtalen eller medvirket til at den ble inngått, og at Høyesteretts avgjørelse derfor bygger på at beskyldningen mot Morgan Andersen var uriktig”.

De andre avisene skal så langt ikke latt høre fra seg til Morgan Andersen. Journalisten har ikke oppnådd kontakt med Andersen onsdag.

Minnelig ordning

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund bekrefter at PFU-sekretariatet har mottatt klagene fra Andersen.

– Vi fikk en bunke likelydende klagesaker tirsdag. Som vi alltid gjør, videresendte vi sakene til de innklagede redaksjonene og oppfordret til å finne minnelige løsninger.

Løken Stavrum sier at minnelige ordninger kan være veldig ulike, men at det er viktigst at den som klager føler at det som gjøres retter opp den krenkelsen vedkommende mener å ha blitt utsatt for.

– I forhold til presseetikken er det irrelevant hvordan man løser en slik sitasjon. Men mitt inntrykk er at flere redaksjoner er blitt flinkere til å håndtere slike konflikter og løse dem.

Powered by Labrador CMS